User Tools

Site Tools


block-gen-nl

Blok instellingen Algemeen

ID

De ID's wordt gebruikt door het gehele Rocrail programma als unieke sleutel om te verwijzen naar dit blok en is daarom van groot belang.
Als de ID wordt veranderd dienen alle rijwegen die naar deze ID verwijzen ook te worden gewijzigd.

Beschrijving

In dit veld mag vrije tekst geplaatst worden. De beschrijving is voor eigen gebruik om duidelijk te houden waar het blok voor dient.
De tekst wordt alleen gebruikt om weer te geven.

Perron

Een alternatieve naam voor een blok, dat kan worden gebruikt bij de grafische weergave en locatie overzichten.
Als het blok vrij is, wordt de naam getoond in haakjes.
In dat geval mag de instelling Klein symbool en de optie Laat lok afbeelding zien in blok niet geactiveerd zijn.

Lengte

Als deze waarde groter is dan 0 dan wordt deze waarde door Rocrail gebruikt om te bepalen of een trein in dit blok past.
Dit wordt gebaseerd op de instellingen uit de Lokomotieven Algemeen.
Dit wordt als volgt bepaald"

De trein past als de Treinlengte + Minimale blok-trein lengte gelijk of kleiner is dan de Blok lengte.

De Minimale blok-trein lengte wordt gezet in de Rocrail Properties en heeft standaard een waarde 20. Dit wordt beschouwd als de extra lengte om veilig te kunnen stoppen.

Voorbeeld: Met een Minimale blok-trein lengte van 20 en een bloklengte van 100 mag de trein niet langer zijn dan 80 om in het blok te passen.

De eenheid (mm, cm, inch) is hierin niet belangrijk. Zolang overal de zelfde eenheid wordt gebruikt zal dit geen problemen geven.
Afhankelijk van de gebruikte schaal kan een eenheid gekozen worden die goed past.

Opmerking: Wanner gebruik gemaakt wordt van Echttijd berekening (NL) in de virtuele modus, moet de gekozen eenheid worden gezet in de Eigenschappen.


Lengte tussen Enter en In

Het optionele tweede "lengte veld" wordt alleen gebruikt bij de virtuele timing.
Wanneer deze > 0 is gezet , wordt de waarde gebruikt om de Virtual Event Timer] (EN) / Virtuele Event Timer (NL) te berekenen.

Opmerking: Voor de virtuele event timer moet ook de afstand tussen IN van het startblok en de ENTER van het bestemmingsblok worden gezet in de Route length(EN) / Route lengte(NL)


Offset

De offset van de positie van het perron. Dit wordt gebruikt voor de Trein centreren optie.
De twee waarden, + en -, hebben betrekking op de Blok Enter zijde.

Radius

Dit getal geeft de minimale straal aan waarmee een trein, lok of wagen dit blok veilig kan berijden.
Wanneer een trein, lok of wagen een minimum radius kleiner dan de waarde van het blok, dan kan dit blok niet worden gebruikt door deze trein, lok of wagon.
Wanneer het veld leeg is (waarde 0) dan wordt dit niet gecontroleerd.

Vertrek vertraging

Nadat een rijweg is gereserveerd zullen alle acties voor de 'vertrek' melding worden geactiveerd. Hierna zal de loc met de aangegeven vertraging vertrekken. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het gebruik van omroepen. De globaal ingestelde Arm sein en Sein wachttijden blijven onveranderd.
Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met de optie Gebruik vertrek vertraging.

FiFo lengte en tussenruimte

Deze functie is alleen bruikbaar met auto's die een infrarood sensor hebben om afstand te houden van het voorliggende voertuig.
In alle andere gevallen zal het gebruiken van deze functie leiden tot ongelukken.

De FIFo-lengte bepaalt het aantal gelijktijdig toegestane auto's tegelijk in het blok.

Bijvoegend kan de tussenruimte hier worden ingesteld. Dit dient de tussenruimte te zijn die de auto's van elkaar moeten te blijven door de IR sensoren.
Als de tussenruimte > 0 zal de lengte van de auto's + de tussenruimtes worden meegenomen met het berekenen van het aantal toegestane auto's in het blok.

Tips


Toeval quote

Lok ID

Hier wordt de loc aangegeven welke op dit moment het blok bezet houdt.
De knop met de drie puntjes […] kan worden gebruikt om de loc eigenschappen te openen. Het is niet bruikbaar om een andere loc te selecteren voor het blok.

