User Tools

Site Tools


loc-bbt-nl

Locomotief: BBT Block Brake Timer (BBT/SBT)

InhoudRocrail ObjectenLokomotievenBlock Brake Timer:

Automatisch berekenen van de Blok Rem Tijd (BBT) volgens een rechtlijnige curve van Enter naar In.

Beschrijving

Het doel van BBT is het mogelijk maken dat locomotieven / treinen zo nauwkeurig mogelijk met de snelheidstappen V_min bij de IN-melder arriveren. De locomotief wordt daarvoor met een vooraf bepaald aantal stappen tussen ENTER en IN afgeremd, waarbij Rocrail op vaste tijdstippen steeds een opdracht voor het verlagen van de snelheid uitstuurt. Wanneer de loc bij de IN-melder aankomt met een snelheid hoger dan V_min, zal Rocrail een korter interval berekenen voor de volgende doorgang. Wanneer de loc echter te vroeg de snelheid V_min heeft bereikt (en zo op kruipsnelheid de IN-melder bereikt), dan zal Rocrail het interval verlengen. Door dit proces een aantal malen te doorlopen, zal uiteindelijk de nauwkeurigheid toenemen zodat de snelheid V_min exact bereikt wordt bij het arriveren op de IN-melder.
Als bij dit meetproces voor de BBT de loc schokkerig verloopt, dan kan de gebruiker het aantal te gebruiken stappen zo nodig aanpassen.

Opmerking Enter2in-sensoren worden niet ondersteund in combinatie met BBT.

Meer details kunnen hier worden gevonden.

BBT Tab


De BBT-waarden kunnen worden gesorteerd door te klikken op een van de kolomkoppen.

:!: Gewijzigde van de instellingen worden NIET bewaard, wanneer de loc nog in de automaat-modus is.


BBT

De Block Brake Timer is voor een loc alleen actief, wanneer dit in de BBT-optie voor deze loc is ingestelde en in het blok zelf de BBT-optie is aangezet.

Zet BBT aan met het aanta gedefinieerde stappen (4 … 16)

Stappen

Aantal stappen dat is ingesteld voor de BBT. Het uiteindelijke aantal stappen in de BBT-data kan hiervan afwijken. Dit hangt af van de snelheid bij het inrijden.
Na het doorlopen van het leerproces moet het aantal feitelijke stappen gelijk zijn aan deze waarde.

Start interval

Standaardwaarde = 10; Bereik = 10…100.
Deze waarde wordt gebruikt als start interval voor een nieuwe BBT opnamen en wordt gebruikt als initiële timer tussen de stappen.

Max. Verschil

Grotere tijdsintervallen worden beperkt tot het hier aangegeven maximum, om zo onbruikbare waarden te voorkomen. Dit speelt met name wanneer de loc tussentijds is gestopt of ontspoord tussen ENTER en IN.
De standaardwaarde is 250 (= 2,5 sec.)

Correctie

Deze waarde wordt bij elk stop-blok herberekend. Het percentage van het verschil wordt gebruikt voor de correctie.
De standaardwaarde is 25%, waarvan bekend is dat dit een goede keuze blijkt te zijn.
Een hogere waarde kan worden ingesteld, om een snellere leerproces te realiseren. Tot 100% kan hiervoor worden toegepast.

Gebruik

De hier gekozen optie bepaalt welke parameter wordt gebruikt voor het maken en nazien van de BBT-opname.

Blok

Voor het blok waarin gestopt wordt, wordt de BBT-opname gemaakt. Dit is onafhankelijk de blokzijde.
Opmerking: Hierbij is het "Van blok" niet meer relevant.

Van Blok

Voor elke route vanaf het "van blok" wordt een aparte BBT-opname gemaakt.
:!: Deze optie werkt niet wanneer voor de loc de instelling "maak vorige blok vrij" actief is.
Free previous block on enter (EN)

Rijweg

Voor elke rijweg wordt een aparte BBT-opname gemaakt.

