User Tools

Site Tools


automatic-nl

Auto en Half auto mode

Inhoud Automode

 • Auto en Hand modeAuto en Hand modes: Vereisten en werking


Introductie

Met Rocrail kunnen treinen handmatig, half automatische modus en vol automatische modus door elkaar heen worden gebruikt.

Met handmatig rijden heeft de gebruiker zelf te beslissen welk pad te trein heeft te nemen en de wissels en seinen daarvoor goed te zetten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met mogelijke obstakels. De gebruiker werkt dus tegelijk als Treindienstleider en Machinist. Rocrail zal de handmatig aangestuurde treinen niet beïnvloeden en de bewegingen niet volgen. Hiermee kan Rocrail ook niet bijhouden waar (in welk blok) de trein zich bevind.

In half automatische modus zoekt Rocrail een vrij blok en daarbij een geschikt pad ernaartoe. De wissel en seinen worden door Rocrail goed gezet en de rijweg(en) worden door Rocrail gereserveerd. De gebruiker heeft nog steeds de verantwoordelijkheid als Machinist de trein te laten rijden en op tijd te stoppen.

In de vol automatische modus zorgt Rocrail voor alle taken. Rocrail zal zoeken naar vrije blokken, zet de wissels en seinen goed, reserveer de rijwegen en bedient de treinen.

Voor zowel in half als vol automatische modus is het volgende van toepassing:

 • Rocrail houd de bewegingen van de treinen bij en weet waar de treinen zich bevinden.
 • De treinen rijden willekeurige rijwegen of willekeurige bestemmingen zoals beschreven in Blok soorten en trein soorten met twee uitzonderingen:
  • De trein rijd volgens een Dienstregeling.
  • De trein is naar een specifieke bestemming gestuurd.


Voorwaarden voor half en vol automatisch modus

 1. Blokken dienen te zijn gedefinieerd.
 2. Alle blokken dienen de bijbehorende melders te hebben toegewezen zoals beschreven in Melders en blokken
 3. De blokken dienen te zijn verbonden met rijwegen.


Auto mode

Om automatisch te gaan rijden dient eerst de baanspanning aan te worden gezet en daarna auto mode te worden geactiveerd.
Als de loc nog niet in een blok staat aangegeven kan dit worden gedaan door:

 • Rechts klik op het blok en kies Loc bezetting vastleggen…. In de dialoog kan er op de loc id worden dubbel geklikt om te selecteren.


 • Sleep de loc ID vanuit het loc overzicht naar het blok.


In het voorbeeld hieronder staat te loc in blok 01. Het blok is rood gekleurd en de loc ID in het blok symbool vermeld.


Het zwarte driehoekje (pijltje) geeft aan in welke rijrichting de loc staat ingesteld in het blok. Als de richting pijl niet in de gewenste richting staat kan dit worden gewijzigd door rechts te klikken op de loc in het blok of loc overzicht en in het contextmenu te kiezen voor Draai aankomstzijde om.

Uitleg:

De rijrichting van de loc zelf kan achteruit zijn (Bij een stoomlocomotief in de richting van de tender) terwijl de rijrichting in het blok vooruit (van + naar - zijde) is.
Als een loc achterstevoren staat (tender eerst) dient de plaatsing ook te worden gedraaid zodat de loc de juiste kant op rijdt.
Uiteindelijk de rijrichting betekent de richting van de beweging door het blok en de loc plaatsing de fysieke oriëntatie van de loc in het blok.
Rijrichting en de loc plaatsing kan verwarrend zijn.


Naar een specifieke bestemming rijden

In auto mode kan de loc naar een specifieke bestemming worden gestuurd. Dit kan het volgende blok zijn of meerdere blokken verderop. De bestemming dient wel bereikbaar te zijn via één of meerdere blokken.

Met het rijden naar een bestemming geld het volgende:

 • Rocrail kiest niet altijd de kortste pad als er meerdere rijwegen mogelijk zijn. Om zeker te zijn dat de trein op de bestemming aan komt mogen er geen zijsporen beschikbaar zijn. Sluit dus alle zijsporen.
 • Een willekeurige andere bestemming wordt er gezocht als de gekozen bestemmingsblok al bezet is of het pad ernaartoe niet kan worden gebruikt. Gebruik Dienstroosters om alle bestemmingen te forceren.
 • Toestemmingen en condities worden niet in acht genomen voor de bestemmingsblok en rijweg naar de bestemmingsblok! Hiermee kan het dus zijn dat een loc een blok binnen rijd waar het niet zou zijn toegestaan.


