User Tools

Site Tools


loc-calibrate-nl

Locomotieven: Kalibreer

Kalibreer Tab


CV 5, 6

De waarden voor CV5 en CV6 worden gebruikt bij een MVTrack Kalibreren opdracht:

The following values are used in case an MVTrack calibrating command:

Max. km/h

De maximum snelheid voor het kalibreren.
Indien de waarde 0 (nul) is gezet in V_Max wordt de waarde uit deze interface tab gebruikt.

CV 5

De maximum decoder snelheid in de bandbreedte van CV 5. Controleer de de decoder handleiding voor de juiste waarden.

CV 6

Het percentage (standaard 30%) van de op basis van CV 5 berekende waarde die wordt opgeslagen in CV 6. (CV 6 is de midden snelheid van de decoder. Controleer de de decoder handleiding of CV 6 wordt ondersteund)
Met de checkbox aan de rechterzijde kan het POM (Programming on the Main) voor CV worden aan- of uitgezet.


VMax / VMid CV #

Deze velden kunnen worden gebruikt als de CV-nummers niet NMRA DCC-conform zijn.
Het tweede veld rechts is een optionele index van de CV. Meestal voor MFX-decoders.
Opmerking: De standaard NMRA DCC-waarden worden gebruikt als deze niet zijn ingesteld.

loc-calibrate-nl.txt · Last modified: 2023/07/23 23:28 by eriko