Afbeelding

Als het blok bezet is en het vakje is aangevinkt, wordt het loc-beeld weergegeven in het bloksymbool. ​
De globale Rocview-optie Toon locomotief-foto in het blok moet geactiveerd zijn.

Draaischijf ID

Het Draaischijf ID wordt hier ingevuld wanneer het blok onderdeel is van een draaischijf.
De brug van de draaischijf moet twee bezetmelders bevatten die de "ENTER" en "IN" gebeurtenissen bewerken voor dit blok.
Andere melders mogen niet worden gebruikt. Het bloktype moet draaischijf zijn.

Code melder

In combinatie met het bloktype Rangeren kan hier een melder worden ingesteld die wagens kan scannen.
Dit kan worden gebruikt voor het activeren van een rijweg naar het thuisblok van de wagon.

Virtueel

Virtuele blokken kunnen worden gebruikt om een aantal slaaf blokken te groeperen en samen als één blok te laten werken.
Rijwegen van en naar virtuele blokken worden niet automatisch gegenereerd met de Router. Deze moeten dus handmatig worden aangemaakt.

Tip1: Gebruik de Min. trein lengte om te voorkomen dat een korte trein het virtuele blok bezet en daarmee ook meer blokken bezet houdt dan nodig.
Tip2:
De Master- en Slaaf-blokken moeten de plus-zijden allemaal in dezelfde richting hebben om een correcte weergave te garanderen.
Overlappen of nesten met andere virtuele blokken wordt niet ondersteund.
Een blok kan maar in één virtueel blok zitten.
Een virtueel blok kan geen deel uitmaken van een ander virtueel blok.


Aanmaken van een Virtueel Blok:

 1. Gebruik Rocview om het plan te bewerken (Spoorplan → Bewerk scherm).
 2. Sleep en plaats een Bloksymbool op de gewenste plaats (en niveau) in het baanplan.
 3. Ga terug naar de Operate-mode (Spoorplan → Bedienen).
 4. Specificeer in het nieuwe blok de eigenschap "Virtueel Blok".

Gebruik de optie Tonen om het virtuele blok te verbergen op het spoorplan.

Slaaf blokken

Een komma gescheiden lijst van slaaf blokken. Gebruik geen spaties.

:!: Virtueel blokken en blokken met ingebouwde melders worden NIET ondersteund als slaaf blokken.

Voorbeeld:

B1,B2,B3

Configuratie

De blok infrastructuur wordt ingesteld met de volgende opties:

Geëlektrificeerd (bovenleiding)

Deze optie kan worden gekozen wanneer het voorzien is van bovenleiding.
Elektrische treinen, dus treinen met pantograaf, worden in dit blok toegelaten.

:!: Als deze optie niet is ingesteld zullen loc van het type elektrisch (ingesteld is bij Locomotief Details / Aandrijving bij automatisch rijden niet worden toegelaten.

Buiten gebruik stellen

Dit blok wordt overgeslagen bij het rijden in auto mode. De trein zal stoppen in het voorgaande blok, wanneer geen alternatieven beschikbaar zijn.

 • Opmerkingen: Als het blok "buiten dienst" is, kan het alleen handmatig worden bestuurd en is de detectie van de spooktrein gedeactiveerd.
  De tracking of out-of -serviceblokken (EN) wordt dan geactiveerd voor handmatig rijden.
  Deze status kan ook worden geactiveerd en gedeactiveerd tijdens het lopende bedrijf via contextmenu van het blok .

Wacht(en)

Deze optie bepaalt samen met de instellingen gedaan in de tab Details of een trein heeft te wachten in dit blok.
Deze optie wordt automatisch ingeschakeld als een andere waarde dan nee is ingesteld in de Wachten opties in de Details tab.

Klein symbool

Gebruik de kleine weergave van het bloksymbool. Alleen beschikbaar in het thema SpDrS60 en SLIM-COLOR.


Half automaat

Met deze optie wordt in dit blok half automatische besturing toegestaan. zie: "Auto en Half auto mode".

Accepteer spooktreinen

Gebruik van deze optie kan leiden tot ongecontroleerde automatische gebeurtenissen. Bij onzekerheid over de effecten NIET gebruiken.
Als deze optie aangevinkt is zal een trein die door een weigerend wissel dit blok binnen rijdt niet gestopt worden!


Deze optie Spooktrein (Ghosttrain) is alleen actief in auto mode.

