User Tools

Site Tools


llat:link-locomotives-and-trains-nl

Link Locomotieven en Treinen

Introductie

Het begrip "trein" zal in deze context en beschrijving mogelijk tot verwarring leiden. Daarom worden zowel het woord "trein" als het Rocrail object "Rocrail-trein" gebruikt. De "Rocrail-trein"is daarbij een serie "wagons" (of rijtuigen).

Nu er gesproken kan worden van "Locomotieven" (Loc) en "Rocrail-treinen" kunnen ze met elkaar gekoppeld worden:

Bediening Wiki Referentie Omschrijving Zoals het eruit kan zien Voorbeelden
Multi tractie Multi Tractie Koppel een loc met een andere loc a) handmatig
b) via acties
c) via XML script
Wijs trein toe Wijs trein toe Wijs een "Rocrail-trein" toe aan een loc a) handmatig
b) via acties
c) via XML script
Koppel trein Koppel trein Koppel treinen a) handmatig
b) via actie
c) via XML script

De voorbeelden laten het algemene proces zien.

De voorbeelden laten NIET het koppelen zelf zien. Dit moet door de gebruiker zelf worden gedaan met zijn hardware.

De voorbeelden zijn beperkt tot een maximum van twee loc en twee treinen.

De beschrijvingen van de functionaliteiten van de voorbeelden vindt je hier.

De Rocrail werkruimte voor de voorbeelden kunnen hier gevonden worden.

De corresponderende omgekeerde bewerkingen zijn nog niet beschreven.:

Operation (en) inverse operation (en) Operation (de) inverse Operation (de) Bediening (nl) Omgekeerde Bediening (nl)
Consist Consist Mehrfachtraktion Mehrfachtraktion Multi tractie Ontkoppel Multi tractie
Assign Train Release Train Zug zuordnen Zug lösen Wijs trein toe Ontkoppel loc van trein
Link Train Unlink Train Zug koppeln Zug entkoppeln Trein(en) koppelen Trein(en) ontkoppelen


Noot VT601:
Het begrip "consist" / "multi tractie" betekent dat twee locs of meer locs gezamelijk worden bestuurd. Bij stoomtractie (en vaak ook bij ongelijke typen locs) is er spraken van "voorspan". Voor Rocrail zit hierin geen onderscheid. Ook het inzetten van zg. "helpers" (locs in het midden) of "opdruk-locs" valt voor Rocrail onder consist.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie bij "Koppel trein":

tijdstip loc blokid trein lengte consist details
vooraf
vooraf lc_03 bk51 op_03 200 -
vooraf lc_04 bk52 op_04 300 -
achteraf lc_03 bk53 op_03 500 op_04
achteraf

Verdere verwijzingen

Voorbeelden (Rocrail plan)

Het Rocrail plan bevat voorbeelden in XML-formaat voor "multi tractie (consist)" , "wijs trein toe" en "koppel trein".

Het plan-bestand kan gebruikt worden met "handbediend" bedrijfen om de spelen met "actie"-gestuurde oplossingen.

Het plan-bestand kan gebruikt worden om de XML-scripten te gebruiken:

  • er is een uitgangs-button om alle voorgedefiniëerde locs en treinen te initialiseren.
  • er is een uitgangs-button om alle voorbeelden te starten voor de opties "multi tractie (consist)" , "wijs trein toe" en "koppel trein".
  • er is een uitgangs-button om een ga of ga vitueel commando voor de loc te generen.

Gebruik de voorbeelden zoals ze zijn. Gebruik van de voorbeelden is voor eigen risico! Maak dus een back-up voordat de voorbeelden gebruikt worden. Veel succes en plezier.

- zip-file van de Rocrail werkruimte - linklocosandtrains.zip
De zip-file bevat:
* het Rocrail plan bestand "plan.xml"
* alle XML script bestanden "ac_llat_*.xml"
* de mappen "images" met alle loc afbeeldingen ("lc_*.png") en wagon afbeeldingen ("car*.png")

Het plan bestand is gemaakt op basis van Rocrail versie 15542.

- afbeelding van het Rocrail plan -

De treinen zijn al voorgedefiniëerd. Treinen en locomotieven staan op hun vooraf bepaalde posities.

locomotief init blok trein init blok in gebruik voor rijschema wagens
lc_01 bk31 - - multi tractie - -
lc_02 bk32 - - multi tractie - -
lc_01+lc_02 bk23 - - multi tractie - -
lc_01+lc_02 - op_01 bk11 wijs trein toe sc_llat_l2t_23_11 car001, car002, car003
lc_03 bk41 op_03 bk42 wijs trein toe sc_llat_l2t_41_42 car031
lc_04 bk46 op_04 bk47 wijs trein toe sc_llat_l2t_46_47 car041,car042
lc_03+op_03 bk51 - - koppel trein - -
lc_04+op_04 bk52 - - koppel trein - -
lc_03+op_03+lc_04+op_04 bk53 - - koppel trein - -


Voorbeelden (handleiding)

Multi tractie (handmatig)

Koppel een loc aan een andere loc

plan handbediening
positie van de locs
rij met de twee locs elk naar een blok;
dus één blok voor elke loc;
de twee blokken vormen samen een virtueel blok om de multi tractie te maken.
multi tractie
gebruik "locomotief eigenschappen / Multiple Units / Loco ID / toevoegen" voor de multi tractie;
- locomotief "lc_01" wordt de leidende loc;
- locomotief "lc_02" vormt de mult tractie

