User Tools

Site Tools


dcc-car-nl

Besturing van modelauto's

Algemeen

Elke DC-Car auto kan standaard aangestuurd worden door een DCC centrale. Dit kan al gerealiseerd worden met slechts enkele goedkope onderdeeltjes.

Hoe het werkt:

Iedere DC-Car auto is standaard voorzien van IR fototransistoren aan de voorzijde om te kunnen bepalen of er een auto voor hem rijdt.

Door deze ontvangers kunnen we echter ook via IR LED’s, aan de rand van de straat, commando’s te sturen. Door op de rail aansluiting een diode met voorschakelweerstand en IR LED’s aan te sluiten wordt het DCC signaal omgezet in IR informatie wat begrepen wordt door de DC-Car decoders. Stralen we dat, vanuit de straat of vanaf de straatrand, naar de auto’s dan zullen deze het DCC signaal ontvangen en daarop reageren.

Het bereik is, afhankelijk van gekozen IR LED en de waarde van de voorschakelweerstand, kan tot zo’n 20 cm oplopen. Sturing via korte afstand infrarood methode heeft dus geen continue bereik zoals dat wel mogelijk is met de DC-Car Booster en de DC-Car PC zender.

De vraag kan natuurlijk zijn of we wel een continue bereik nodig hebben en of we dat wel willen. Door op strategische plaatsen een korte afstand IR LED te plaatsen kunnen we binnen het bereik van de LED iedere auto aansturen. Bijvoorbeeld voor kruizingen, splitsingen of zebrapaden. Het leuke is dat alle mogelijkheden van besturen door elkaar gebruikt kunnen worden. De commando’s van de functiebouwsteen, die ook volgens de korte afstand infrarood methode werkt, kunnen dus prima samen gecombineerd worden met de DCC centrale sturing.

DC car en Rocrail

De auto's/decoders worden voorzien van een eigen adres waardoor de auto's individueel aanstuurbaar zijn. De auto's zijn aan de voorzijde voorzien van een IR-ontvanger en aan de achterzijde van een IR-zender. De auto's zien elkaar. Als ze elkaar naderen wordt de snelheid aangepast en stoppen zo nodig op een gepaste afstand van elkaar. De auto's in een bloksysteem plaatsen is dus niet nodig en het rijgedrag is daardoor vrij natuurlijk. Echter de aansturingslogica zoals Rocrail , weet niet waar een bepaalde auto zich bevindt, de decoders zenden helaas niet hun eigen adres uit. De auto's zouden voorzien kunnen worden van een barcode of een RFID tag waardoor het nemen van logische beslissingen eenvoudiger wordt. Ook kunnen de auto's voorzien worden van kleine magneetjes die reedswitches schakelen. Op beperkte schaal is dan detectie mogelijk en kan er ook een logische beslissing genomen worden.

dcc-car-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1