Zodra een bezet melding wordt detecteert zonder dat er een trein toegewezen is aan dat blok wordt de "ghosttrain" melding actief en kleurt het blok rood.
Met de optie "accepteer ghost", is het mogelijk handmatig in auto mode een loc een blok in te laten rijden zonder dat Rocrail de baanspanning uitschakelt. Een loc in auto mode zal een blok gemerkt als "accept ghost" niet in rijden.
Als het vinkje niet is gezet: De baanspanning wordt uitgeschakeld (= Noodstop). Het blok krijgt de melding "ghost". Besturing is pas weer mogelijk als de "Ghost" is verwijderd. Dit kan door een klik op de rechter muisknop en kies "Loc bezetting opheffen". Daarna moet de juiste loc aan het blok toegewezen worden door op de rechter muisknop te drukken en te kiezen voor "kies loc". Daarna loopt de loc weer mee in auto mode.

Als het vinkje is gezet: De spanning blijft op de baan en het blok wordt gemerkt met "ghost". Geen enkele loc zal het blok in auto mode binnen rijden. De spooktrein zal het volgende blok binnen rijden zonder Rocrailbesturing. Na het passeren van de eerste melder in dat volgende blok zal de trein ook dit blok als "ghost" markeren. Na het passeren van de laatste melder in het voorgaande blok wordt de "ghost" melding van dat blok weer verwijderd.

De spooktrein dient handmatig te worden gestopt. De weergave "Ghost" kan worden verwijderd met rechtsklik op het blok en dan "Loc bezetting opheffen" in het context menu. Daarna moet de juiste loc aan het blok toegewezen worden door op de rechter muisknop te drukken en te kiezen voor "kies loc". Daarna kan de automatische besturing weer worden gestart.

Kopstation

Gebruikt voor doodlopende blokken aan het einde van een spoor. Zodra de in melder wordt geactiveerd, wordt de lok gestopt en de rijrichting omgedraaid, zodat de loc in tegengestelde richting weer kan wegrijden.

Tip: Als treinen in twee richtingen mogen rijden en daarvoor de loc niet hoeft om te lopen, en dus alleen de rijrichting hoeft te worden omgedraaid ,dan dienen deze treinen te worden ingesteld als Pendeltrein en dient de optie Stop niet pendeltreinen in kopstation te zijn geactiveerd.

Gebruik deze optie met zorg! De pagina Rijrichting met aanwijzingen dient zorgvuldig te worden gelezen om een juist gedrag in te stellen.
De optie heeft dezelfde invloed als wanneer de trein handmatig van rijrichting wordt veranderd!

Note: Deze optie is niet beschikbaar als de Rijrichtingverandering toegestaan optie aan staat. Andersom geldt dit ook. Van de mogelijke opties kan ofwel "Kopstation" of "Rijrichtingverandering toestaan" of geen van beide worden aangezet. Slechts één van deze opties kan worden gekozen.


Road / Weg

Gebruik het "weg"-bloksymbool om dit blok als "weg" weer te geven.

Rijrichtingverandering toegestaan

Deze optie staat toe dat Pendeltreinen van rijrichting te laten veranderen. De trein kan dus vertrekken in tegengestelde de richting.
Hiervoor wordt zonodig de rijrichting veranderd door Rocrail.

Opmerking: Deze optie is alleen geldig voor Pendeltreinen. Andere trein houden hun oorspronkelijke rijrichting.
Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar als de optie Kopstation voor dit blok aan staat. Andersom geldt dit ook. Slechts één van deze opties kan worden gekozen.

Opmerking: Deze optie dient te zijn uitgeschakeld als dit blok een onderdeel is van een Kritische sectie.


Rem module

Een rem module, zoals de Lenz ABC, kan gebruikt worden in combinatie met de enter2in melding om een loc te laten stoppen.
:!: Alleen gebruiken met de enter2in melding om te voorkomen dat een loc doorrijdt terwijl hij zouden moeten stoppen.

Accepteer BiDi locomotief

:!: Gebruik deze optie alleen blijvend om handmatig rijdende BiDi treinen te accepteren.
Deze optie werkt als een interface tussen handmatig rijdende treinen en auto mode. In alle andere gevallen: Gebruik deze optie niet!

Opmerking: Wees voorzichtig met deze optie. Het accepteert ook treinen die over een verkeerde rijweg reden.
Opmerking: In het blok kan "Accepting" worden getoond bij het gebruik van deze optie.


BBT

Schakel BBT (Block Brake Timer) in voor dit blok.

