User Tools

Site Tools


dccpp:dccpp-nl

Arduino DCC++

Introductie

DCC++ is een Centrale gebaseerd op de Arduino UNO/MEGA en een L298 Motor Shield.

  • The "DCC refresh stack"grootte 1) is 12, bij de MEGA tot 50, met 127 snelheidsstappen en 28 functies.
  • PT, Programmeer spoor
  • POM, Programmeren op het hoofdspoor (alleen schrijven)
  • 32 GCA Interfaces (NL) compatibele I/O-poorten.
  • DCC accessoire (functie) decoder ondersteuning.
  • 2A Booster power.


Extra Eigenschappen

Bij het gebruik van Rocrail worden de volgende extra eigenschappen toegevoegd:

  • Slot management met passieve slot-vrijgave na 30 seconden leegloop en bij snelheid 0 (nul). (Dit kan bij de instellingen gewijzigd worden)
  • Start van de Dag direct na het realiseren van de seriële verbinding.


Algemene Instelling

De DCC++-Bibliotheek in Rocrail is dccpp.

Sub-Biblioteek

Serial-USB

De baud rate is vastgezet op 115200.
Daarna moet de juiste virtuele seriële poort worden gekozen.

TCP/IP

Een TCP/IP verbinding kan worden gebruikt wanneer de Arduino over een Ethernet Shield beschikt.
De TCP/IP Poort is gezet op 2560.

Opties

Timeout

Timeout van de seriële leestijd in ms.

Slots

Het aantal slots is standaard 12. Bij gebruik van de MEGA kan dit worden aangepast in de DCC++ bron.
Het aantal slots moet kleiner of gelijk zijn aan het aantal registers als gezet in de DCC++ bron.

Slot Vrijgave tijd

De minimale leegloop tijd in seconden voordat een slot vrijgegeven wordt.

Melder uit vertraging (ms)

Voor pin 22 - 53 alleen bij de MEGA.
Aantal ms wachttijd voordat een input als UIT gemeld wordt. (De waarde moet een veelvoud van 10 zijn.)
De wachttijd-timer wordt gereset wanneer een input HIGH wordt binnen deze wachttijd.

System Info

Vraagt de stroomsterkte uit van het hoofdspoor (Deze is bedoeld voor de Rocview Status Balk.)

Echo commando's

Terugkoppeling van schakelopdrachten voor de Arduino I/O.

Verwissel de uitgangen (Swap gates)

Wissel de poorten om voor wisselopdrachten rechtdoor en afbuigend.

Beperk ID's

Beperkt het aantal aangemaakte wissel en uitgangs IDs tot 16 (0..15). Standaard is 256.
Deze optie maakt het mogelijk een Arduino Uno te gebruiken met meer dan 45 accessoires onder DCC.

Geen poort test bij het opstarten

Een aantal Windows systemen kunnen crashen bij het opstarten van de Rocrail server, wanneer de volgende optie niet is gezet:

I/O Setup


Toevoegen

Voegt een nieuwe I/O toe met Type/Pin-nummers/Opties.
Dit wordt tijdelijk gemaakt in de DCC++ Centrale.

Wijzigen

Modificeer de gekozen I/O met Type/Pin-nummers/Opties.
Dit wordt tijdelijk gemaakt in de DCC++ Centrale.

Verwijderen

Wist de gekozen I/O.
Dit wordt tijdelijk gewist in de DCC++ Centrale.

Query

Maakt een overzicht alle gedefineerde I/O's in de DCC++ Centrale.

Opslaan

Bewaart alle gedefineerde I/O's in de EEPROM.

Wissen

Wist alle gedefineerde I/O's uit de EEPROM.
Een nieuw overzicht wordt automatisch gemaakt.

Opties

Output opties

Optie Bit Waarde
Geïnverteerd 0 0 = rijrichting vooruit (ACTIVE=HIGH / INACTIVE=LOW)
1 = rijrichting omgekeerd (ACTIVE=LOW / INACTIVE=HIGH)
Terugzetten 1 0 = status van de pin wordt hersteld bij power-up naar ACTIVE of INACTIVE afhankelijk van de status bij afsluiten; de status van de wordt INACTIVE gezet bij het eerste gebruik
1 = status van de pin wordt gezet bij power-up, of bij eerste gebruik, naar ACTIVE of INACTIVE afhankelijk van bit 2
Initiaal 2 0 = status van de pin wordt INACTIVE gezet bij power-up of bij eerste gebruik
1 = status van de pin wordt ACTIVE gezet bij power-up of bij eerste gebruik

Input (Sensor)

Optie Bit Waarde
Pull-up 0 1 = gebruik de internal pull-up resistor voor de pin
0 = gebruik NIET de internal pull-up resistor voor de pin

Meestal zijn hier geen handmatige instellingen nodig. Rocrail definieert automatisch Arduino-pinnen als ingangs- of uitgangs-pinnen zodra de pinnen van zo'n DCC++ centrale worden gebruikt voor het veroorzaken van terugmeldingen, of het schakelen van wissels of signalen. Voor de ingangs-pinnen is de optie "Invert / Pull-up" standaard geactiveerd, d.w.z. dat de interne pull-up-weerstand wordt gebruikt.

