User Tools

Site Tools


loc-details-nl

Lokomotieven

Blok wachttijd

Dit is de wachttijd voor deze trein in een blok als in dit blok gekozen is voor "Wachten".
Wanneer hier 0 (nul) is ingevuld dan wordt dit automatisch veranderd in de waarde 10.

Max. wachttijd

De maximale wachttijd in blokken.
De standaardwaarde 0 (nul) zet deze optie buiten werking.
De hier ingestelde wachttijd overruled de blok wachttijd voor deze loc en zijn prioriteit in het geval een nieuwe bestemming niet wordt gevonden.

Event timer

:!: Gebruik deze optie zorgvuldig en houdt deze zo laag mogelijk om overlap met andere gebeurtenissen te voorkomen.
Dit is ongeveer de vertraging in ms tussen een Enter en een IN melding als een Enter2in-melder wordt gebruikt. De blok event timer wordt gebruikt als de event-timer van de loc op de waarde 0 is gezet. (Kijk ook bij: Blok rijwegen) of __Forceer blok__ timer is gekozen.

Event correctie

De waarde wordt aangegevn in %.
Wanneer een in of enter2in event plaatsvindt, bij een timer waarde anders dan 0 (nul), wordt de timer-waarde gecorrigeerd met de event-correctie waarde.
Door hier een waarde in te vullen, kan het stop-gedrag van individuele loc's worden gecompenseerd, zodat de lc op de juiste plaats zal stoppen.
Zie ook blok timers.

Het gebruiken van erg lage percentages zet de timers van het blok praktisch buiten werking. Bijvoorbeeld: als de waarde wordt gezet op 1% en de timer staat op 99000ms (=99 seconden), dan wordt de vertraging 99000 * 0,01 = 990 ms en zo kleiner dan 1 seconde.

Prioriteit

De optie Prioriteit wordt gebruikt om de blok wachttijd mee te vermenigvuldigen als geen bestemming wordt gevonden. Standaard is de waarde 10.
Wanneer een trein normaliter niet hoeft te wachten in een blok, toont de volgende formule het effect van de ingestelde prioriteit:

wachttijd in ms
(10 + 2 * prioriteit) * 100


Prioriteit Min. wachttijd in ms
0 1000
1 1200
5 2000
10 3000

Hoe te lager de prioriteit, hoe te meer CPU-vermogen wordt gebruikt.
TIP: Gebruik deze optie met zorg en verlaag deze alleen voor bijvoorbeeld hoge snelheidstreinen.

Rijrichting tijd

Een aantal centrales zenden een noodstop-signaal voordat de rijrichting verandert wordt. Dit leidt tot een abrupte stop van de loc.
In die gevallen kan met deze optie het "rijrichting tijd"-commando (dit is het omkeer-commando) met het aantal hier aangegeven ms. Zo wordt de abrupte stop voorkomen.
Het "rijrichting tijd"-commando wordt direct uitgevoerd bij het in event in de kopstations, wanneer de rijrichting tijd op 0 (nul) staat.

Minimale energie

Wanneer de teruggemelde energie (brandstofvoorraad) lager wordt dan het minimum energie (brandstofvoorraad) percentage, dan zal de loc of de auto terugrijden naar de Thuis locatie.
Wanneer de waarde op 0 staat (standaard), wordt de "ga naar huis"-optie genegeerd.

Start tour

Gebruik deze tour bij de start van het programma.
Deze functie kan gebruikt worden voor loc's/treinen die altijd dezelfde routes rijden en wordt handmatig opgeslagen.

Opstart dienstrooster

Gebruik dit dienstrooster tour bij de start van het programma. (alleen als geen "start tour" is gekozen)
Deze functie kan gebruikt worden voor loc's/treinen die altijd dezelfde dienstroosters rijden en wordt handmatig opgeslagen.

Trein type

Het hier aangevinkte treintype beïnvloed de keuze van de nieuwe bestemming, afhankelijk van de blok instellingen en toestemmingen zoals beschreven in Treintype.
Bij het gebruiken van de optie treinen in het tabblad Besturing Treinstel of Consist, wordt het hier ingevulde treintype genegeerd.

Als bij trein-type de keuze wordt gemaakt voor railpoetsen, dan zal de locomotief proberen alle blokken te bezoeken. Hierdoor worden alle sporen gereinigd.

