User Tools

Site Tools


gui-reports-nl

Rapportages aanmaken

InhoudRocviewVoor bepaalde onderdelen van de Rocrail layout kan Rocrail rapportages aan maken.
Deze rapportages worden getoont als op de Documentatie knop gedrukt wordt.

De standaard browser wordt opgestart om het rapport te laten zien.

De layout van het rapport is gebaseerd op het XLS formaat. De bijbehorende opmaakpagina's bevinden zich in de OOTB directory 'stylesheets'. Deze directory kan rechtstreeks in de rocgui.ini file vastgelegd worden, maar hij kan ook gekozen worden onder File → Rocgui properties:

De naam van het XSL bestand geeft ook de taal van hety rapport aan. Deze taal wordt gekozen op basis van de taal die gekozen is voor de Rocgui. Als het rapport in een gekozen taal niet beschikbaar is wordt Engels gekozen.

Als je de XSL files wijzigt, sla ze dan op in een eigen directory anders worden ze overschreven bij de volgende Rocrail update.
gui-reports-nl.txt · Last modified: 2019/05/15 14:34 by vt601