User Tools

Site Tools


android:androc2-nl

andRoc 2.1

Nieuwe functies

2.1.1118

 • Opslag locatie: Intern/SD-card
 • SVG Symbolen van Rocrail Server.
 • Multi-Touch-Zoom.
 • Geen Rocrail SupportKey nodig.


SVG Symbolen

andRoc 2 bevat geen SVG symbolen maar haalt deze van de Rocrail Server.
Rocrail Server zoekt deze symbolen in dezelfde paden als Rocweb: Rocweb hoeft niet geactiveerd te worden om deze symbolen op te zoeken maar de paden moeten wel kloppen; Controleer dit.

Opslag locatie

Phone storage/Android/data/net.rocrail.androc/files/androc


Rocrail

Gebruik Rocrail versie 2.1.521 of hoger.


Machtigingen

 • Instellingen → Apps → andRoc → Machtigingen → Opslagruimte
 • Instellingen → Apps → andRoc → Machtigingen → Telefoon

De andRoc App moet Opslagruimte machtiging hebben om de SVG symbolen op te slaan op het Android apparaat.
De machtiging voor de telefoon is optioneel en alleen noodzakelijk als het telefoonnummer gebruikt wordt als ID voor de handbediening.


Wijzigen van SVG thema

De directory "androc/symbols" moet verwijderd worden als een ander SVG thema gebruikt gaat worden.


Ondersteunde SVG Elementen

 • pad: Alleen M, L en z worden beoordeeld.
 • rect
 • circle
 • polygon
 • polyline
 • line
 • ellipse

Zie ook : Rocview Supported SVG Elements


Verbinden

Als andRoc start wordt het dialoogvenster voor de verbinding geopend:

Verbinden Laad het plan Foutmelding tijdens het laden

Na het verbinden met de Rocrail server wordt een dialoogvenster getoond dat de voortgang weergeeft van het laden van het plan.
Laatst gebruikte Host en Poort: deze combinatie wordt bewaard voor de volgende sessie.

Controleer de volgende punten als het plan niet laadt:
- Is het mobile apparaat verbonden met WLAN.
- Bij meerdere gebruikers: is er het maximale aantal gebruikers op de router van het thuis-netwerk beperkt?
- Is de Host bekend in het thuis-netwerk?
- Is het IP-adres correct?

Titel

De naam van het plan op de Rocrail server als die zichzelf aanmeldt via R2RNet.
Zo niet, dan is de titel van het plan leeg.

Host

Het IP adress of naam van de computer waar de Rocrail server op draait.
Het dialoogvenster in Menu → Help → Info van de Rocview-Client toont het huidige IP adres.
Om dit te vereenvoudigen kan een vast IP adres worden ingesteld voor de Rocrail Server in het thuis-netwerk.

Poort

De client poort van de Rocrail server. Standaard is dit 8051.

Ctrl code

De Control en Slave code.

Recent

Selecteer één van de recent gebruikte Rocrail servers uit de lijst.

Hoofdmenu

Het hoofdmenu wordt geopend door op de drie puntjes te klikken in de rechter bovenhoek van het baanplan.

Info: Informatie over Copyright, licentie, versie, Throttle ID et cetera worden in dit overzicht getoond.
Voorkeuren
Handbediening
Systeem
Baanplan
Zoom 100%: Zet de zoom van het baanplan terug op 100%
Gast locomotief
Accessory

Blok activiteit

Als er nog geen locomotief in het blok staat worden sommige knoppen grijs getoond.
Een korte klik op het blok in de layout opent het menu met blok activiteiten.
Een lange klik op het blok opent het locomotief scherm, maar alleen als er een locomotief in het blok staat.

Blok menu met leeg blok met locomotief met locomotief en trein

Locomotief afbeelding

Als er nog geen locomotief in het blok staat zijn sommige knoppen grijs getoond.
Een korte klik op het Rocrail logo opent de lijst met te selecteren locomotieven om in het lege blok te plaatsen.
Een lange klik opent het menu om de locomotief te programmeren (CV-programmering)

Dienstroosters

Kies een dienstrooster voor de locomotief.

Blokken

Kies een blok als bestemming voor de locomotief.

Treinen

Er verschijnt een keuzelijst om een trein te kiezen voor de locomotief.
Klik na selectie van de trein op de knop Trein toewijzen.

