User Tools

Site Tools


cs2:cs2-nl

Maerklin CS2

InhoudCentral StationsMärklin CS 2 cs2.jpg

Deprecated and no longer supported!
Dit systeem wordt niet langer ondersteund
Gebruik het MBUS-protocol


Protocol

Het op CAN gebaseerde binaire protocol over Ethernet is eenvoudig te begrijpen.
De UDP oplossing maakt het mogelijk om meerdere CS2's en PC's in hetzelfde netwerk te koppelen.
Helaas beschrijft het onderstaande document niet het berichtenformaat dat gegenereert wordt door melders. Marklin zegt dat dit alle beschikbare info is.

Protocol beschrijving: cs2_can-protokoll_1-0.pdf
Firmware: http://medienpdb.maerklin.de/digital22008/files/GPL/

Tiago LObo Dias heeft een startdocument voor Rocrail en het CS2 station geschreven, wel in het Portugees.rocrail_cs2_pt.pdf

Implementatie

De eerste versie is beschikbaar vanaf svn4006 welke enkel de System Stop/Go commando's bevat.

In Rocrail development version 1.3, vanaf release 340 en hoger zijn de volgende commando's toegevoegd:

  • Wissels
  • Uitgangen en seinen
  • Loc snelheid, richting en functies f0 - f12 voor MM decoders


In release 341 is de ondersteuning voor mfx locdecoders ook geimplementeerd. MFX decoders vragen extra aandacht om deze goed in Rocrail vast te leggen. Het adres dat de CS2 aan een nieuwe mfx decoder toewijst is niet gebaseerd op het decoder adres. Om het adres te vinden wat in het adres veld op de interface tab van de loc eigenschappen moet worden ingevuld moet je het bestand lokomotive.cs2 (een ascii bestand) in de backup directory van de CS2 bekijken. Voor een lokomotief met een mfx decoder wordt het volgende vastgelegd :
lokomotive
.sid = 0x6
.name = mijn nieuwe loc
.adresse = 0x53
.typ = mfx
Het adres dat je moet invullen bij de loc-eigenschappen is het sid-adres. Let op, het gaat hier om hexadecimale waarden, voor invoer in Rocrail moeten deze naar decimaal worden omgezet. Bijvoorbeeld: een locomotief heeft een sid-adres van 0x11. Decimaal is dit 17, dat moet in het adres veld in de loc-eigenschappen worden ingevoerd.

Om Rocrail het decoder type te laten weten moet op het tabblad interface van de loc eigenschappen het protocol als volgt worden ingesteld: motorola voor een MM decoder, serverdefined voor een MFX decoder.

Van Rocrail Air 1.3 worden alle 28 lokdecoder functies ondersteund.


S88 polling is geimplementeerd in revisie 342, gebruik makend van een niet-offcieel commando. Dit werkt met firmware versie 1.05 van de CS2, maar omdat een niet-officieel door Märklin gepubliceerd commando wordt gebruikt (officieel bestaat er geen S88 poll in de CS2) kan alles veranderen bij een firmware update.
Om S88 polling in te schakelen moet het aantal 16 input S88 eenheden opgegeven worden bij de eigneschappen van de centrale. Als een waarde van 0 wordt opgegeven is de S88 polling uitgeschakeld.
Addresseren is recht toe, recht aan, de eerste ingang van de eerste S88 eenheid krijgt in Rocrail adres 1, van daar af wordt opvolgend genummerd.


CS2 ondersteuning met Rocrail Act 1.2
Hoewel CS2 ondersteuning pas na het uitkomen van Rocrail Act 1.2 gerealiseerd is, wordt een versie die geen verandering in de structure van Act 1.2 vereist opgenomen in de volgende revisie (229 of hoger) van Act 1.2. Hierbij worden alle hierboven genoemde opties ondersteund met uitzondering van:

Alleen functies F0 - F12 zijn geimplementeerd.
De installatie van het CS2 gebruikt het Ecos dialoog venster, waar alleen het CS2 UDP broadcast adres bij hostnaam moet worden ingevuld. Het aantal S88 eenheden moet handmatig ingegeven worden door wijzigen van rocrail.ini:
<digint iid="CS2" lib="mcs2" fbmod="0"
Voeg de fbmod parameter toe en geef deze de waarde van het aantal aangesloten S88 eenheden (met 16 ingangen elk).

cs2-back.jpg


Setup

De enige parameters om in te stellen zijn het UDP Broadcast adres waarmee het CS2 is ingesteld, CAN-UDP-Gateway, in het veld hostnaam, de poorten zijn vast en voorgedefinieerd door Märklin:

CS2 Poort Richting PC
send 15730 van CAN naar Ethernet receive
receive 15731 van Ethernet naar CAN send

en het aantal 16 input S88 eenheden in het melders veld.


Netwerk instellingen

Wat de meeste gebruikers moeilijk vinden is om alle netwerkinstellingen goed te krijgen. Speciaal het subnetmask en broadcast-adres vragen enige kennis van TCP/IP. Het subnetmask bepaalt welk deel van de TCP/IP adresrange bij je lokale netwerk hoort en welk deel tot het hostnetwerk behoort.Het broadcast adres is het hoogste TCP/IP adres in je lokale netwerk.
Als je een TCP/IP(4) adres van 192.168.1.100 met een subnetmask van 255.255.255.000 dan loopt de range IP adressen van 192.168.1.0 tot 192.168.1.255 dat betekent in dit geval dat het broadcast adres 192.168.1.255 is. Als je het zelfde IP adres gebruikt met een subnetmask van 255.255.0.0 dan start de range in je lokale netwerk bij 192.168.00 en eindigt bij 192.168.255.255. (wat dan het broadcast adres is).
Bij de instelling van je netwerk kaart in je computer en bij de netwerk settings in je CS2 station moet je hier rekening mee houden. Ze moeten beide een IP adres hebben dat in de range ligt van je lokale TCP/IP adres bereik, ze moeten dezelfde subnetmasks hebben en het broadcastadres in de CS2 moet het hoogste zijn in je lokale netwerk gebaseerd op de subnetmask set. Meer info over TCP/IP adressen en subnetmasks kan hier gevonden worden http://en.wikipedia.org/wiki/Broadcast_address.
Je kunt dit allemaal vergeten als je een DHCP server gebruikt die in staat is dezelfde TCP/IP adressen toe te wijzen aan dezelfde component als deze component om een IP adres vraagt. Als jee DHCP server hebt die deze functionaliteit niet bezit loop je het risico dat het CS2 station verschillende adressen krijgt toegewezen van de DHCP server bij het opnieuw vragen naar een IP adres.Dat betekent dat je iedere keer de settings in Rocrail moet aanpassen.

DCC ondersteuning

De nieuwere firmware versies van de CS2 ondersteunen ook het DCC protocol. In Rocrail 1.4, revisie 1040 (+) en in Rocrail 1.3 Air, patch 1, is DCC ook geïmplementeerd. Om commando's in het juiste formaat te kunnen sturen moeten de protocol instellingen op het tabblad interface goed worden ingesteld:
Loc decoder
Voor een MM decoder moet het protocol op Motorola worden ingesteld, voor DCC op NMRA-DCC (niet NMRA-DCC lang) en voor MFX op Server defined.
Accessoire decoder
Voor een MM1/2 decoder moet het protocol op default worden ingesteld, voor een DCC decoder op NMRA-DCC.

Bediening op de CS2

In Rocrail 1.4, revisie 1058 of hoger, worden het bericht dat de CS2 verstuurd, als via het CS2 gebruikersinterface een wissel, een loc functie, een loc snelheid of een loc rijrichting wordt veranderd, door Rocrail geïnterpreteerd en wordt deze wijziging gevisualiseerd in Rocview. Dus als bijvoorbeeld op de CS2 een wissel van recht op afbuigen wordt gezet dan zal in Rocrail/Rocview ook het wissel naar afbuigend gaan, als dit wissel in Rocrail gedefinieerd is.

cs2/cs2-nl.txt · Last modified: 2021/01/13 15:52 by smitt48