Opties

Pendeltrein (Commutertrain)

Door deze optie aan te vinken wordt een trein een pendeltrein.
Alleen de blokken waar een pendeltrein toegestaan is (zie blok toestemmingen) worden bij het random rijden in automode door de loc gekozen.
Deze optie is niet noodzakelijk voor treinen die uitsluitend rijden tussen twee kopstations, wanneer de optie "Stop Niet pendeltreinen in eindstations" niet is geactiveerd.
Overigens mogen alleen pendeltreinen van rijrichting wisselen in blokken die niet zijn aangeduid als kopstation. Deze blokken moeten dan wel pendeltreinen en Rijrichtingverandering toestaan.

Zie hiervoor: Maak_een_pendeltrein

Dienstrooster vertrektijden gebruiken

De vertrektijden uit het dienstrooster worden gebruikt voor deze trein.

Reserveer het navolgende blok

Wanneer de algemene instelling "reserveer volgend blok" niet is gezet in het rocrail.ini-bestand, kan met deze optie aan elke trein individueel een verbeterd "doorijd"-profiel gegeven worden.
Dit is bijvoorbeeld handig voor Intercity-treinen.

Ook bij wachten

Deze extra optie reserveert ook het navolgend blok wanneer gewacht moet worden. Dit is voor IC-treinen erg handig om volgens plan te vertrekken.
:!: Deze reserveer optie moet worden geplaatst in het blok waard de loc moet wachten.

Gebruik shortin melder

Korte treinen kunnen deze melder gebruiken om in het blok te stoppen.
Alleen bruikbaar wanneer in het blok shortin- en in-melders zijn gedefinieerd.

Stop bij pre2in melder

Korte treinen kunnen deze melder gebruiken om in het blok te stoppen.

Gebruik handbediende rijwegen

De loc zal alleen rijden op handbediende rijwegen wanneer deze optie is gekozen.
Voor meer informatie zie: Handbesturing rijwegen.

Trein wachttijd in blokken gebruiken

Deze optie gebruikt altijd de wachttijd die gedefinieerd is in de loc-eigenschappen, ongeacht de blok-eigenschappen (van het blok).

Blijf naar vrije bestemmingen zoeken

Wanneer deze optie is gekozen zal Rocrail blijven zoeken naar vrije bestemmingen, na het triggeren van de enter-melder totdat de in-melder is bereikt.
Indien in de tussentijd een volgend blok vrij komt, zal de trein versnellen en niet gedwongen stoppen.

:!: Gebruik deze optie met zorg. Elke 100ms zal Rocrail een vrije bestemming proberen te vinden. (Dit kost veel rekenkracht.)
Het zoek-interval is vanaf Rocrail-versie 4553 afhankelijk van de ingestelde prioriteit: 0 = 100ms, 10 = 1000ms

Gebruik vertrek vertraging

Gebruik instelling Blok vertrek vertraging voor deze loc.

Geef vorige blok vrij bij enter

:!: Deze optie kan alleen gebruikt worden bij zeer korte treinen, en moet met zorg worden gebruikt om aanrijdingen te voorkomen.

De treinlengte moet kleiner zijn dan:

 1. de afstand tussen de wisseltongen en de "vrij"- of "enter"-melder
 2. de afstand tussen twee melders. Dit zijn de "in"-melder van het voorgaande blok én de "enter"-melder van het blok dat binnengereden wordt.

Deze optie geeft het voorgaande blok en de actuele rijweg vrij bij de "vrij"- of "enter"-melder, zodat het beschikbaar komt voor andere treinen.
Deze optie is ook afhankelijk van de instellingen in de Blok opties.

:!: De BBT "Van Blok" functie werkt niet wanneer deze optie actief is.
:!: Baanvak systemen, zoals Dinamo, worden NIET ondersteund.

Snelheid 0 bij omkeren

Stuur het snelheidscommando V=0 naar de locdecoder, om de frontseinen aan de nieuwe voorzijde aan te zetten.
Deze keuze is ook handig voor het updaten van handregelaars bij half-automatisch bedrijf.

BBT

Activeert de Block Brake Timer ( BBT ) voor deze loc in de blokken met de BBT-optie geactiveerd.

Verminder snelheid bij enter

Vermindert de snelheid bij ENTER waneer in de volgende rijweg afbuigende wissels liggen.
De optie wordt beïnvloed door de Geen snelheidsreductie bij wissels server instelling.

Rijweg snelheid bij enter

Gebruik de snelheid van de rijweg bij het bereiken van de "ENTER"-melder.
Normaal wordt deze rijwegsnelheid pas gebruikt bij de IN-melder

Deze optie heeft alleen effect wanneer de Route speed at enter (EN)-optie is gezet in de rijweg-eigenschappen.
Deze optie overruled de Verminder snelheid bij enter optie.

Reset logische richting

Bij het opstarten zal de logische richting van de loc worden hersteld naar de als standaard ingestelde waarden.