Snelheid

Voor elke snelheid wordt een aparte BBT-opname gemaakt.
Let er op dat Rocrail alleen de locsnelheid instelling kent en niet de werkelijke snelheid bij de ENTER-melder.
Dit is alleen relevant wanneer de loc nog aan het versnellen of vertragen is, wanneer de Enter-melder gepasseerd wordt.

:!: Als een trein stopt voor een blok met BBT, let dan op: snelheid verminderen . Als deze optie is gedeactiveerd, zijn 2 BBT-snelheidsinvoeren mogelijk, afhankelijk van of de trein in het vorige blok moest stoppen of erdoorheen kon. ​

Snelheid +/-

Hiervoor geldt hetzelfde als bij snelheid, maar nu rekening houdend met de blokzijde.

Vertraging

:!: Gebruikers optie; Geen officiële ondersteuning.

Aantal van 10ms loops voordat BBT wordt geactiveerd.

Deze waarde kan worden ingesteld door de gebruiker en is bedoeld om het beginnpunt van het remmen nauwkeuriger te bepalen.
De standaardwaarde is nul (0). Hiermee start de BBT direct bij "Enter".

 • Gebruik dit zorgvuldig of laat de waarde op nul ()) staan
 • Deze optie is niet geschikt voor het zelflerend vermogen
 • Deze optie kan alleen gebruikt worden met vaste BBT waarden.


Berekening

Blok (Van Blok)

Het blok waarop de BTT-berekening van toepassing is.

Afremtijd

De gebruikte afremtijd in eenheden van 10ms.
Dit is de tijdsduur tussen ENTER en IN en wordt gedeeld door het aantal stappen.

Stappen

Het aantal werkelijk gebruikte stappen.

Teller

Het aantal metingen voor deze BBT-opname.

Vast

Er worden geen correcties uitgevoerd in deze BBT-opnen wanneer "vast" is aangevinkt.

Genereer een IN-melding

Bij het einde van het interval wordt een IN-melding gegenereerd.
Dit kan worden gebruikt om een vast stoppunt voor een loc te maken.

Voor meer informatie hierover, zie BBT Generate IN (EN).

Centreer trein

Wanneer in het blok de opties Lengte en Centreer trein zijn gezet, dan kan deze optie worden gebruikt om de trein globaal in het midden, het begin of het einde van het perron te laten stoppen. Hiervoor wordt een IN-event gemaakt.
De optie "Vast" voor de BBT opnamen moet aan staan.

Opmerking: Voordat deze optie gebruikt wordt, moet de BBT leerprocedure volledig zijn afgerond! Dat betekent dat de trein gelijkmatig moet afremmen tussen de ENTER end IN, zonder dat de trein over een langere afstand moet kruipen met V_Min.
Daarna moet de BBT instelling op vast, waarna de optie "centreer trein". kan worden gebruikt.
De lengte van Trein ( Loc en Wagons ) en van het Blok moeten zijn ingesteld.


|Pluszijde---------------------Blok-----------------------nuszijde|
|-OffsetPlus--|---------------Perron--------------|--OffsetMinus-|
1       2         3         4       5

1 = ENTER melder
2 = Begin van het perron -> ACHTERZIJDE
3 = Midden van het perron -> MIDDEN
4 = Einde van het perron -> VOORZIJDE
5 = IN melder

Stopposities van de trein:

 1. Geen → De voorkant van de trein op positie 5
 2. Midden → Het midden van de trein op positie 3
 3. Voorzijde → De voorkant van de trein op positie 4
 4. Achterzijde→ De achterkant van de trein op positie 2

Updates

Er worden geen BBT updates ontvangen wanneer Monitoren uit staat. In dat geval kunnen de bestaande BBT regels worden gewist met het sluiten van het dialoogvenster.

Toevoegen

Een nieuwe BBT regel wordt toegevoegd aan de lijst.
Kies de gewenste regel, definieer de parameters bij de verden en klik op de knop Wijzigen.

Verwijderen

Verwijderd de gekozen BBT regel.

Kopiëren

Maakt een kopie van de gekozen BBT regel die wordt toegevoegd aan de lijst.

Alles verwijderen

Wist alle BBT regels.

Wijzigen

De gewijzigde parameters worden toegvoegd aan de BBT regel.

Exporteer ...