Trein toewijzen

Een korte klik wijst een trein uit de keuzelijst toe aan de locomotief.
Een lange klik verwijdert de trein van de locomotief.
De rode punt op de knoppen betekent dat er al een trein is toegewezen aan de locomotief.

Starten/Stoppen

Als de auto-mode uitgeschakeld is, worden de knoppen grijs weergegeven.
Een klik op Starten, start de locomotief in auto-mode.
Een klik op Stoppen zal de locomotief stoppen zodra deze in het volgende blok staat.

Half Auto

Start de locomotief in de half automatische mode.

Soft reset

Korte klik: In de auto-mode wordt de actieve route voor dit blok gereset, maar de locomotief blijft in het blok staan.
Lange klik: De actieve route voor dit blok wordt gereset en de locomotief wordt uit het blok verwijderd.

Logisch omdraaien

Draai de logische richting van de locomotief om.

Richting omdraaien

Draai de blok aankomst zijde van de locomotief om (deze hyperlink verwijst naar de Engelstalige wiki).

Sluiten/Open

Geeft het blok de status 'gesloten' (het blok wordt grijs getoond) of 'open'


Voorkeuren

Systeem monitor

Als deze optie geactiveerd wordt moet andRoc opnieuw opgestart worden.
:!: Gebruik deze optie alleen als het strikt noodzakelijk is want het vereist veel rekenkracht van kleine apparaten en het kan de gebruikersinterface van andRoc volledig blokkeren.
Laat deze optie uit staan als alles normaal werkt.

Houdt scherm aan

Voorkomt dat het apparaat in de slaap modus gaat.

Module weergave

Schakel direct over op module weergave als het te laden baanplan modulair is opgebouwd.

Kleine handbediening

Optie voor grotere displays om het venster voor handbediening klein te houden.
:!: Gebruik deze optie niet op kleine apparaten.

Start throttle (handbediening)

Start de handbediening zodra andRoc gestart wordt.
Deze optie is alleen beschikbaar met een geldige Rocrail support key.

Sorteer op adres

Sorteer de locomotieven op adres in plaats van op ID.

Toon de afbeelding van de locomotief in het blok

Toon de afbeelding van de locomotieven in het blok in plaats van tekst.

Trein categorie lijst

Aandrijving

 1. Stoom
 2. Diesel
 3. Elektrisch
 4. Treinstel: Locomotieven waarbij de optie 'Pendeltrein' aanstaat, onafhankelijk van het type aandrijving.
 5. Speciaal: Locomotieven van het type 'Railpoetsen' of 'Post'.
 6. Wagon

Tijdperk

 1. I, II, II, IV, V, VI

Maatschappij

Alle Maatschappij namen genoemd bij de locomotief eigenschappen worden getoond als categorie. Als een locomotief of wagen geen 'Maatschappij naam' heeft wordt deze toegevoegd aan de lijst 'geen'.

Spanning bij EBreak uit

Schakel de spanning uit in plaats van een noodstop.

Snelheid synchroniseren

Synchroniseer de snelheid van de handbediening. Zet deze optie uit bij een traag netwerk om te voorkomen dat de schuifregelaar gaat schokken.

Gebruik alle snelheid stappen

Optie voor decoders met 127/128 rijstappen om de resolutie van de schuifregelaar 1:1 te zetten. Met ingang van versie 439 wordt deze instelling genegeerd als de handbediening een multitractie bestuurt om overbelasting van de centrale te voorkomen.

Snelheid knoppen

Gebruik knoppen voor de snelheid in plaats van een schuifregelaar. De snelheid wordt continu opgehoogd als de knop langer dan 1 seconde ingedrukt wordt.

Melders simuleren

Simuleer de melders (aan/uit) door er op te klikken.

Toon rijwegen over wissels

De wissels veranderen van kleur als deze in een actieve route zijn opgenomen.

Rijweg prioriteit

Rijwegen hebben een hogere prioriteit dan blokbezetting in het baanplan.

Ping

Indien geactiveerd stuurt Rocrail elke 2,5 seconde een 'ping' naar de locomotief in de handregelaar.
Als de 'ping' niet binnen 5 seconden reageert dan gaat de Rocrail server er van uit dat de verbinding met andRoc verbroken is en stopt de locomotief direct om ongelukken te voorkomen.

Snelheid stap delta

Als niet alle rijstappen gebruikt worden, dan wordt deze waarde gebruikt om de snelheid te verhogen of verlagen.