Tip: Gebruik de instelbare Finder. Afhankelijk van de instellingen zal een pad worden berekend en een dienstrooster worden gemaakt om te verzekeren dat de loc op de bestemming aan komt zonder omwegen.


Gebruik Drag & Drop (D&D)

Om een loc naar ander blok te laten rijden sleep deze dan van het huidige blok naar het nieuwe blok.

Tip: In Linux en MacOS (niet in Windows) kan een loc op deze manier ook naar een bestemming op een ander niveau worden gesleept. Sleep de loc eerst naar de tab van het gewenste niveau en daarna naar het gewenste blok.

| | |

Selecteer een bestemming via het contextmenu

Rechts klik op de loc in het blok of loc overzicht en selecteer Leg bestemming vast….

Een dialoog wordt geopend en de gewenste bestemming kan worden gekozen.


Zie ook Drag&Drop voor meer informatie over "Aan trip toevoegen".

Als laatste stap dient de loc worden gestart. Rechts klik weer op de loc en selecteer Start loc in het contextmenu.


Rijden zonder gedefinieerde bestemming

Met het rijden zonder een vaste bestemming zal de loc elke keer naar het volgende geschikte vrije blok rijden. Als er meerdere blokken mogelijk zijn zal er willekeurig een blok worden gekozen.

Een loc gaat zonder vaste bestemming rijden als Start loc in het contextmenu van de loc of start alle loc's in het Auto menu wordt gekozen zonder dat er al een bestemming is opgegeven.
De loc kan ook worden gestart met een dubbelklik op het blok met de loc.

Loc's die in auto mode rijden kunnen allemaal tegelijk worden gestopt met Stop alle locs in het Auto menu.
Een enkele loc kan worden gestopt door met de rechter muisknop op de loc te klikken in het Loc overzicht of een blok dat door de loc bezet of gereserveerd is.

Met willekeurig rijden kan de keuze voor de volgende blok door een aantal factoren worden beïnvloed. Deze factoren worden beschreven in Block soorten en trein soorten.

Half auto mode

Half auto mode is bijna het zelfde als auto mode. Het enige verschil is dat je de loc zelf met de handregelaar moet bedienen.
Om de trein in half auto mode te laten rijden dient de loc te worden gestart door de loc eerst in Hand mode (/Half automaat) te zetten. Dit kan worden gedaan in de instellingen van de loc of in het rechtermuisknop contextmenu van de loc in het Loc overzicht.
Een loc in Hand mode zetten en meteen opdracht geven te vertrekken kan worden gedaan in het rechtermuisknop contextmenu van het blok te kiezen voor Half automaat.
Loc's in Hand mode (/Half automaat) wordt in het blok weergegeven met blauw en vetgedrukte letters.

:!: Als bestuurder ben je zelf verantwoordelijk voor het rijden van de juiste snelheid en op tijd te stoppen!

Indien de Stop bij in voor half automatisch rijden aan staat in de Rocrail instellingen zal de snelheid van de loc wel naar 0 worden gezet als deze een IN melder activeert en in het betreffende blok heeft te stoppen.

Pas op :!: : Rocrail zorgt niet voor het afremmen voor de IN melder. Dit heb je zelf te doen. Zo niet dan zal de trein waarschijnlijk te laat stil staan met kans op ongelukken!
Tip: Per blok kan worden aangegeven of Half automatisch is toegestaan (Zie Algemene blok instellingen). Hiermee kan worden ingesteld dat er alleen in Half automaat kan worden gereden op blokken de direct zichtbaar zijn.


Overig

Modes in de Mode kollom van het loc overzicht

ModeBetekenis
idle Loc staat klaar voor auto mode.
>idle Loc staat klaar voor half auto mode.
wait Automatisch rijdende loc is aan het wachten
>wait Half automatisch rijdende loc is aan het wachten
auto Loc is aan het rijden in auto mode
>auto Loc is aan het rijden in half auto mode


Spooktreinen

Als er in een blok de optie Accepteer spooktreinen aan staat, zal als een onbekende trein het blok binnen rijd deze worden geaccepteerd en in het blok worden aangegeven met "Ghost".

Als het blok geen spooktreinen accepteerd zullen de actie's worden uitgevoerd die staan ingesteld in de Rocrail eigenschappen.

automatic-nl.txt · Last modified: 2020/12/22 22:31 by smitt48