User Tools

Site Tools


loc-fun-nl

Functies

[ < Fg ] 1-7 [ Fg > ]

Deze knoppen kiezen een groep van elk 4 functies.
De nummers tussen de knoppen tonen de actieve groep.
De gekozen functie's worden getoont bij het corresponderende veld.

Groep Functie's
1 1 - 4
2 5 - 8
3 9 - 12
4 13 - 16
5 17 - 20
6 21 - 24
7 25 - 28
8 29 - 32


F0 - F32

Beschrijving

Vrije tekst om in het kort de decoder functie aan te duiden. Deze tekst komt ook in de functie-knop te staan in het besturingsvenster van de loc.

Opmerking: Hou de beschrijving kort zodat deze past in de Mobile Client knoppen.

Dit is verplicht om de functie definitie te bewaren; Zonder een beschrijving raken alle andere instellingen verloren.

)( Drukknop

Deze drukknop beinvloed het gedrag van de bijbehorende functie-knop in de regelaars.
Niet-geactiveerd = Schakelaar. De functie gaat afwisselend AAN en UIT wanneer de knop gedrukt wordt.
Geactiveerd= Drukknop. De functie is alleen AAN zolang de knop ingedrukt blijft.

Code

De functiecode is hoofdzakelijk voor het kiezen van een corresponderend icoon op mobiele apparaten.
The function code is mainly for selecting the corresponding icon on mobile devices.

Timer

Met de timer kan de duur van de functie worden aangezet. De functie gaat na de ingestelde tijd uit. Waarden groter dan nul (0) geven de duur weer in eenheden van 100ms.
Vanaf versie 14751+ is de maximale duur 10.000 x 100 ms ofwel 16 2/3 minuut.
Waarden groter dan nul worden als volgt geïnterpreteerd. (0 = schakelfunctie, 1 = pulse met 100 ms, 2 pulse met 200 ms, enz.)
Met een waarde 0 (nul) blijft de functie actief totdat deze uitgezet wordt door een gebeurtenis, actie of handmatig.

Opmerking: Als gevolg van de tijd die nodig is om opdrachten te versturen, kan het gebeuren dat aanzienlijke afwijkingen ontstaan wanneer er veel treinen rijden (veel data verkeer) en de functie duur kort is.

Gebeurtenissen

Door op de knop met de drie punten drukken […] wordt een Functie Gebeurtenis dialoog geopend.
Gebeurtenissen zijn optioneel. Gebruik het niet wanneer de slechts Iconen op de knoppen in het loc-venster wilt.


Functie gebeurtenissen werken overigen alleen wanneer de loc in automodus rijdt !

Aan/Uit gebeurtenis

Kies een of meer blokken om deze functie AAN dan wel UIT te zetten.

Bijzondere Gebeurtenissen

De gebeurtenissen enter, in, exit zoals bekend uit Sensors en Blokken kunnen worden gebruikt om een functie aan of uit te zetten.
In aanvulling daarop kunnen de gebeurtenissen run en stall gebruikt wotrden om een functie aan of uit te zetten afhankelijk van de loc-snelheid (Snelheid stap > 0) of niet (Snelheid stap = 0).

Dit geldt alleen voor de geselecteerde "blok invoerzijde" (block enter side).

Sound

Vermeld hier het (externe) geluidsbestand dat bij een functie afgespeeld moet worden.
Rocrail speelt het geluid niet af, dat doet een extern programma.
In Rocrail moet wel vastgelegd worden welk programma gebruikt wordt als afspeler.
Ook moet vastgelegd worden in welke directory de af te spelen geluiden zich bevinden.
Deze instellingen kunnen gedaan worden onder Bestand/Rocrail eigenschappen/Algemeen.

Icoon

Hier kan de bestandsnaam worden ingevuld voor de weergave van een functiesymbool.
Bestand formaat: PNG, 50x50 pixel met transparante achtergrond.
De bestandsnaam met volledig worden weergegeven met extensie.
Bestandslocatie: Afbeeldingen pad
Een dubbelklik op het veld opent de folder waar de afbeelding te vinden is.

Adres & Fx

Functies kunnen ook gemapt worden op een tweede decoder adres.

  • Alleen actief wanneer het adres groter dan nul is.
  • Hetzelfde protocol gebruikt wordt als is gezet in Interface Tab.
  • Om het uit te zetten laat het adres hier op 0 (nul) staan.

Fx

Geef hier het functienummer aan dat op het gewenste adres geactiveerd moet worden.

Binary States

Als Fx > 100 wordt dit gezien als een "Binary State"-instelling met de waarde "Binary State"-100 op de volgende centrales:

Het adresveld moet worden gezet op een waarde > 0 en kan hetzelfde zijn als het primaire decoderadres.
Zie voor details: NMRA S-9.2.1 Feature Expansion Instruction

Bekende toepassingen:

  • TCCS (TrainCoupling&CommunicationSystem) AKA "T4T"

LED, Count, Color, Bri, Ingeschakeld, Uitgeschakeld

Deze opties zijn alleen te gebruiken bij WIO als locdecoder.

loc-fun-nl.txt · Last modified: 2021/09/13 14:59 by smitt48