User Tools

Site Tools


loc-tab-nl

Loc Overzicht

Drag&Drop

Een loc kan in een blok worden geplaatst door deze vanuit het ID, Afbeelding of trein veld in de tabel naar het blok te slepen.
:!: Als een blok al is bezet wordt geadviseerd bij de bezettende loc een "Reset alles" te doen.
:!: Als de te verplaatsen trein al ergens anders in een blok staat wordt er geadviseerd bij deze loc eerst een "Reset alles" te doen.

Tabel

Afbeelding

Afbeelding van de locomotief.

ID

Locomotief ID dat in de Algemeen tab van het Loc Dialoog gezet is.

#__

Het interface-adres zoals in de Interface tab van het Loc Dialoog gezet is.
Indien de locomotief zich op een Locatie bevind en boven aan de FiFo-lijst bevind zal er een plus (+) teken voor dit adres worden gezet. 1)

Blok

Laat het blok zien waar de lok nu staat.

V__

V (velocity) is de loc snelheid.
Als er een min teken (-) voor de snelheid staat betekend dat staat ingesteld dat de locomotief achterste voren staat.2) Ook zal de achtergrond rood worden gekleurd.
">" achter of "<" voor geeft de rijrichting aan voor handmatige besturing.
Een optionele waarde tussen haakjes is de gerapporteerd snelheid van de locomotief. (RailCom & BiDiB)

Karakter Betekenis
- Locomotief achterste voren ingesteld. 3)
> Rijrichting Vooruit
< Rijrichting Achteruit


Mode

De modus waarin de loc zich nu bevindt.

Mode Aanduiding Blok status indicatie
stop De auto mode van de locomotief is gedeactiveerd -, grijs
idle De loc staat idle O, grijs
auto Loc rijd in auto mode A, green
auto Loc rijd in handmatige modus A, blauw
wait Loc wacht in een blok in auto modus W, green
wait Loc wacht in een blok in handmatige modus W, blauw
wait Loc wacht in een blok, geen bestemming gevonden W, geel
hold Loc is gedeactiveerd, Achtergrond rood
ctrl0….ctrl# Loc bestuurd met een gamepad.
rv… Loc handmatig aangestuurd, …ID


Voorvoegsels

Character Betekenis
* Gemarkeerd voor automatische hervatting bij volgende sessie.
> Handmatige modus.
(n) Wachttijd = n Seconden
# Locomotief in rangeermodus


Bestemming

Het volgende blok waar naartoe gereden wordt.
Het nummer tussen de haakjes geeft de index uit het dienstrooster weer.

Treinstel

Aangekoppelde **Trein**.
Tussen de haakjes wordt de totale lengte en gewicht aangegeven.
De totale lengte (inclusief multi tractie locomotieven) wordt automatisch berekend voor het gebruik van blokken en rijwegen.

Maatschappij

Thuislocatie

Aandrijving

Kolommen aanpassen

De zichtbare kolommen en de volgorde kunnen worden aangepast.

Kolommen verbergen

Met rechtsklik op een kolom opent de Kolommen selecteren dialoog. (Werkt alleen als wxWidgets minimaal versie 3.0.2 is.)

Kolommen herschikken

Kolommen kunnen worden verplaatst met [shift]+[linker muisknop] en dan de kolom naar de gewenste positie slepen.

Filterren

Filteren op bepaalde type locomotieven kan in het View menu.

Bediening


Voor handbediening van de trein. De functieknoppen kunnen ook in auto mode gebruikt worden.

FG

Deze knop verandert de F1-F4 knoppen van F1-F4 naar F5-F8 naar F9-F12 enz.
De aantal bruikbare functies is afhankelijk van de loc instellingen en de mogelijkheden van de centrale.

F0

F0 wordt meestal gebruikt voor het aan/uit schakelen van de voor- en achterlichten van de loc.

Shift (^)


Schakel om naar Trein Functies.

Iconen

Zie Loc functies over hoe iconen op de functieknoppen te plaatsen.
De iconen zullen worden geschaald om in de knop te passen.

Snelheid presets

Knoppen om loc direct op de standaard snelheden te zetten. Kan worden geactiveerd in de Rocview eigenschappen.

Label Snelheid
IV Vmax
III Vcru
II Vmid
I Vmin

Snelheidsmeter

De snelheidsmeter kan worden geactiveerd in de Rocview eigenschappen.

 • Toont de snelheid van de loc.
 • Toont de looptijd. Welk wordt ververst bij elke snelheids verandering.
 • Schaal automatisch naar 120 of 240 km/h. Afhankelijk van de V_max van de loc.

De Klok

Zie: De klok

De stopknop ingedrukt houden

Handmatige modus aan/uit zetten. (Zimo MX10)

Besturing dialoog

Met een dubbelklik op de één van de velden in de tabel wordt er een appart Loc bedienings venster geopend van de betreffende loc.

Context menu


Start

Start het automatisch rijden van de loc.
Afhankelijk van de gezette bestemming. De loc wil:

 • Random gaan rijden.
  • Als de loc al in auto mode staat:
   • Wachttijd resetten
   • Negeert eenmalig minimale bezetting bij locaties.
 • Naar een gedefinieerde bestemming rijden.
 • Volgens een tour of schema gaan rijden.

Thuis locatie

Zal de loc naar de thuislocatie sturen.

Virtueel automatisch

Laat de loc virtueel automatisch rijden.
Geschikt voor het testen van de trein bewegingen.

Stoppen

Stop het automatisch rijden. Als de loc nog rijd stopt hij in het eerst volgende blok.
Eventuele reserveringen van vervolgblokken worden geannuleerd.

Follow-up stoppen

Stopt het schema, de tour of follow-up cyclus.

Hand/Auto mode

Schakelt tussen automatisch en halfautomatisch rijden.

Reset

Zet de loc direct stil en reset de huidige rijweg, maar laat de loc nog wel in het blok staan.

Reset alles

Reset alle bezettingen en reserveringen van de loc inclusief de blok bezetting.

Omkeren

Draait in automode de rijrichting van de loc om.

Klaarzetten voor handregelaar

Regelaar vrijgeven

Geeft de loc vrij om met een externe bediening te kunnen aansturen. Zie de handleiding van de betreffende centrale over hoe deze hiermee om gaat.

Eigenschappen

Opent de Loc eigenschappen.

Leg bestemming vast...

Opent een dialoog waar je een specifieke bestemming kunt instellen.

Selecteer dienstrooster...

Opent een dialoog on een dienstrooster te maken en/of aan de loc toe wijzen.

Selecteer tour...

Opent een dialoog om een tour tocht een de loc toe te wijzen.

Deactiveren/Activeren

Deactiveert/activeert de auto mode voor de betreffende loc.
In de mode kolom staat dan "hold" op een rode achtergrond. Deze loc kan dan niet worden gestart in auto mode.
Nuttig als de loc in een blok staat maar niet mag starten met Start alle loc's of Herstart alle loc's.

Treinstel toewijzen

Opent de treien dialoog om een trein te kunnen samenstellen.

Treinstel vrijgeven

Scheid de loc en de trein weer van elkaar.

Help

Opent deze pagina in een browser. 4)

@Box

Opent een @Box dialoog voor de betreffende loc.

1)
Alleen in auto mode.
2) , 3)
Alleen effect op automatisch rijden.
4)
Internet verbinding vereist.
loc-tab-nl.txt · Last modified: 2022/02/01 19:28 by smitt48