User Tools

Site Tools


finder:finder-nl

De Finder

Introductie

De Finder kan worden gebruikt voor het vinden van een pad van het ene Blok naar een ander blok of Bestemming.
Deze functie kan worden geactiveerd door de Gebruik de Finder om een pad te zoeken aan te vinken in de Finder instellingen of in de Rocrail Automode Eigenschappen
De Finder zal actief worden nadat er aan een Locomotief een Bestemming wordt gegeven.

Hoe het werkt

Na het activeren door een bestemming te kiezen zal de Finder proberen en pad te vinden via de mogelijke rijwegen.
Meer dan één route kan worden gevonden.
Het pad wordt gevormd in een tijdelijk dienstrooster. Dit dienstrooster zal worden geactiveerd voor de geselecteerde locomotief.
Het nieuwe dienstrooster begint met een "F". Dit dienstrooster zal worden verwijderd als Rocrail wordt afgesloten. Tenzij er wijzigingen zijn gemaakt via de Dienstrooster dialoog.
Voorbeeld van een dienstroosternaam dat is gecreëerd door de Finder: F[-1-staging]
Als er al een "F" dienstrooster bestaat voor het gewenste pad zal deze worden gebruikt i.p.v. opnieuw te maken.

Grenzen

* Om te voorkomen dat de Finder in een cirkel rond blijft zoeken en veel CPU rekenkracht inneemt is er een limiet van de aantal rijwegen waarover wordt gezocht. * De zoektocht wordt gestaakt als het limiet van de aantal rijwegen wordt overschreden. * Rijwegen die een rijrichting wijziging vereisen worden overgeslagen.

Vereisten


Instellingen


Gebruik de Finder om een pad te zoeken

Pad

Als er meer dan één pad wordt gevonden kunnen de volgende acties erop worden ondernomen om er een te selecteren:

Kortste

Kies het kortste pad dat is gevonden.
Opmerking: De Routevoorkeur wordt gebruikt om een pad te selecteren in geval van meerdere mogelijkheden.

Langste

Kier het langste pad dat is gevonden.

Direct

Alleen een directe route wordt gebruikt om een ​​planning te genereren.(Rocrail version 2.1.2903+)


Opties

Zoek alternative paden

Deze optie werkt alleen met een geldige Donatie sleutel.

Als deze optie niet aan staat of er geen geldige Donatie sleutel beschikbaar is zal de Finder stoppen na het eerste pad dat is gevonden. Afhankelijk van de spoorligging kan dit een (grote) omweg zijn.
Het maximaal aantal paden waar naar wordt gezocht kan worden ingesteld. Standaard is dit 10 wat gewoonlijk genoeg is. Het verhogen van dit aantal kan (veel) meer rekenkracht van de CPU kosten zonder betere paden te vinden.
Dit nummer van alternatieve paden wordt ook beperkt door het aantal rijwegen.

Halteplaats

Alle dienstrooster invoeringen zal de optie Halteplaats actief krijgen.

Tijdelijke dienstroosters

De gegenereerde dienstschema's zullen worden verwijderd bij het afsluiten.
Deze optie staat standaard aan en wordt zeer aanbevolen! Dienstroosters wijziggen kan de Finder dienstroosters ongeldig maken en leiden tot patstellingen.

Controleer toestemmingen

Controleer of de loc toestemming heeft om de rijwegen en blokken te gebruiken.

Controleer toestemmingen van de bestemming

Controleer of de loc toestemming heeft om de rijwegen naar de bestemmingsblok en de bestemmingsblok zelf te gebruiken.

Vermijd bezette blokken

Vermijd bezette blokken voor het vinden van een pad.
Afhankelijk van de blokbezetting en spoorplan kan het zijn dat er geen pad wordt gevonden.

Gebruik locaties

Gebruik blok locaties in het te generen dienstrooster.
Als de optie niet is geactiveerd, maakt de vinder een "blok-voor-blokschema" aan voor de bestemming volgens de andere opties.
Als deze optie is geactiveerd, wordt gecontroleerd of de blokken op een locatie staan. In deze gevallen wordt de locatie ingevoerd in plaats van het blok.
Als niet alle blokken op een locatie naar hetzelfde vervolgblok / locatie leiden, wordt de planning beëindigd.

Bestemming

Als deze optie actief is (standaard), is de optie "Gebruik locaties" ook van toepassing op de bestemming.
Deze optie moet worden gedeactiveerd als een gedefinieerd blok op de bestemming moet worden gebruikt in plaats van op een bestaande locatie.

Vermijd kopstations voor niet pendel treinen

Gebruik deze optie om te voorkomen dat niet pendeltreinen in een kopstation dood lopen.

Dienstroosters actualiseren

Als een dienstrooster al bestaat zal het worden bijgewerkt met de actuele toestemmingen.
Deze optie wordt aangeraden om te voorkomen dat een trein bezette blokken binnen rijd.

Bestemming reserveren

De bestemming zal alvast worden gereserveerd zodat een andere loc deze niet kan blokkeren.
Niet gebruiken indien de bestemming een locatie is.

Laat richtingverandering bij pendeltreinen toe

Met deze optie kan er voor pendeltreinen ook een pad worden gekozen waar een richting verandering nodig is.
Niet gebruiken indien de bestemming een locatie is.

Alleen starten met een dienstrooster ns DnD

Als er geen pad wordt gevonden zal de loc niet vertrekken na een Drag en drop.

Vertrek zijde

Zet de Zertrek zijde van de dienstregeling bestemmingen.

Thuis locatie

Menu → Auto → Thuis locatie
Met de thuis locatie actie zullen alle locomotieven met een ingestelde Thuis locatie, en daar nog niet staan, een opdracht krijgen naar de thuis locatie te gaan.
De Finder zal worden gebruikt om een pad naar de thuis locatie te zoeken.

finder/finder-nl.txt · Last modified: 2023/09/25 11:47 by agre30