User Tools

Site Tools


loc-index-nl

Locomotieven Index

Nieuw

Voeg een nieuwe locomotief toe aan de lijst.

Verwijderen

Opent en dialoog waar kan worden geselecteerd welke locomotieven uit de lijst dienen te worden verwijderd.
Met de Undo dialoog kan dit ongedaan worden gemaakt zolang dit in de zelfde sessie wordt gedaan.

Documentatie

Opent de standaard HTML browser en toont een lijst van alle locomotieven.
Zie ook: Rapporten

Kopiëren

Maak een kopie van de geselecteerde locomotief. Het originele ID wordt uitgebreid met "(copy)".

Importeren


Importeert alle locomotieven vanuit een ander spoorplan bestand.
Advies: Schakel de LocoWidgets uit voor het importeren om het proces te versnellen.

Gast import

Alle locomotieven die zijn geïmporteerd als gast zullen worden verwijderd bij het afsluiten van Rocrail.

Exporteer


Opent en dialoog waar kan worden geselecteerd welke locomotieven dienen te worden geëxporteerd naar een externe XML of csv bestand.

Verberg alle/Toon alles

Verberg alle/Toon alle locomotieven in de Locomotieven tab van het spoorplan.

Herstel functies

Herstelt de status van alle functies opgeslagen in de vorige sessie.
Dit wordt geactiveerd na de eerste inschakeling van de algemene baanspanning.

Alle stroom aan

Het herstel van opgeslagen functies wordt hersteld bij elke inschakeling van de baanspanning.

Hersel snelheid

Hersteld de snelheid opgeslagen vanuit de vorrige sessie.
Dit wordt geactiveerd na de eerste inschakeling van de algemene baanspanning.
:!: Gebruik deze optie alleen als het spoorplan de verloop van de treinen regelt in plaats van automatisch rijden!

Handmatig

Voorkomt dat de loc gaat rijden bij "Start alle locs".

Tonen

Toon de Loc in de Locomotieven tab in het spoorplan. Bij niet gebruikte locs kan deze optie worden uitgeschakeld om de lijst schoon te houden.
De de achter grond van de tabel of kolom koppen van de Locomotieven tab in het spoorplan zal geel kleuren als er verborgen locomotieven zijn.1)


Activeren

Activeert de mogelijkheid om automatisch te rijden met de loc.
Deze status wordt verder weergegeven in de kolom "Tonen" met een + voor geactiveerd en - voor gedeactiveerd.

Treinstel

Wordt ingevuld als de geselecteerde locomotief is toegewezen aan een trein.

Zoek

Filter met "Overnemen" de index voor ID's die de ingevoerde karakters bevat.

Algemene knoppen

Verzend

Zend de decoder informatie naar de Centrale.
Ondersteunde Centrales:

 • Ecos
  • De Synchronisatie optie moet aan staan.
  • Creëert de loc als deze nog niet bestaat met de zelfde naam(ID), adres en decoder protocol.
  • Wijzigt het adres en decoder protocol als de loc ID al bestaat.
  • Wijzigd de naam(ID) als de loc al bekend is bij adres.
 • IntelliBox
  • p50x ondersteunde Centrales
1)
Afhankelijk van de geïnstalleerde wxWidgets zal de tabel achtergrond wel/niet verkleuren.
loc-index-nl.txt · Last modified: 2023/07/23 23:17 by eriko