User Tools

Site Tools


car-details-nl

Wagon Details

Details


Alle tekstvelden die gemerkt zijn met een @ kunnen een @Box openen met behulp van een enkele muisklik op het label, wanneer het tekstveld zelf niet leeg is.
De inhoud van het tekstveld wordt gebruikt om te zoeken.


Type

Hoofdtype van de wagon; Goederen of Personen.

Pendeltrein

Wordt gebruikt in de context van de treinen: Wanneer de loc niet is aangewezen als pendeltrein, wordt van de trein zelf geverifieerd of het een pendetrein betreft.

Subtype

Nadere aanduiding van het hoofdtype.
===Goederenwagens=== (freight)

 • gesloten wagen (boxcar)
 • open wagen (gondola)
 • platte wagen (flatcar)
 • koelwagen (reefer)
 • veewagen (stockcar)
 • tankwagon (tankcar)
 • schuifwandwagen (wellcar)
 • onderlosser (hopper)
 • dienstwagen (caboose)
 • autotansportwagen (autorack)
 • autovervoer (autocarrier)
 • rongenwagen (logdumpcar)
 • staalrollentransportwagen (coilcar)

===Passagiers=== (passenger)

 • wagon (coach)
 • lounge (lounge)
 • uitzichtwagen (dome)
 • express (express)
 • restauratiewagen (dinner)
 • slaapwagon (sleeper)
 • bagagewagon (baggage)
 • postkantoor (postoffice)


UIC

De officiële UIC classificatie van Goederenwagens en Personenwagens.

Lengte

Schaallengte van de wagon in dezelfde lengte-eenheden als gebruikt voor blokken en loc-lengte.
Zie Besturing Trein voor het gebruik van deze parameter.

Om fouten te voorkomen wanneer meerdere wagons zijn gekoppeld, is het gebruiken van gestandaardiseerde referentiepunten voor het bepalen van de wagenlengte praktisch. Bijvoorbeeld is het verstandig om als vast punt het midden van de koppelingen te kiezen. zoals aangegeven in de afbeelding. Dit is hier gebruikt voor spoor N, maar voor elke schaal zijn soortgelijke punten te bepalen.

De eenheid (bijv. cm, mm of inch) wordt door de gebruiker gedefineerd, maar moet voor alle lengtes die gebruikt worden binnen Rocrail dezelfde eenheid zijn. Afhankelijk van de schaal kan de meest bruikbare lengte-eenheid worden gekozen.
Zie ook: Blok Lengte en Automaat Settings

Aantal assen

Aantal assen van de wagon.
Dit is met name van belang bij het gebruik van assentellers.

Radius

Geeft de minimale boogstraal weer waar de wagon zonder problemen doorheen kan. Dit is van belang bij krappe bogen.

Gewicht

Gewicht in tonnen.
Aan de linkerkant wordt het leeggewicht van de wagen aangegeven. In het midden het geladen gewicht. En rechts het maximum geladen gewicht.
Zie Acceleratie voor het gebruik van deze parameter.

Max. km/h

De hier ingevulde waarde wordt gebruikt door de loc waar de trein mee gekoppeld is, wanner de waarde groter is dan 0 (nul).
De langzaamste wagen bepaalt dan de maximumsnelheid voor de gehele trein.
Er kan verschil worden aangegeven tussen maximum snelheid leeg en geladen. Zie ook: Trein Max. km/h.

Locatie

Geeft het blok weer waar de wagon werkelijk is.
De locatie wordt automatisch bijgewerkt, wanneer de wagen geidentificeerd kan worden met RFID, IR, RailCom of een andere BD-Di-techniek.

Vrachtbrief

Geeft de vrachtbrief aan waar de wagon werkelijk aan gekoppeld is.
Wanneer de vrachtbrief een ladingsgewicht vermeld wordt deze toegevoegd aan het leeg-gewicht van de wagen en getoont tussen haakjes.
De "vrijgeven"-knop maakt de vrachtbrief los van de wagen.

Status

 • Leeg (Empty) - De instellingen voor de "lege" wagon worden gebruikt
 • Geladen (Loaded) - De instellingen voor de "geladen" wagon worden gebruikt." De status "geladen" wordt automasch gekoppeld wanneer een vrachtbrief is toegwezen aan de wagen.
 • Onderhoud (Maintenance) - De wagen is in "onderhoud".

Opmerking

Vrije tekst voor het maken van notities.

car-details-nl.txt · Last modified: 2019/08/27 11:11 by vt601