Alleen in het geval dat er bij het opstarten andere opties dan de standaardopties moeten worden gebruikt, is hier een handmatige ingreep vereist. In principe is het aan te raden om alle objecten in het plan eerst te maken met de benodigde pinnen. Dan moet Rocrail opnieuw worden opgestart en moeten alle commando's van objecten die uitvoerpinnen gebruiken eenmalig worden uitgevoerd; omdat alle gebruikte invoerpinnen tijdelijk worden aangemaakt bij het opstarten en alle uitvoerpinnen tijdelijk worden aangemaakt bij het uitvoeren van een commando van Rocrail in het DCC++ centrale. Daarna worden alle gebruikte pinnen vermeld bij "Query" en kunnen de opties direct worden gewijzigd. Vergeet op het einde niet te alles te bewaren!

Als u de optie "Omkeren/trekken" wijzigt, let dan op het volgende: Voor uitgangen is de instelling "Invert" alleen geldig bij het starten van Rocrail. Om ervoor te zorgen dat de uitgangen voor wissels of seinen tijdens het bedrijf altijd in omgekeerde richting worden aangestuurd, moet de waarde in het veld "Parameter" op het tabblad "Interface" van deze objecten op "1" worden gezet.

Adressering

Melders en Outputs gebruiken dezelfde adresruimte; Voorkom overlappende adressen waardoor ongewenste gebeurtenissen kunnen optreden.

Wissels

Accessory (Accessoires)

DCC Accessoire Decoders.
Wissels worden geadresseerd volgens het MADA schema met decoder adres en poorten. (DCC)

Voor niet-DCC Accessoiredecoders.

Arduino I/O.

Commando (EN) Opdracht (NL) Output
straight rechtdoor addres + 0
turnout afbuigend addres + 1

Voor niet-DCC Accessoiredecoders Single gate

Arduino I/O.

Commando (EN) Opdracht (NL) Output Pin status
straight rechtdoor addres OFF / UIT
turnout afbuigend addres ON / AAN


Melders

Vrije Arduino Pinnen kunnen worden gebruikt als Melder ingangen.

Outputs / Uitgangen

Accessoires

Uitgangen kunnen worden geadresseerd volgens het NMRA schema met decoder adres en poortnummer.

Niet-DCC Accessoires

Vrije Arduino poorten kunnen worden gebruikt als Output poorten.

Seinen

De Seinen-Optie Accessoire word voor de Uitgangen-opdrachten gebruikt.

Seinlamp nummers

Seinlamp nummer and Seinlamp waarde kunnen worden gebruikt.
De seinlamp waarde vertegenwoordigt het bitpatroon voor de 4 sein adressen.

G-ASH02

I/O interface voor de Arduino MEGA.
dccpp-hw.jpg

Type

Type code Functie
N No operation / Niet in bedrijf
O Output
I Input

Options

Zie: I/O Opties

I/O n

De keuze van GCA I/O verbinding.
De layout van de knoppen komt overeen met de PCB layout.

PIN mapping

MEGA PINs GCA connector GCA I/O
22..36 (even) I/O 1 1..8
23..37 (oneven ) I/O 2 9..16
38..52 (even) I/O 3 17..24
39..53 (oneven ) I/O 4 25..32


De I/O connectors passen op alle GCA boards zoals GCA76, GCA77, GCA93, GC94, GCA173, etc.

Jumper Functie Opmerking
JP1 Gebruik 5V van het Arduino board (indien geplaatst). Doe dit alleen wanneer de Arduino niet onder spanning staat, anders wordt de Arduino zelf gereset.

Bestanden

Programmeer Spoor

De baanspanning moet "uit" worden gezet voordat het Programmeer spoor (PT) gebruikt kan worden.

Windows crash na het starten van Rocrail

Een aantal Windows configuraties kunnen crashen bij het opstarten van de Rocrail server, wanneer de Arduino is aangesloten via de USB-poort én de onderstaande optie niet is aangezet:


Problemen oplossen

Loco stops als maximale snelheid bereikt is

Zet het aantal decoderstappen Decoder steps op 126 in plaats van 128 op de tab 'Interface' bij Locomotief eigenschappen .


1)
Slots = Aantal Tijdsintervallen
dccpp/dccpp-nl.txt · Last modified: 2021/02/02 17:45 by agre30