User Tools

Site Tools


loc-gen-nl

Locomotieven Algemeen

InhoudRocrail ObjectenLocomotieven
Alle tekstvelden die zijn gemarkeerd met een @ kunnen dev @Box opennen met een enkele klik op de label.
De inhoud van het tekstveld zal worden gebruikt voor een zoek naar gelijke informatie.

ID

Geef de lok een herkenbare unieke naam. Deze naam wordt op diverse plaatsen in Rocrail gebruikt om de loc te identificeren.

Opmerking: Bij sommige centrales (command station) moet de naam (ID) in Rocrail exact gelijk zijn aan die in de centrale. Zie de wiki pagina bij de betreffende centrale voor meer detail.

Korte ID

De korte ID wordt gebruikt voor weergave op het scherm van een handbediening. Het is vrije tekst en optioneel.
Het vinkje moet aan staan om deze functie te activeren.
Gebruik in het menu "Besturing → Verzend korte ID's" om de korte ID's naar de centrales te versturen.
De volgende centrales zijn ondersteund:


Code

AKA Identifier

Dit wordt gebruikt bij diverse BiDi systemen zoals RailCom, RFID, Lissy, Transponding enz.
Voor de RFID Notatie lees de CAN-GC4 pagina.
Als de code erg lang is, RFID, kan het worden toegewezen met de Melder monitor.

Maatschappij

De naam van de spoorwegmaatschappij waar de loc rijdt.
Kan ook worden gebruikt in combinatie met andRoc en categorieën.

Nummer

Nummer van de loc bij de hierboven genoemde spoorwegmaatschappij.

Kleur

Kleur van de loc.

Eigenaar

De eigenaar van de loc kan hier worden ingevuld. Bijv. bij verenigingen kan dit handig zijn om te weten welke loc van welk lid is.

Thuis locatie

Optionele blok of locatie ID als thuisplaats van de loc.
Hier gaat de loc heen als hij naar de thuis locatie wordt gestuurd.

Opmerking:
Als de thuis locatie als bestemming is ingesteld, zal de loc bij aankomst in dit blok stoppen met rijden.

Beschrijving

Hier mag een uitgebreidere omschrijving van de lok ingevuld worden, de gegevens worden getoond op het display. Dit is optioneel.
Meestal gebruikt voor de fabrikant en type informatie.

Afbeelding

De bestandsnaam van de afbeelding van de lok. Klik op de afbeelding en er verschijnt een selectiemenu. Een klein aantal afbeeldingen zijn in de installatie van Rocrail opgenomen, maar je kunt je eigen afbeeldingen gebruiken. De afmetingen van de plaatjes mogen maximaal 230 breed bij 80 pixels hoog zijn.

Ondersteunde formaten:

  • PNG(voorkeur)
  • GIF
  • XPM
:!: Het BMP en JPG formaat worden niet ondersteund en kunnen Rocview onstabiel maken.

Op de server is het toegestaan submappen te maken in de grote images map. Rocrail doorzoekt de submappen.
Op een aparte client (Rocview) systeem worden de submappen niet doorzocht.

Veel loc en treinplaatjes staan hier: http://pc.pxtr.de/

Afbeelding nummer

Sommige centrales (command stations) zoals Massoth, vragen om een nummer voor het vertonen van het juiste loc-plaatje.

Lengte

Als deze waarde nul (0) is controleert Rocrail niet of de trein in een blok past. Als er blokken in de baan aanwezig zijn die te kort zijn voor sommige van de treinen is het verstandig hier de lengte van de trein (loc + wagonnen) in te zetten. Bij de eigenschappen van de blokken dienen de bloklengtes ook te zijn ingesteld.

Als er gebruik wordt gemaakt van treinsamenstellingen bestaande uit de loc en losse wagons hoeft hier alleen de loc lengte te worden ingegeven. De lengte van de gehele trein wordt dan berekend.

Het maakt daarbij niet uit of de lengte opgegeven wordt in centimeters of in inches, als maar overal hetzelfde wordt gebruikt.

Radius

De minimale radius van een bocht dat de loc veilig kan nemen.
Als deze waarde nul (0) is wordt er geen controle uitgevoerd.

Gewicht

Gewicht van de loc.

Max. incline (helling)

Dit getal geeft de maximale helling weer die een locomotief veilig kan rijden.
Als dit veld nul (0) is, vindt er geen controle plaats.

Aantal assen

De aantal assen van de loc of de gehele trein. Dit is nodig als er gebruik wordt gemaakt van een assen teller. Dit kan nuttig zijn om te bepalen of de gehele trein is langs gekomen en er niet een wagon is los gegaan en achter gebleven.

Aantal wagons

Hier kan het aantal wagons in de trein worden opgegeven worden. Dit gegeven wordt gebruikt bij rijwegen waarbij het aantal wagons wordt geteld.

Loc Besturing

Besturings-nummer voor het ontvangen van de korte ID.
Dit nummer kan tussen 0 en 255 worden gespecificeerd.

Fabrikant code

Dit veld is voor eigen informatie.

Catalogusnummer

Dit is een veld voor eigen informatie. Hier kan het catalogus nummer van de loc worden ingevuld.

Decoder soort

Dit is een veld voor eigen informatie. Hier kan worden ingevuld welke decoder is ingebouwd.

Decoder bestand


Handboek

Een HTTP link naar de handleiding van de loc. Klikken op de knop met de 3 puntjes opent de standaard web-browser met de opgegeven link.

Aanschafdatum

Dit is een veld voor eigen informatie. Je kunt hier de aankoopdatum van je lok invullen.

Waarde


Looptijd

Het aantal uren dat de loc met Rocrail heeft gereden.

Rij datum

Laatste datum waarop de loc met Rocrail heeft gereden.

O-tijd

Tijdstip van het laatste onderhoud.

O-datum

Datum van het laatste onderhoud.

Onderhouden (Serviced)

Maakt het tijdstip van het laatste onderhoud (O-tijd) gelijk aan de looptijd.
Deze knop wordt rood als het verschil tussen het onderhoudsmoment en het onderhoudsinterval overschreden wordt.

O-Int

De gewenste onderhoudsinterval uitgedrukt in uren.
Als deze waarde nul (0) is wordt er geen aanduiding voor onderhoud gegeven.

Loc Overzicht

In het Loc Overzicht wordt de Loc ID rood als het tussen het onderhoudsmoment en het onderhoudsinterval overschreden wordt.

Opmerking

Dit is een vrij in te vullen veld.

Akties

Kijk bij Akties voor verdere details.
Loc acties zijn gekoppeld aan de snelheid: run, stop, min, mid, cruise,max ,licht, f1-f28.

loc-gen-nl.txt · Last modified: 2021/10/03 17:38 by smitt48