User Tools

Site Tools


block-menu-nl

Blok Menu

Bovenste regel in vet toont Blok-ID

Locomotief toewijzing vastleggen...

Er wordt een dialoog geopend en het blok kan worden toegewezen aan een locomotief. Voor details van deze dialoog verwijzen we naar Mobile Selection (EN).
De tegenhanger van het bezette blok is Reset Locomotive opdracht.

Accepteer BiDi-locomotief

Een handbediende, BiDi-compatibele locomotief wordt eenmalig geaccepteerd bij de volgende inrit in het blok: de locomotief activeert geen spooktrein, maar wordt met zijn ID in het blok geaccepteerd. Zie ook de bijbehorende blokeigenschap voor permanente acceptatie van BiDi-locomotieven.

Buiten bedrijf stellen / in bedrijf stellen

Toggle-functie die het blok vergrendelt of ontgrendelt. In de automatische modus wordt het blok niet meer benaderd.
Het symbool van een vergrendeld en leeg blok heeft de achtergrondkleur "grijs":
Als een reeds bezet blok op "buiten bedrijf" staat, is deze status pas zichtbaar nadat deze vrij is gekomen.

  • Hints:
    Het contextmenu van een bezet blok biedt alleen "buiten bedrijf stellen".
    Een bezet blok "in gebruik nemen" is niet mogelijk, maar locomotieven/treinen kunnen wel gestart worden.
    De toggle-functie "Buiten bedrijf stellen" <> "In bedrijf stellen" is alleen mogelijk met een leeg blok.

Wielenteller terug zetten

Reset de huidige wiel-/as-tellerstand (zie ook Wheel Counting).

FiFo terug zetten

Reset de FiFo. Alleen voor auto's in autosystemen, zie FiFo size and gap.

Opdrachten

Blokkeer opdrachten voor speciale aanwezigheidsmelders.
Zie: Blokkeeropdrachten

Trein samenstellen

Eigenschappen

Alleen beschikbaar als de automatische modus is uitgeschakeld
Opent het eigenschappenvenster Block General.

Achtergrond...

Stelt de achtergrondkleur van het symbool in met de standaard "Kleurdialoog" van het besturingssysteem.
Voor een transparante achtergrond moet "Zwart" zijn ingesteld.

Alternatieve SVG inschakelen

Schakelt een tweede grafische container (indien aanwezig) van het symbool in. Meestal gebruikt voor knipperende symbolen.
Zie Alternatief <g>.

Help

Opent de wikipagina Blocks in de standaardbrowser.
Vereist een actieve internetverbinding.

@Box

Opent de @Box dialoog.


Bovenste regel in vet toont blok-ID: loco-ID

Locomotief bezetting opheffen

De locomotief wordt uit het blok gehaald. Het blok is dan leeg.
De tegenhanger van het lege blok is Set locomotieftoewijzing....

Let op: Deze mag niet gebruikt worden zolang de locomotief in de automatische modus rijdt!
Vuistregel: Als de locomotief in meer dan één blok wordt weergegeven (blokkleuren rood, geel, blauw), gebruik deze opdracht dan niet. Gebruik indien nodig Soft reset locomotief auto mode of Reset locomotief auto mode.

Start Locomotief

Alleen actief als de automatische modus is ingeschakeld.
Start de auto mode voor deze loc. Hetzelfde als Start in het contextmenu van het locomotief tabblad (zie daar).
De tegenhanger is Stop locomotief automaat.

Half automaat

Alleen actief als de automatische modus is ingeschakeld.
Zet de locomotief op halfautomatisch bedrijf en start het. vgl. Hand/Automatisch bediend in het contextmenu van het locomotief-tabblad over hoe te schakelen tussen halfautomatische en automatische bediening.

Virtueel automatisch

Alleen actief als de automatische modus is ingeschakeld.
De locomotief zal bij de volgende start in Virtual automatic rijden.

Stop locomotief automaat

Stopt de automatische modus voor deze loc. Hetzelfde als Stop in het contextmenu van het locomotieftabblad (zie aldaar).
De tegenhanger is Start locomotief.

Draai logische richting om

Hetzelfde als Swap logische richting in het contextmenu van het locomotieftabblad (zie daar).

Draai aankomst zijde om

Wisselt de aankomst zijde van het blok. (Hetzelfde als Swap block enterside in het contextmenu van het locomotief-tabblad.)

Locbesturing

Opent de Throttle voor de locomotief die in het blok staat.

Muis (MIC)

Leg bestemming vast

Opent een dialoog om het volgende bestemmingsblok voor de loc in automatische modus toe te wijzen.

Thuis locatie

Start de loc naar zijn Thuis locatie.

Selecteer Tour

In het submenu kan de tour worden geselecteerd die de locomotief direct moet verwerken.

Selecteer dienstrooster

In het submenu kan een dienstrooster worden geselecteerd dat de locomotief direct moet verwerken.

Rangeren aan/uit

Schakelt de locomotief in het blok tussen normaal en rangeren. In de rangeermodus zijn voor deze locomotief rangeerroutes gereserveerd in plaats van reguliere routes.
Rangeerroutes zijn "blauw" verlicht in plaats van "geel". Een voorbeeld van een SpDrS60-thema is in plaats van .
(Shunting-verlichting wordt sinds 04.2019 alleen geïmplementeerd in de thema's SpDrS60 en SLIM-COLOR).

Soft reset locomotief automaat

Alles voor de geselecteerde locomotief wordt teruggezet behalve het huidige blok en dienstrooster/tour.

Reset locomotief automaat

Alles voor de geselecteerde locomotief wordt teruggezet.

Deactiveren / Activeren

Hetzelfde als Deactivate / Activate in het contextmenu van het locomotieftabblad (zie daar).

Buiten gebruik stellen / in gebruik nemen

Zoals beschreven voor een leeg blok: Out of operation.

Wielen teller terug zetten

Zoals beschreven voor een leeg blok: Reset wielen teller.

Fifo terug zetten

Zoals beschreven voor een leeg blok: Reset FiFo.

Opdrachten

Zoals beschreven voor een leeg blok: Commands.

Trein samenstellen

Zoals beschreven voor een leeg blok: Monteer trein.

Eigenschappen

Alleen beschikbaar als de automatische modus is uitgeschakeld
Zoals beschreven voor een leeg blok: Properties.

Achtergrond

Zoals beschreven voor een leeg blok: Background.

Activeer de alternatieve SVG

Zoals beschreven voor een leeg blok: Alternatieve SVG inschakelen.

Help

Zoals beschreven voor een leeg blok: Help.

@Box

Zoals beschreven voor een leeg blok: @Box.


Alleen beschikbaar in modus "Panel bewerken"

Blok met ingebouwde sensoren

Alleen weergegeven voor klassieke Block-objecten.

Een klassiek Block-object met aparte Enter- en In-sensoren wordt omgezet in een blok met ingebouwde sensoren.

De Sensor objecten zijn ingesteld op positie 0,0,0 en gedeactiveerde optie "Toon".
De conversie wordt alleen uitgevoerd als alleen Enter en In zijn gedefinieerd voor de Blokroutes.
Zie ook: block:block-embededfb-nl|Ingebouwde sensoren blokkeren]]

Trein samenstellen

block-menu-nl.txt · Last modified: 2022/02/08 19:22 by smitt48