User Tools

Site Tools


block-routes-nl

Blok instellingen Rijwegen

InhoudRocrail-ObjectenBlokkenNote: Bij een module opbouw wordt de rijwegen tab uitgeschakeld.


Rijwegen

Selecteer de rijweg waar het activeren van een melder effect op moet hebben.

Algemene en specifieke rijwegen

Algemene rijwegen

Bij de all enter +/- gelden de instellingen voor alle rijwegen vanaf de betreffende + of - zijde van het blok.

Specifieke rijwegen

Als voor specifieke rijwegen andere melders worden gebruikt zal deze de algemeen ingestelde melders overstemmen.

De all aanduiding kan als standaard gebruikt worden voor alle rijwegen.
Als zowel all en een andere route aangegeven zijn worden de instellingen specifiek voor die andere rijweg gekozen.

Invul velden

ID

Selecteer de ID van de gewenste melder.

Melding

Selecteer de actie voor de melder.

 • enter
 • enter2pre
 • enter2route1)
 • enter2in
 • pre2in
 • in
 • exit
 • occupied
 • ident
 • shortin
 • [leeg] - zonder toewijzing aan een gebeurtenis, bruikbaar voor locomotieffuncties. Zie: Sensor zonder gebeurtenis.

Voor uitgebreide uitleg zie hoofdstuk Sensoren en Blokken

Meldingen mogen meerdere keren worden gedefinieerd door verschillende melders. Hiermee kunnen verschillende meld systemen in het zelfde blok worden gebruik.


Voor uitgebreide uitleg zie hoofdstuk Sensoren en Blokken

Gebeurtenissen kunnen meerdere gedefinieerd zijn om meerdere sensorsystemen zoals magneten en stroomdetectie mogelijk te maken.

Sensor zonder gebeurtenis

Een sensor, die zonder gebeurtenis aan het blok is toegewezen, krijgt de parameters voor acties doorgegeven. Dit geeft de informatie over de huidige locomotief die de sensor activeert (%lcid%) om een ​​locfunctie te activeren (fluit, grootlicht aan, enz.). Het maakt niet uit of deze sensor voor of na het blok is aangebracht. Houd er echter rekening mee dat alle sensoren die aan het blok zijn toegewezen, op "vrij" worden gecontroleerd.
:!: Zonder bezetting of reservering van het blok genereert de activering van deze sensor ook de status GHOST.

Eindpuls

Verouderd geen forum ondesteuning.

Bij gebruik van één melder per blok kan een enter-in combinatie gesimuleerd worden. De opgaande flank is de enter puls en de neergaande flank de in puls.
Het is niet aan te bevelen hier gebruik van te maken omdat de puls afkomstig van de melder niet altijd erg "schoon" is.

T2

Met deze optie zal de "Event timer 2" worden gebruikt.

[...]

Open de instellingen dialoog van de melder aangegeven in het ID veld.

Event timer 1 en 2

Tijd (in milliseconden) dat de melding wordt vertraagd. "Event timer 2" wordt gebruikt als waar de T2 optie staat aangevinkt.
Voor meer details zie: Event timer hieronder.

Blok timer afdwingen

Overstem de Loc event timer.

Kies het kortste blok

Eigenschappen

Opent de eigenschappen dialoog van de geselecteerde rijweg.

Test

Activeert de wissels en uitgang opdrachten van de geselecteerde rijweg.

Event timer

:!: Event timers kunnen in de war raken met volgorde van de event welk kan leiden tot onverwacht gedrag. :!:
:!: Wees voorzichtig met gebruik of gebuik echte melders. :!:


Voor het rapporteren van problemen op het forum betreft onverwachte event waarschuwingen dienen alle event timers dienen naar 0 of een minimale waarde te worden gezet.

Aangepaste meldingTimer effect2)
enter Geen, enter meldingen zullen niet worden vertraagd.
enter2in Vertraging tussen de meldingen enter en in.
pre2in Vertraging tussen melding pre2in en snelheid Vmin.
enter2pre Vertraging tussen de meldingen enter en pre2in
Als een blok de melders enter en in bevat en een 3e melding pre2in is gesimulaard.
De enter melding wordt direct uitgevoerd. De pre2in melding volgd na de ingestelde tijdsverloop in ms.
in Vertraging tussen de melding in en snelheid 0.

:!: Als de timer te lang is ingesteld zal de in melding wirden vertraagd.

Selectievolgorde van alleen de eerste actieve timer tussen de melding en null.
Resultaat Vertraging Geforceerde vertraging met "Blok timer"
enter Lok event timer → null Lok event timer → null
pre2in Lok event timer → Block event timer → null Block event timer → Lok event timer → null
in Dienstrooster IN vertraging → Lok event timer → Blok event timer → null Dienstrooster IN vertraging → Blok event timer → Lok event timer → null

Wanneer een waarde null is zal de volgende waarde worden gecontroleerd.
Als een waarde groter dan null is zal deze waarde worden gebuikt en zal er niet verder worden gekeken.
Een enter2in melding wordt behandeld als 2 meldingen. Eerst een enter en dan een in melding.


Algemene knoppen

1)
enter2route is verouderd en werd vervangen door FiFo blokken. Aangezien het ooit van Rocrail zal worden verwijderd, moet het niet meer worden gebruikt.
2)
van event timer 1 of event timer 2, afhankelijk van welke was geactiveerd voor de melding, zie T 2 above
block-routes-nl.txt · Last modified: 2022/02/14 21:47 by smitt48