User Tools

Site Tools


loc-int-nl

Locomotieven: Interface

Interface-ID

Als er meer dan één centrale wordt gebruikt, wordt in dit veld de centrale vermeld die verantwoordelijk is voor de aansturing van de locdecoder. Het veld "Interface ID" kan leeg blijven als het object is verbonden met de eerste centrale (eerste 'digint' in rocrail.ini) uit de lijst met centrales. Standaard wordt de eerste centrale in de lijst in Rocrail eigenschappen gebruikt.

Alle

Met deze optie worden alle loc en functie opdrachten van deze loc naar alle beschikbare centrales gestuurd.

Bus

Sommige systemen verdelen de digitale output in bussen zoals Selectrix. In dat geval moet je de bus een waarde geven. Anders moet dit veld de waarde 0 hebben. Zie ook: Adresseringen

Adres

Het bereik waar binnen het adres moet vallen is afhankelijk van het type decoder en de digitale centrale.

 • Märklin mfx-decoders kunnen speciale instellingen nodig hebben afhankelijk van de gebruikte centrale. Indien van toepassing, zie de wiki pagina van de betreffende centrale.
 • Locs met adres 0 (nul) worden als analoge locs zonder decoder aangezien. Deze worden alleen ondersteund met blokgestuurd rijden met systemen zoals Dinamo. "Stretched 0 Bit" volgens NEM670 is niet ondersteund.

Het tweede adres kan worden gebruikt voor T4T (Treinkoppeling&Communicatiesysteem).

OID

Sommige centrales, zoals ESU Ecos, gebruiken een Object ID in plaats van een adres om naar een specifieke loc te verwijzen.
Dit veld kan worden leeg gelaten omdat de Ecos biblitheek tegenwoordig ook met de Loc ID of adres kan werken.

Protocol

Hier kan het protocol waarmee de locdecoder moet worden aangesproken worden ingesteld.
Sommige centrales ondersteunen meerdere decoder protocollen. Controleer de handleiding van de betreffende centrale voor meer details.
Als het adres op 0 (nul) is gezet dient het protocol op "Analog" te staan om blokgestuurd te kunnen rijden.

Protocol versie

Als de digitale centrale het decodertype niet kan bepalen dan dien je zelf als er meerdere versies mogelijk zijn de juiste versie te kiezen.
De meeste centrales gebruiken deze waarde niet omdat deze direct in de centrale is ingesteld of omdat er maar één protocol wordt ondersteund.

Snelheidstappen

Om de snelheids percentage of km/h goed te kunnen omrekenen naar de decoder snelheidstrappen dient hier het aantal stappen te worden ingesteld.
Over het algemeen zijn het 14, 28 of 126 trappen.

Opmerking: Bij sommige decoders en/of centrales kan een verkeerd ingestelde aantal snelheidsstappen er voor zorgen dat de lichten (f0) niet werken.

De tweede snelheidsstappen instelling kan worden gebruikt voor T4T (Treinkoppeling&Communicatiesysteem).

Aantal functies

Hier kan worden ingesteld hoeveel functies ondersteund/ingesteld is voor de decoder. (Standaard F0 t/m F4)

Opties

Massa

Deze instelling wordt door rocrail alleen gebruikt voor de Dinamo digitale centrale.
Een waarde van 5 is een goed begin om mee te experimenteren.

Wachttijd voor rijrichtingverandering

Sommige oude delta decoders of vergelijkbare hebben een pauze moment nodig tussen een rijrichting verandering en de laatste snelheids verandering.
Voor DDX decoders is 100ms over het algemeen voldoende.

Informatie afvragen (Xpressnet)

Bij gebruik van een handregelaar geeft Xpressnet zelf geen veranderingen door over de loc.
Met deze optie vraagt Rocrail elke seconde de loc informatie, als deze niet in auto mode staat, aan de centrale zodat dit goed wordt weergegeven in de clients.
:!: Wees voorzichtig. Deze optie is niet aanbevolen omdat het (onnodig) extra rekenkracht van de CPU vraagd. Deze optie is ook niet verder ondersteund op het forum. :!:

Geïnverteerd

Keert de looprichting van de hardware om.
Dit is een alternatief voor het programmeren van de richting in de decoder door CV29.

Zie ook :

:!: Sommige oudere decoders behouden de ingestelde rijrichting alleen kort na zonder spanning. Hiermee kan het zijn dat de loc zijn standaard (vooruit) richting weer aanneemt na een stroomuitval. :!:

Polarisatie

Een optie voor het corrigeren van de BiDi, Railcom, richting indien de decoder niet goed om is aangesloten.
Zie ook: BiDi richting

Stappen bereik

Wanneer WIO als Mobile decoder (EN) gebruikt wordt, kan hiermee ook Vstart en Vhigh , CV2 en Cv5, worden gesimuleerd.

Acceleratie

Pas de acceleratie aan

 • Allen beschikbaar bij DCC en Treinen.
 • De Max. last en acceleratie bereik moeten groter dan 0 zijn.
 • Als de totale treinmassa 0 is, dus geen wagonnen achter de loc, wordt de min. acceleratie gebruikt.
 • De nieuw berekende acceleratie waarde wordt via POM naar CV3 geschreven als de trein wordt samengesteld of de wagon instellingen wordt veranderd.
 • De min. acceleratie waarde wordt via POM naar CV3 geschreven als de loc van de trein samenstelling wordt los gekoppeld.

MFX Protocoll - opstartvertraging (getest met CS2):

 • Decoder mSD/3 - versie 3.2 : CV178 index 1
 • Decoder mSD - versie 1.17.19: CV78 index 1
 • Decoder mfx - versie 0.0.24.186 : CV78 index 1

Max. last

De maximale massa die te loc mag trekken. Uitgedrukt in tonnen.

Max./Min. Acceleratie

Het bereik dat naar CV3 kan worden geschreven tussen 0 en Max. last.

Server trace voorbeeld

20130723.090557.995 r9999I cmdrD000 OLoc   2707 processing cmd="assigntrain" for [E03]
20130723.090557.995 r9999I cmdrD000 OLoc   2848 consist [train1] assigned to loco [E03]
20130723.090557.995 r9999I cmdrD000 OCar   0354 car [test] loaded weight [500]
20130723.090557.995 r9999I cmdrD000 OLoc   2026 loco [E03] adjust acceleration: CV3=16
20130723.090557.995 r9999I cmdrD000 OVirtual 0437 program cmd=1 mode=0
20130723.090557.995 r9999I cmdrD000 OVirtual 0465 POM: set CV3 of loc 1003 to 16...
20130723.090557.995 r9999I cmdrD000 OLoc   2079 loco [E03] train length=56 weight=500 


Algemene knoppen

Algemene knoppen

Edited on 2019-08-04 by Eriko

loc-int-nl.txt · Last modified: 2022/01/29 16:15 by smitt48