User Tools

Site Tools


block:block-embededfb-nl

Blokken met ingebouwde melders

InhoudComponentenBlokken


Niet aanbevolen voor beginnende gebruikers

Blokken met ingebouwde melders moeten niet gebruikt worden:
Als slaaf blokken van virtuele blokken: slaaf blokken
Als een blok op een rolbrug of traverser: rolbrug of traverser
Als een blok op een draaischijf: draaischijfbk1 heeft ingebouwde melders.

Introductie

Een blok met "ingebouwde melders" heeft als voordeel dat er meer ruimte is in een spoorplan en kan bijdragen om sneller een nieuw spoorplan op te zetten.
Nadat dit bloktype is neergezet, zal de server de volgende acties doorvoeren:

  • Creëren van twee onzichtbare nieuwe melders met I's die assen bij het blok: "blckID+" en "blokID-".
  • Creeren van de 4 rijwegen voor beide zijden van het blok: Enter and In.

De adressen van de melders moeten nog wel handmatig worden ingesteld.

Onderdeel toevoegen menu

Het blok met ingebouwde melders kan worden gevonden in de blok-tab van het "Onderdeel toevoegen" menu:


Simuleren van de melders

De melders kunnen handmatig gesimuleerd worden net als gewone melders, door de op deze te klikken met de linker muisknop.
De melder die dan geactiveerd wordt is afhankelijk van de plaats van de cursor in het deel van het betreffende blok.

Adres/IDs wijzigen

:!: Of en hoe ID's kunnen worden gewijzigd hangt af van de wijze waarop het "blok met embeded melders" aangemaakt is.

Blokken gemaakt met "Blok met embedded melders"

Deze melders zijn herkenbaar bij de Sensor index met de index 0;-1,-1.

Zoals hierboven beschreven krijgen "blokken met embedded melders", wanneer deze als embedded worden aangemaakt, het Blok-ID plus de index van de blokzijde. Deze relatie is een vereiste voorwaarde voor het correct functioneren. Daarom moeten veranderingen van het Blok-ID en van de bijbehorende melder-ID's gelijktijdig worden gedaan.
Voorbeeld:
Voor wijzigen: Blok-ID = "bk1". Melder-ID pluszijde = "bk1+"; Melder-ID minzijde = "Bk1-".
Na wijzigen: Blok-ID = "blok1". Melder-ID pluszijde = "blok1+"; Melder-ID minzijde = "Blok1-".

Deze embedded melders kunnen NIET worden weergegeven als aparte (vrijstaande) melders.

Blok omgezet uit "Blok met aparte melders"

Deze melders zijn gemerkt in de Sensor index met de index 0;0,0.

Wanneer een blok is aangemaakt met aparte melders en daarna in het "Edit menu" met de Blok Context functie Blok met embedded sensors is omgezet.

:!: De (Melder-)ID's van de gewijzigde melders mogen NIET worden gewijzigd,
omdat de relatie "Melder → Blok" vast ligt zonder mogelijkheid tot wijzigen.

Het Blok-ID van het omgezette blok heeft deze beperking NIET en mag worden gewijzigd.

Indien zo gewenst, kunnen deze omgezette melders met de "tonen" optie worden weergegeven en geplaatst als aparte melders.

Aangemaakt VT601 - 2019-08-12 Updated VT601 - 2020-10-28

block/block-embededfb-nl.txt · Last modified: 2020/11/27 12:50 by smitt48