User Tools

Site Tools


loc-consist-nl

Table of Contents

Multi tractie

InhoudRocrail ObjectenLokomotieven


Vermeld de moederloc niet als lid (member) om te voorkomen dat de server in een oneindige loop terecht komt.

Algemeen

Op dit tabblad is het mogelijk een groep loks te formeren die in multi tractie gaan rijden. Alle commando's verzonden naar de eerste lok en zullen ook aan de andere loks gezonden worden. Let er wel op dat alle loks zo geprogrammeerd zijn dat ze in dezelfde snelheidstrap ook dezelfde snelheid rijden. Pas zonodig de CV's aan.


Licht uit

Zet de lichten van alle deelnemers uit.


Deelnemers

Klik op een loc die je als lid wilt toevoegen of verwijderen.


Loc ID

Voeg meerdere locs toe door op de Add knop te klikken.

loc-consist-nl.txt · Last modified: 2023/07/23 23:23 by eriko