Kleur

Achtergrond kleur van het baanplan.

Maak lijst schoon

Maak de lijst met recent gebruikte Rocrail servers leeg.

R2R Addres/Poort

Als op de Rocrail server R2RNet is geactiveerd dan stuurt deze de informatie over de verbinding naar alle andRoc clients.

andRoc: <netreq req="clientconn"/>
Rocrail: <netrsp host="192.168.100.37" port="8051" rsp="clientconn" plan="Plan-F"/>


Handbediening

Handbediening Snelheid knoppen Locomotief selecteren locomotief instellingen locomotief programmeren

Een korte klik op de locomotief afbeelding (of de eerste keer op het Rocrail symbool) opent het scherm 'locomotief selecteren'.
Een lange klik op de locomotief afbeelding opent het scherm: 'locomotief instellingen'.

Een korte klik op de locomotief afbeelding in het scherm 'locomotief instellingen'opent het scherm 'locomotief programmeren'.
Bij 'Voorkeuren' is het mogelijk de handbediening in te stellen op 'Snelheidsregeling knoppen' in plaats van de schuifregelaar.

Lange klik 'Handbediening'

Knop Functie
Locomotief afbeelding Locomotief instellingen
VG Voeding uit
FG Noodstop
F1-F6 Selecteer handbediening
F13 Handmatig aan/uit (Zimo MX10)
F14 Rangeren ON/OFF (Zimo MX10)
Licht (F0) Dispatch
Direction Multitractie
Omkeren (locomotief instellingen) Draai blok aankomstzijde om

Loco ID

De eerste regel onder de locomotief afbeelding toont de naam en tussen haakjes de status van de auto-mode.
Als de geselecteerde locomotief in een blok staat of naar een volgend blok rijdt wordt dat ook op deze regel getoond.
Als de auto-mode idle of wait is, dan is de achtergrondkleur van deze regel rood. In elke andere situatie is deze groen.

ST

Start/stop de geselecteerde locomotief als de auto mode geactiveerd is.
Deze knop is gedeactiveerd (grijs) als de auto mode uit staat.

FR

Geef de handbediening van deze locomotief vrij.
Als de handbediening van een locomotief niet vrijgegeven is, is het niet mogelijk deze te bedienen vanaf een andere handbediening/cliënt. Dit kan worden ingesteld bij: disable steal loco control.
Een lange klik schakelt de voeding uit.

FG (-/+)

Selecteer de vorige of volgende groep van 14 functietoetsen. Er zijn 3 groepen van telkens 14 functietoetsen beschikbaar.
Een lange klik veroorzaakt een noodstop.

F1-F6

Een lange klik selecteert een handbediening 1 tot en met 6.

Licht

Schakelt de verlichting aan of uit.
Een lange klik geeft de locomotief vrij voor gebruik van een Fred.

Richting

Stopt de locomotief en verandert de huidige rijrichting.
De knop toont ook de huidige snelheid.
Een lange klik opent het scherm voor 'multitractie' instellingen.

Snelheid

Opdrachten voor de snelheid worden om de 5 stappen verstuurd of aan het eind van de regelaar..
Dit verschil van 5 is geïntroduceerd om het aantal commando's te reduceren die worden veroorzaakt door de schuifregelaar te verplaatsen.

Snelheid voorkeuze (0 tot en met IIII)

Dit gebruikt de snelheidsinstellingen (Vmin, Vmid, Vcruise, Vmax) zoals ingesteld bij Loco preferences.
Vmax (IIII) werkt alleen bij een lange klik!


Locomotief programmeren

Vmin, Vmid and Vmax

Stel de snelheid voor voor alle modes, inclusief auto mode.
Dit zijn de instellingen in Rocrail, dit beïnvloedt niet de CV instellingen. Zie daarvoor de volgende paragraaf.

CV Schrijf/Lees

Programmeren op het hoofdspoor. PoM.
Voor Lees CV waarden op het hoofdspoor is dit noodzakelijk: bidirectional communication.

Vrijgeven

Geeft de locomotief vrij voor een handregelaal zoals de LocoNet Fred(i).


Systeem


Spanning AAN / Spanning UIT

Schakel de voeding AAN of UIT.
De rode punt in de knop toont de huidige status.

