User Tools

Site Tools


loc-speed-nl

Loc: Snelheid

Snelheid

De km/h-kolom, de tweede kolom, laat de snelheid van de regelaar zien in kmh en kan alleen getoond worden wanneer de percentage-modus is gekozen.

  • Alle km/h en V waarden moeten groter zijn dan 0 (nul) om de waarde goed weer te geven.
  • De tussenliggende percentages worden geinterpoleerd.
  • Deze km/h instellingen worden eveneens gebruikt met de km/h instellingen in Objecten, bijv. max snelheid in blokken, routes, wagens en treinen.


Mode

Percentage

Met de check-box Percentage geactiveerd worden snelheden gebruikt als percentage van de maximum decoderstap. Een decoder met 28 stappen geldt dan het volgende voorbeeld: 100% is gelijk aan stap 28, 50% is gelijk aan stap 14.

Opmerking: V_Max reduceert de maximum snelheid van de locomotief procentsgewijs wanneer een waarde kleiner dan 100 wordt ingevuld.
Opmerking: In het algemeen wordt het niet aangeraden de maximum snelheid van een locomotief alleen met V_max te reduceren, omdat daarmee het aantal beschikbare decoderstappen ook wordt verminderd.

Bijvoorbeeld: Een loc met een Motorola decoder met 14 stappen heeft een maximum snelheid van 200 km/h. De echte maximum snelheid van de loc is 120 km/h. Door de V_max terug te brengen tot 60%, dat is dan decoderstap 8, levert dan nog maar 8 stappen voor de 120 km/h bandbreedte. Dit betekent ook een vermindering van 15 km/h (120 km/h : 8) per decoder stap. In dit verband is het beter om de decoder zelf aan te passen naar de gewenste maximum snelheid en de waarde voor V_max op 100% te laten. Decoders waarvan de interne maximum snelheid niet in te stellen is, kunnen in voorkomend geval door de verlaging van de V_max in Rocrail.

Km/h

Het uitzetten van de check-box Percentage activeert de km/h modus.

Opmerking: De maximum snelheid van de locomotieven wordt niet beïnvloed door V_max in km/h modus.

V_max moet worden gekozen voor de snelheid waarmee de locomotief de hoogste decoderstap wordt bereikt. Deze waarde is de basis voor de berekingen die Rocrail maakt voor de andere snelheden.
Bijvoorbeeld: Wanneer een locomotief is aangepast naar een maximum snelheid van 80 km/h, moet de waarde 80 worden ingevuld in het veld V_max. wanneer voor V_mid de waarde 35 km/h gewenst is, moet in het veld V_mid dus de waarde 35 worden ingevuld.

Opmerking: Een linaire snelheidscurve is voorwaarde voor een correct werkend km/h modus. De waarde V_mid van 35 betekent dan ook echt 35 km/h. Als aan deze voorwaarde niet kan voldaan kies dan de percentage modus.

Snelheidswaarden

V_Min - KM/H_Min

Deze waarde moet zodanig worden gekozen dat een redelijke langzaamste snelheid wordt gereden en wordt gebruikt in de automatische modus bij het pre2in-event. Zie ook: Melders en Blokken). / Sensors and Blocks).
De waarde wordt gekozen in km/h of percentage afhankelijk van de gekozen Mode.

V_Rmin: Deze waarde moet worden gezet op de redelijke langzaamste snelheid achteruit. De waarde voor V_min wordt gebruikt als dit veld 0 (nul) blijft.

V_Mid - KM/H_Mid

Deze waarde moet zodanig worden gekozen dat de middensnelheid wordt gereden. Deze snelheid wordt gebruikt in de automatische modus bij het Enter-event.
De waarde wordt gekozen in km/h of percentage afhankelijk van de gekozen Mode.

V_Rmid: Deze waarde moet worden gezet op de middensnelheid achteruit. De waarde voor V_mid wordt gebruikt als dit veld 0 (nul) blijft.

V_Cru - KMH_Cru

Wanneer deze groter wordt gezet dan 0 (nul) dan wordt deze snelheid gebruikt als kruissnelheid in plaats van 80% van V_max.
De waarde wordt gekozen in km/h of percentage afhankelijk van de gekozen Mode.

V_Rcru: Deze waarde moet worden gezet op de kruissnelheid achteruit. De waarde voor V_cru wordt gebruikt als dit veld 0 (nul) blijft.

V_Max - KMH_Max

V_max heeft verschillende betekenissen, e.e.a. afhankelijk van de gekozen mode.

  1. In de percentage modus wordt de maximum snelheid bepaald door percentage van het maximum aantal decoder stappen.
  2. In de km/h modus moet de waarde de snelheid weergeven voor de hoogste decoderstap. (D.i. 28/128 of 14/27 afhankelijk van de decoder)
    De waarde wordt niet gebruikt voor het aanpassen van de maximale snelheid. Dat moet gedaan worden door de instelling van de decoder zlef aan te passen. (Meestal CV 6 bij DCC-compatibele decoders).

2nd V_Max

Dit is de optionele tweede V_max voor gebruikt in T4T-systeem.

loc-speed-nl.txt · Last modified: 2023/07/23 23:20 by eriko