User Tools

Site Tools


car-fun-nl

Wagon Functies

Functies


Beschrijving

Korte beschrijving van de functie.
Dit is van belang voor het bewaren van een functie-definitie. Zonder deze beschrijving de instellingen niet bewaard.

Fx

Functie mapping.
Dit kan worden gebruikt om een (trein)functie op een ander nummer te zetten voor deze wagon.

)( Funktietoets

Deze optie actieveert het gedrag van de functie-toets in de rijregelaar.
Aangevinkt = Schakelaar. De functie wordt afwisselend In of UIT geschakeld.
Niet aangevinkt = Druktoets. De functie is alleen actief zolang de toets gedrukt is.

Pictogram

Function Pictogram.
Dit wordt alleen bewaard als de functie-omschrijving is ingevuld.

FG- / FG+

Schakelt naar de vorige (-) / volgende (+) reeks van functies.

car-fun-nl.txt · Last modified: 2019/08/27 11:12 by vt601