User Tools

Site Tools


block-details-nl

Blok instellingen Details

Stijging

Deze optie is te gebruiken voor decoders zonder lastregeling. Er wordt afhankelijk van de keuze snelheids vermeerdering of vermindering toegepast. Gebruik dit bijvoorbeeld bij Delta Decoders. Deze instelling word genegeerd door loc's met lastregeling. Zie: loc: SBT
Deze optie is alleen geschikt voor een richings blokken.

Wachten

Kies de wijze waarop de wachttijd in het blok bepaald wordt.
Of een loc reageert op deze instelling is afhankelijk van het blok type. Loc's van een niet ingestelde type zullen niet stoppen, maar zo mogelijk doorrijden.

Willekeurig

Bij Willekeurig kiest Rocrail een wachttijd die ligt tussen het gedefinieerde minimum en maximum. De tijden zijn seconden.

Vast

Bij Vast wordt de vastgelegde vaste wachttijd gekozen. De tijd is in seconden.

loc

Als voor de optie loc gekozen wordt, dan wordt de wachttijd gekozen die in de eigenschappen van de loc is ingesteld.

nee

Met nee is er geen wachtijd. Als er een vervolg weg vrij is zal deze worden gereserveerd en zal de loc door rijden.

stoppen

Zodra een loc in het blok aan komt zal deze stoppen met automatisch rijden en op idle gaan.

note: Deze instelling kan effect hebben op dienstregelingen en touren.
note over FiFo-blokken voor auto's: Als de FiFo-grootte in een blok groter is dan 0, wordt wachten genegeerd, d.w.z. dat alle auto's door dit blok rijden zonder te stoppen. Om auto's in blokken toch tot stilstand te brengen, moeten hand bediende seinen worden gebruikt. Samen met acties of scripts kunnen hiermee ook alle wachtsituaties worden gesimuleerd.


Snelheidsmeting

Als er een waarde >0 is vastgelegd voor de meetafstand dan wordt de gemiddelde snelheid tussen het enter en in signaal berekend.

Schaal

Hier dient de schaal te worden ingevuld. 87 voor H0, 120 voor TT en 160 voor N.

Afstand

Hier dient de afstand tussen het begin van de enter melder en het begin van de in melder te worden gegeven in milimeters.

MPH

Vink MPH aan als de snelheid in mijlen moet worden uitgedrukt. (De meetafstand wordt altijd in millimeters vastgelegd!)

Neemt nu op

Zie MVTrack opnemen.

De berekende waarden worden in het server-venster weergegeven.


  • Note: De snelheidsmeting werkt alleen in de auto-mode
  • Kijk bij MVTrack voor meer informatie.


Snelheid

De snelheid in het blok voor alle trienen die aankomen in of vertrekken uit het blok. (Rijwegsnelheden zullen deze instelling overstemmen.)

Relatie tussen blok snelheid en loc snelheid (zie ook:Loc: Interface):

Blok Snelheid Loc Snelheid
Min. V_min
Mid. V_mid
Kruis 80% van V_max 1)
Max. V_max
% xx% of V_max


Aankomst

Deze snelheid zal gebruikt worden als een trein binnenkomt en een enter melding geeft.

Vertrek

Deze snelheid zal gebruikt worden als een trein vertrekt uit een blok.

Verminder Snelheid

Als de optie is gedeactiveerd, wordt de bloksnelheid bij vertrek alleen gebruikt als de huidige locomotiefsnelheid daardoor niet wordt verlaagd.

:!: Als een trein stopt voor een blok met BBT, let dan op: snelheid verminderen . Als deze optie is gedeactiveerd, zijn 2 BBT-snelheidsinvoeren mogelijk, afhankelijk van of de trein in het vorige blok moest stoppen of erdoorheen kon. ​


Stop

Deze snelheid zal gebruikt worden als een trein binnenkomt een enter melding geeft en moet stoppen in het blok. (Alleen als de aankomst snelheid hoger is.)
Bij een percentage zal het een percentage zijn t.o.v. de aankomst snelheid. Zie ook: Rijweg snelheden

Max. km/h

De maximale blok snelheid in km/h.

  • Alleen voor locs die staan ingesteld op km/h direct of via een percentage. Zie Loc instellingen.
  • Locs die minder hard rijden dan de Max. km/h worden niet beïnvloed.


Type

Er zijn verschillende blok types de definieren. Deze wordt vergeleken met het treintype om te bepalen wat te doen.
Als het blok gedefinieerd is als Intercity dan zal een goederentrein doorrijden, zo mogelijk zonder te stoppen. Hij wacht in ieder geval niet zoals een passagierstrein.
Een trein gedefinieerd als stoptrein zal in dit blok stoppen.
Een blok gedefinieerd als rangeren accepteert alleen een lok zonder wagons.
Als een blok als rangeerblok is gedefinieerd wordt de elektrische bezetmelding genegeerd.
Verdere informatie kan Hier worden gevonden.
De aanvink blokjes hebben drie standen:

Leeg Type niet geselecteerd
Type geselecteerd
Type selecteerd, niet wachten

(De weergave is afhankelijk van het gebruikte OS. Kolom 2 = Linux en Mac, Kolom 3 = Win)

Algemene knoppen

1)
Als deze niet al staat ingesteld in V_cru.
block-details-nl.txt · Last modified: 2022/03/28 00:08 by smitt48