Exporteert alle BBT regels naar een XML-bestand.

Importeren

Importeert BBT regels vanuit een XML-bestand.

Vast omzetten

De vast gezette velden van de gekozen regels worden "vrij" gemaakt.

Vast en centreren

Zet alle BBT regels naar de toestand "vast" en "centreer trein".

Functiebeschrijving

 • Er zijn meerdere doorgangen (stops) in een blok nodig om een juist interval te bepalen. De eerste keer zal het nooit passen.
 • Bij elke doorgang wordt er opnieuw berekend.
  • Langere variaties worden teruggebracht tot het "max. verschil" om onbruikbaare metingen te voorkomen, in het geval dat een trein stopte of ontspoorde tussen Enter en IN.
  • De rem-stapis "V_enter - V_min) / aantal stappen.
  • De berekening wordt gemaakt voor elk blok en wordt bewaard in het Plan/Loco XML-bestand.
  • De Enter- em Pre2in-meldingen worden niet gebruikt om de snelheid aan te passen.
  • Wanneer de BBT te kort is, rijdt de loc door met V_min tot aan de IN-melder.
  • Wanneer de BBT te lang is, zal de loc met een hogere snelheid dan V_min aankomen bij de IN-melder. Het is mogelijk dat de loc dan doorrijd.
  • Na het bewerken van de loc Trein zullen de eerdere BBT berekeningen mogelijk niet meer passen door de gewijzigde instellingen (bijv. lading). Er moet opnieuw geleerd worden.
  • BBT werkt alleen in blokken zonder externe stops.
   • Stagingblocks (Opstelblokken) met een In-event bij treinlengte worden beschouwd als blokken met externe stops.


Tips

 1. Zet de decoderrem CV 4 niet op "0".
 2. enter2in wordt niet ondersteund.
 3. Bij korte blokken moeten lage waarden gebruikt worden voor CV4 zodat de locomotief de BBT stappen gegeven door Rocrail goed kan volgen.
 4. Het gebruik van event-timers resulteert niet in stabiele intervallen; Zet deze timers op nul!
 5. Gebruik zo min mogelijk remstappen om de hoeveelheid communicatie te verminderen; 10 stappen is standaard en een goede keuze.
 6. Gebruik minimaal 28 rijstappen; 128 is beter.
 7. Om met de functie vertrouwd te raken, moet aan de decoderzijde een lineaire snelheidskarakteristiek worden ingesteld.
 8. Hoe langer het blok of het pad vanaf het begin van het remmen tot in, hoe meer stappen en hogere CV4-waarden moeten worden ingesteld.
 9. BBT vereist extra CPU-vermogen, dus BBT moet worden uitgeschakeld als dit niet nodig is.


Aanbeveling:
Begin met CV4 = 1 en train BBT totdat de waarde van de deceleration time nauwelijks meer verandert.
Verhoog vervolgens de CV4 stap voor stap weer totdat zichtbare stappen tijdens het remproces veranderen in een gelijkmatige snelheidsverloop.
Let op: Als CV4 te hoog is geselecteerd, kan de locomotief het door BBT gespecificeerde remproces mogelijk niet meer volgen.
Dit maakt BBT min of meer ineffectief. Dit is te herkennen aan het feit dat de waarde van de deceleratietijd weer afneemt.
Dan moet er een compromis worden gevonden tussen bloklengtes, rijgedrag en CV4.
Als u met BBT wilt remmen in zowel relatief lange als vrij korte blokken, maar u geen bevredigend compromis kunt vinden, wordt de volgende procedure aanbevolen:
Eerst wordt CV4 correct ingesteld voor het korte blok.
In lange blokken kan de start van het remmen worden verschoven met de parameter delay zodat de remweg wordt aangepast aan die van het korte blok.

Grapfisch


A Inrij snelheid.
B BBT stappen: In dit voorbeeld 10.
C ENTER event; Eerste BBT stap.
10 Laatste BBT stap.
D IN event; Stap terug naar snelheid 0 (nul).
E Snelheid = 0; Loc staat in wacht of idle modus.
loc-bbt-nl.txt · Last modified: 2023/07/23 23:26 by eriko