Opmerkingen:

BBT is optimaal voor zichtbare blokken waarin treinen altijd moeten stoppen (wacht is ingesteld). In alle andere gevallen moet de loc vertragen volgens de CV4-decoderinstelling.
De berekening voor BBT is gebaseerd op de rijafstand tussen de enter en de in melder.
Als er voor het blok alleen een enter2in melder is kan de timer van de "enter2in" een conflicten verzooorzaken met de BBT timer.

Daarom wordt het sterk afgeraden om BBT en enter2in-melders samen in hetzelfde blok te gebruiken. ​

Een enter2in melder dient daarvoor te worden veranderd in een enter melder en bij de loc dient de optie Genereer een IN melding actief te zijn.
In dit geval is de in melding bepalend bij de BBT timing en conflicteert niet met een andere timer.

Vast

:!: Gebruikers optie. Geen officiële ondersteuning.

De keuze houdt de loc op "enter" snelheid voor het aangegeven aantal BBT stappen.

 • Let op: Verwar deze optie niet met de Lok-BBT-Optie 'Vast' :!:


Hoofdlijn

Als dit blok een onderdeel is van een Locatie zal de trein altijd direct weer verder willen gaan. Ook de wachttijd voor het zoeken naar een nieuwe vrije bestemming zal worden gereduceerd.
Info: Dit zal de Minimale bezetting, FiFo en Loc prioriteit overstemmen.

Slaap indien buiten gebruik

Deze optie schakelt voor het betreffende blok het verwerken van melder signalen uit als dit blok buiten gebruik (Gesloten) is. Spooktreinen zullen hiermee niet worden gemeld.
Buiten gebruik stellen

Geeft vorige blok vrij bij enter

Deze optie is alleen voor treinen waar de zelfde optie ook aan staat.
Met de +/- opties kan worden aangeven voor welke (blok)zijde dit van toepassing is. Standaard staan beide zijdes aan.
Met de "Rijweg" optie kan ook de huidige rijweg worden vrijgemaakt.
Met de waarde "Max. Lengte" wordt bepaald dat de vervroegde vrijgave alleen plaatsvindt voor treinen tot deze lengte.
Dit voorkomt dat het van-blok wordt vrijgegeven voordat langere treinen, indien aanwezig, volledig de rijweg hebben verlaten.

 • Let op: Een GHOST-waarschuwing kan worden geactiveerd als dit blok te vroeg wordt vrijgegeven.
  Dit kan bijv. vanwege ontbrekende of onjuiste lengtespecificaties, evenals het niet naleven van de voorwaarden.
  Als de optie "Rijweg" ook is geactiveerd, kan het gebeuren dat als de rijweg te vroeg wordt vrijgegeven
  wissels die nog niet zijn gepasseerd, worden gewijzigd voor een andere rijweg: "Risico op ontsporing:!:".


Tonen

Met deze optie wordt bepaald of het blok symbool in het spoorplan wordt getoond.
Standaard staat deze optie aan, maar soms kan het gewenst zijn dat het blok niet zichtbaar is.

Toegang toelaten indien er wagons voor handen zijn

Als er nog wagons in het blok staan is het voor de loc gewoonlijk niet toegestaan dat blok binnen te rijden, als deze niet is ingesteld als "rangeren" of geen "goto block" opdracht heeft gekregen.
Deze optie overstemt dit gedrag. D.w.z. de toegang tot het blok toegestaan, ook als er wagons in staan.
Zie ook: Trein locatie.

Trein centreren

Staat toe een trein in het midden van het blok te stoppen met behulp van BBT.
Gerelateerde parameters:


Laat het reserveren van volgende blok bij wachten

Deze optie laat de trein de rijweg naar het volgende blok al reserveren ook als deze nog moet wachten in het blok.
Deze optie moet ook zijn aangezet in de loc opties.

Polarisatie

Deze keuze regelt de DCC polarisatie in combinatie met Railcom en gebruik van BiDi richting.
Als deze optie is uitgeschakeld zal de gerapporteerde richting omgedraaid zijn.

Aanrijbeveiliging

Deze optie kan aleen worden gebruikt als de "enter" melder altijd vrij is als een trein de in melder bereikt.
Een spookmelding wordt er gegeven als een trein bij de enter melder wordt gedetecteerd, terwijl er een andere trein zich nog in het blok bevindt.
Kijk voor de spookmelding opties in de server instellingen.

Acties

Kijk bij Acties voor verdere details.

Algemene knoppen

Zie: Algemene knoppen

Last edited on 2020-05-13 by VT601

block-gen-nl.txt · Last modified: 2022/11/25 09:00 by vt601