User Tools

Site Tools


block-signals-nl

Blok instellingen Seinen

Seinen

Aan elke zijde aan het eind van een blok kan een sein worden toegewezen bijbehorende bij dat blok.
Het seinen en voorseinen kunnen worden ingesteld door middel van de keuzelijsten.
Het is belangrijk dat de juiste seinen bij de juiste zijde worden ingesteld.

Min(-) zijde signalen

Voor het rijden in de min (-) richting van het blok dient hier het bijbehorende sein(enpaar) te worden ingesteld.
Waarbij het hoofdsein aan de min (-) zijde van het blok staat en het voorsein aan de plus (+) zijde.

Plus(+) zijde signalen

Voor het rijden in de plus (+) richting van het blok dient hier het (bijbehorende) sein(enpaar) te worden ingesteld.
Waarbij het hoofdsein aan de plus(+) zijde van het blok staat en het voorsein aan de min (-) zijde.

Hoofsein

Het hoofdsein dat gekoppeld is aan dit blok.

Voorsein

Het voorsein dat gekoppeld is aan dit blok en gekoppeld moet zijn aan het hoofdsein.

Vrije baan

Deze optie is om de seinbeelden te kunnen laten werken zoals de automatische (P) seinen in Nederland.
(In het Engels wordt dit als "open block" aangeduid.)

Als het het opvolgende blok vrij is en groen of geel geeft, zal hier het sein op groen worden gezet.
Als het het opvolgende blok vrij is, maar rood geeft zal hier het sein op geel worden gezet.
Als het opvolgende bezet is zal het seinbeeld "rood" worden gegeven.

In het keuzemenu kan het opvolgende blok worden geselecteerd.

Open (vrije) en gesloten blokken: bk2, bk3 en bk4 zijn Open (vrije) Blokken, bk1 en bk5 zijn Gesloten blokken

Zie Blokseinen voor details en een voorbeeld.
See Block Signaling for details and an example.

Speciale seinen

Status signaal

Verbind een sein met status indicatie van de huidige loc in het blok.
Dit sein toont de huidige loc auto modus. Als er geen informatie beschikbaar is wordt er een streepje (-) getoond.

Karakter, kleur Status Seinbeeld
-, grijs Geen informatie 0
X, grijs Stop 1
A, groen Automatisch rijden 2
A, blauw Half automatisch rijden 3
O, grijs Idle 4
W, groen Automatisch rijden wachten 5
W, blauw Half automatisch rijden wachten 6
W, geel Geen nieuwe bestemming gevonden; Controleer de Trace (EN) voor meer informatie. 7

Indien er een dienstrooster actief is zal het karakter onderstreept zijn.
Wanneer een Rangeer route een sein passeert, zal de letter cursief en in blauw getoond worden.
Om de Status seinen te actualiseren, moet de Modus meldingen actief zijn.

Opties

Reset seinen bij uitrijden

Wanneer een uitrij-melder is aangegeven, dan worden de bij het blok behorende seinen op "rood" gezet bij het verlaten van het blok.

Algemene knoppen

block-signals-nl.txt · Last modified: 2022/02/07 00:42 by smitt48