User Tools

Site Tools


car-int-nl

Wagon Interface

Interface


Een wagon-decoder kan worden bediend met Functie Acties.
Wanneer het adres van de wagen groter is dan 0, dan wordt de wagen ook getoont in het Loc Bedien menu.

Bus

Waarde afhankelijk van de ingestelde centrale (Selectrix, BiDiB, CBUS, …)

Interface-ID

Als er meer dan één centrale wordt gebruikt, wordt in dit veld de centrale vermeld die verantwoordelijk is voor de aansturing van de decoder. Het veld "Interface ID" kan leeg blijven als het object is verbonden met de eerste centrale (eerste 'digint' in rocrail.ini) uit de lijst met centrales.

Addres

Decoder-adres van de wagen. (afhankelijk van de mogelijkheden van de Centrale.

Protocol

Een aantal centrales ondersteunen verschillend protocollen. Check de gebruikershandleiding van de Centrale voor details.

Protocol version

Wanneer de Centrale niet zelf het decodertype kan vaststellen, moet hier de protocolversie als opgesomd in [ddx-nl of die gevonden kan worden in den SRCP beschrijving gespecificeerd worden.
Voor de meeste Centrales hoeft deze parameter niet te worden ingesteld, of omdat het automatisch gekozen wordt of slecht één versie ondersteund wordt.

Snelheidsstappen

Bij een aantal Centrale moet deze waarde worden ingesteld om de functie opdrachten goed te laten werken.

Opties

Richting

Stuurt richting- en snelheidsopdrachten van de bedienaar/rijregelaar naar de functie decoder van het rijtuig.

Deze optie is vereist als de lichten van een stuurstandrijtuig tegelijk met de locomotief in een trein moeten worden gewijzigd.

Geïnverteerd

Keert de richting om voordat het commando verzonden wordt.

Logische Richting

Aangevinkt is standaard, Niet aangevinkt beteken "gewisseld".

Snelheid

Schakel dit selectievakje in om de tabel "Snelheid" te activeren.

Licht

Stuurt een functie opdracht van de bedienaar/rijregelaar naar de functiedecoder van het rijtuig.
Gebruik het functie-nummer wanneer de lichten niet op F0 gedefinieerd zijn.

Deze optie is vereist als de lichten van een stuurstandrijtuig tegelijk met de locomotief in een trein moeten worden gewijzigd.

Snelheid opdracht

Stuurt een snelheid opdracht voor Functie 0 in plaats van een Functie Opdracht.

Snelheid

Tabel voor de omzetting van ingestelde standaardsnelheden naar percentages.
Dit kan handig zijn voor gemotoriseerde schoonmaak-wagens.

car-int-nl.txt · Last modified: 2024/07/16 11:55 by agre30