Gebruik dit met verstand. Deze optie is geintroduceerd voor hen die de loc's na een sessie van de baan halen.

Half automaat

Hiermee kan een loc ook in half automaat modus middels Drag & Drop worden gebruikt.

Zoek een dienstrooster indien idle

Wanneer de automatische modus actief is, en de loc in een blok staat met de status "idle", dan wordt een passend dienstrooster gezocht dat voldoet aan de volgende criteria:

 • De loc-klasse moet passen volgens de instelling Dienstrooster klasse.
 • Het dienstrooster zelf is niet relatief.
 • De dag van de week past.
 • De modeltijd past in het Van uur / Tot uur tijdframe.
 • Het eerste aankomst-blok van het dienstrooster is hetzelfde als de actuele locatie van de loc.
 • De eerstvolgende vertrektijd gelijk is aan de actuele modeltijd.
 • Wanneer uur-dienstroosters worden gebruik, moet "herhalen" uit staan. Niettemin wordt het dienstrooster elk uur uitgevoerd.

Deze functie start elke nieuwe model-minuut.
Na toewijzing van het dienstrooster aan de loc, zal deze starten in automaat modus starten.

Virtueel automatisch

Met deze optie wordt de loc in virtuele modus gestart na toewijzing van een dienstrooster.
Deze optie is alleen actief in de actuele Rocrail-sessie en wordt gereset bij een nieuwe start.

Gegenereerd

De loc was niet aangemaakt via de loc-dialoog-tab, maar is:

 • een gastloc.
 • gedownload van de centrale.
 • gegenereerd in een blok met een BiDi-melding.

Keerom na handmatige richtingsverandering

In de half-automaat-modus is de rijrichting van de loc omgekeerd.

Dienstrooster opnemen

Genereer een dienstrooster van alle bezochte blokken in automatische modus.
De opname van het dienstrooster wordt beëindigd en wordt aan de tafel toegevoegd nadat de automatische modus van de locomotieven is gestopt.
Deze optie wordt automatisch gereset.

Ontkoppelaar

Deze vlag kan gebruikt worden met een query in XMLScript om te controleren of deze loc een ontkoppelaar heeft.

Gebruik Rijweg Stack

Houdt gebruikte rijwegen bij en biedt een directe Voorkeursroute waarde.
Deze optie maakt het mogelijk om een locomotief afwisselend alle mogelijke bestemmingen in willekeurige automatische modus te laten rijden.
Rijwegen kunnen worden uitgesloten door de optie Schakel Stack in/uit.

* Hints:

 • Stack betekent hier een tijdelijke tafel met gebruikte rijwegen.
 • Met de Rijweg Stack wordt bereikt dat reeds gebruikte rijwegen pas weer worden gebruikt als alle andere mogelijke rijwegen, tussen twee blokken, ook zijn gebruikt.
 • Dit voorkomt dus de mogelijkheid dat dezelfde rijweg meerdere keren achter elkaar wordt gebruikt in aquarium auto mode.
 • De Rijweg Stack bereikt dit door dynamisch voorkeurswaarden toe te wijzen die de in de eigenschappen gedefinieerde waarde alleen voor de duur van de sessie overschrijven.


Aandrijving

Maak hier een keuze over het aandrijvingstype.

Wanneer gekozen is voor "electrisch" en het bestemmingsblok is niet geëlektrificeerd , dan zal de loc geen nieuwe bestemming kunnen vinden.

Periode

Tijdperk TIjdvak (circa.) Omschrijving
I 1870-1920 Particuliere spoorlijnen (KPEV, KüKStb, SS, HIJSM, enz.)
II 1920-1945 Periode van devorming van nationale spoorwegnetten (DRG/DRB, NS, NMBS/SNCB, SNCF,enz.)
III 1945-1970 Nieuwe invulling van de spoorwegen in Europea (DB,DR,enz.)
IV 1968-1985 Standarsatie met computer-nummering op het materieel
V 1985-2000 De moderne period, ontkoppeling vervoerders en netwerken (DBAG, NS, DB-Netz, ProRail, Infrabel, enz.
VI 2000-* Opkomst particuliere vervoerders, (NS-Cargo/DB-Schenker, Veolia, Syntus, enz.)

Klasse

De loc-klasse zoals gebruikt in Blokken, Rijweg toestemmingen en acties.

 • De loc-klasse kan worden aangepast met de Loc-actie Klasse.
 • Wanneer een loc is toegewezen aan een trein, dan wordt de klasse van de trein gebruikt.
loc-details-nl.txt · Last modified: 2023/07/23 23:22 by eriko