Wijs trein toe (handmatig)

Wijs een "Rocrail"-trein toe aan een locomotief.

plan handbediening
Ga naar de trein
rij met de loc naar het blok waar de trein in staat
Wijs trein toe

Koppel trein (handmatig)

Koppel een trein met een andere trein.

plan handbediening
positie locs met treinen rij met de twee locs, die gekoppeld zijn met een trein naar de twee blokken;
één blok voor elke lok met trein;
de twee blokken vormen samen een virtueel blok om de gekoppelde trein te maken.
gekoppelde trein

Voorbeelden (met acties)

Multi tractie (met acties)

Koppel een loc aan een andere loc.

plan handbediening
positie loc's
rij de twee locs naar de blokken;
een blok voor elke loc;
de twee blokken vormen samen een virtueel blok om de multi tractie te maken.
multi tractie
multi tractie gereed
Sleep loc "lc_01" naar het virtuele blok "bk23"
De twee loc's moeten handmatig in het virtuele blok geplaatst worden.


Wijs trein toe (met acties)

Wijs een loc aan een "Rocrail-trein" toe.

plan handbediening
ga naar trein
Rij de locs naar het blok waar de trein staat te wachten
wijs trein toe
Maak dit als een actie aan, dat start bij het bereiken van de IN-melder van het blok waar de trein staat te wachten

Koppel trein (met acties)

Koppel een trein met een andere trein.
Als actie is dit beschikbaar vanaf Rocrail versie 15542+.

plan handbediening
voorbereiding De twee treinen moeten worden verplaatst naar de blokken "bk51" en "bk52"
Het vituele blok "bk53" wordt verlangd
koppel trein De eerste trein wordt geïdentificeerd door de loc.
De tweede trein wordt geïdentificeerd door de Rocrail-trein.
De actie kan worden gestart als IN-event voor de tweede trein.

De treinen van de twee blokken "bk51" en "bk52" zijn gekoppeld
en ze worden automatisch in het virtuele blok "bk53" geplaatst.

Voorbeelden (XML script)

Multi tractie (XML script)

Koppel een loc aan een andere loc.

plan XML-Script
plaats locs
<!-- Initialize -->
<!-- place the locos -->
<lc id="lc_01" cmd="block" blockid="bk31"/>
<model cmd="modify">
  <lc id="lc_01" blockenterside="false" />
</model>
<lc id="lc_02" cmd="block" blockid="bk32"/>
<model cmd="modify">
  <lc id="lc_02" blockenterside="false" />
</model>
<!-- make sure that there is no consist -->
<lc id="lc_01" cmd="consist" consist=""/> 
<lc id="lc_02" cmd="consist" consist=""/> 
start loc's
<!-- Start -->
<!-- start the locos -->
<lc id="lc_01" cmd="gotoblock" blockid="bk21"/>
<lc id="lc_01" cmd="go"/>
<lc id="lc_02" cmd="gotoblock" blockid="bk22"/>
<lc id="lc_02" cmd="go"/> 
multi tractie
<!-- Consist -->
<!-- loco 1 becomes a consist of loco 2 -->
<lc id="lc_01" cmd="consist" consist ="lc_02"/>
<lc id="lc_01" cmd="block" blockid="bk23"/> 

De twee locomotieven worden met het script in het virtuele blok gezet.

Wijs trein toe (XML script)

Wijs een "Rocrail-trein" toe aan een locomotief.

plan XML-Script
initialiseer

<!-- Initialize -->
<!-- place the loco -->
<lc id="lc_04" cmd="block" blockid="bk46"/>
<model cmd="modify">
  <lc id="lc_04" blockenterside="false" />
</model>
<!-- no train should be assigned to the loco -->
<lc id="lc_04" cmd="releasetrain"/>
<!-- place the train -->
<operator id="op_04" cmd="block" location="bk47"/> 
go naar trein
<!-- let the loco drive to the train -->
<lc id="lc_04" cmd="useschedule" 
  scheduleid="sc_llat_l2t_46_47"/>
<lc id="lc_04" cmd="go"/> 
wijs trein toe
<!-- assign the train to the loco -->
<lc id="lc_04" cmd="assigntrain" train="op_04"/> 
<model cmd="modify"> 
  <operator id="op_04" swaplocoimage="false" />
</model> 
wachten
<!-- drive to the waiting position -->
<lc id="lc_04" cmd="swap"/>
<lc id="lc_04" cmd="gotoblock" blockid="bk48"/>
<lc id="lc_04" cmd=go"/> 

Koppel trein (XML script)

Koppel een trein met een andere trein

plan XML-Script
voorbereiding
<!-- Preparation -->
<!-- place the two trains into blocks "bk51" and "bk52" -->
<!-- the virtual block "bk53" is required -->
 
koppel trein
<!-- link the train to the train -->
<!-- The first train is identified by the loco. -->
<!-- The second train is identified by the Rocrail-train. -->
<lc id="lc_03" cmd="linktrain" train="op_04"/> 

De treinen in de blokken "bk51" en "bk52" zijn verbonden en worden automatisch geplaatst in het virtuele blok "bk53".

llat/link-locomotives-and-trains-nl.txt · Last modified: 2019/08/27 11:30 by vt601