Initialisatie

Initialiseert alle wissels. (zie ook Start of Day (SoD)-> Init field)

Query sensors

Bezetmelders afvragen. (zie ook Start of Day (SoD)-> Query Sensors)

Automaat

Schakel de Auto mode in.
Een rode punt in de knop geeft aan dat de Auto mode geactiveerd is.

Auto start

Start alle locomotieven in de Auto mode.
Dit moet worden bevestigd in het daarop volgende pop-up venster (Ja / Nee).

Reset all

Verwijdert alle locomotieven uit de blokken en geeft alle gereserveerde rijwegen vrij.
Dit moet worden bevestigd in het daarop volgende pop-up venster (Ja / Nee).

Soft reset

Alle gereserveerde rijwegen worden vrijgegeven maar de locomotieven blijven vermeld staan in de blokken.
Dit moet worden bevestigd in het daarop volgende pop-up venster (Ja / Nee).

EoD (End of Day)

Zie ook: Rocview EoD

Shutdown

Beëindigt de Rocrail Server maar alleen als deze niet in Console mode is en Rocweb niet in slave mode is.
Dit moet worden bevestigd in het daarop volgende pop-up venster (Ja / Nee).

Nood stop

Stuurt een noodstop naar de Rocrail Server.


Baanplan


Geeft een keuzelijst van alle beschikbare spoorplannen (ZLevels).
De keuzelijst verschijnt niet als er slechts 1 spoorplan beschikbaar is voor het huidige baanplan.
De eerste keuze in de lijst is de "modview" visualisatie als het baanplan een modulaire opbouw heeft.


Gast-locomotief


Voegt een → Guest Loco naar adres.
Deze nieuwe gast-locomotief verschijnt in de categorie indeling onder "Speciaal" bij sortering op "Aandrijving". Als de sortering op "Maatschappij" is ingesteld verschijnt de locomotief onder "geen".
Het standaard protocol is DCC met 128 rijstappen als alleen het adres wordt ingevuld. In dit geval is het locomotief ID gelijk aan het adres.Multitractie

Bekijk multitractie, voeg leden toe, of verwijder deze.

Handbediening Multitractie overzicht Multitractie bekijken Locomotief instellingen Toon moederloc per lid

Wordt geactiveerd door lange klik op de rijrichting knop.
Een lange klik op de rijrichting knop toont de moederloc van de multitractie als de geselecteerde locomotief lid is van een multitractie.


Fiddle Yard


Een klik op de Fiddle Yard opent een nieuw venster om deze te bedienen.

Open

Opent of sluit de fiddle yard voor locomotieven.

Volgende/Vorige

Verplaats de tafel naar het volgende / vorige spoor.

Spoor

Verplaats de fiddle yard naar het geselecteerde spoor.


Draaischijf / Rolbrug


Een klik op de draaischijf opent een nieuw venster om deze te bedienen.

Open

Opent of sluit de draaischijf voor locomotieven.

Vorige / Volgende

Verplaatst de draaischijf naar het vorige of volgende spoor.

Spoor

Verplaatst de draaischijf naar het geselecteerde spoor.Problemen oplossen

Het plan wordt niet (of deels) geladen

Controleer of de XML van het spoorplan correct is met een tool zoals: "XmlSpy".
Of gebruik de W3C service: http://validator.w3.org/#validate_by_upload
Rocrail en Rocview gebruiken de Rocs parser die niet zo stringent is als die van Java.

Afbeeldingen en symbolen bijwerken

De locomotief afbeeldingen en de functie iconen worden lokaal opgeslagen op de SD kaart. ("/sdcard/androc/")
Deze map moet handmatig worden verwijderd als er een nieuwe versie wordt aangeboden op de Rocrail server.

Locomotief afbeelding wordt niet getoond

De namen van afbeeldingen zijn hoofdlettergevoeling onder Android.
Controleer ook of de afbeeldingen aan de eisen voldoen qua formaat, afmeting en grootte.

andRoc loopt vast

Maak een melding aan op het Rocrail forum: andRoc Forum met de volgende informatie:

 1. andRoc versie.
 2. Rocrail versie.
 3. Een stap voor stap beschrijving hoe de crash te reproduceren.
 4. Voeg het plan.xml bestand toe van de server waarmee andRoc verbonden was.
 5. Naam het type van het Android apparaat.

Baanplan problemen

 • Lege knoppen?
 • Niet bruikbare layout?

Probeer dit: Switch To The Stock Android Interface.

android/androc2-nl.txt · Last modified: 2020/07/09 12:00 by agre30