User Tools

Site Tools


dccpp:dccpp-signal-nl

DCC++ Voorbeeld Instellen Seinen

Gerelateerde Wiki Pagina's

Test Hardware

DCC++ I/O

Zet de poorten 30, 32, 34 en 36 naar het Output type op connector I/O 1:

  1. Druk op de knop I/O 1 om de actuele poort instellingen af te lezen.
  2. Zet de poorten 30, 32, 34 en 36 naar het type O.
  3. Druk op de knop Opslaan.

Sein Interface

Zet de poort adressen in de Seinen Interface tab:

  1. Adres ROOD to 30.
  2. Adres GROEN to 32.
  3. Adres GEEL to 34.
  4. Adres WIT to 36.

Kies Seinbeeld nummers als besturingstype, en zet de Accessoire checkbox uit.

Seinen Details

De volgende Sein Details moet worden ingesteld zoals de genwenste seinbeelden van dit voorbeeld worden weergegeven:

  1. Zet het aantal seinlampem op 4.
  2. Zet in Patronen bij het Seinbeeld het nummer en de waarde.


Seinlamp nummer Waarde Geactiveerde uitgangen (zoals gedefiniëerd in de Interface Tab)
0 2 GROEN (Adr.=32)
1 1 ROOD (Adr.=30)
2 4 GEEL (Adr.=34)
3 6 GROEN+GEEL (Addr.=32+34)
4 0 geen

Opgemaakt VT601 2019-08-07

dccpp/dccpp-signal-nl.txt · Last modified: 2019/08/07 11:02 by vt601