User Tools

Site Tools


mbus:cs3-nl

MBUS CS2/CS3

TCP Communicatie

Opmerking: Alleen directe TCP communicatie met de CS2/CS3 wordt ondersteund in het Rocrail Forum.

IP Addres

Het CS3 heeft DHCP standaard actief en zal zijn IP-adres van de router verkrijgen. (In dit voorbeeld een FritzBox.):

De hostnaam, in dit voorbeeld CS3-06294, kan worden gebruikt in Rocrail in plaats van het IP adres.

Communicatie Type

Communicatie met de CS3 is bij voorkeur via het TCP-type.

De TCP poort van de CS3 is door de fabriek op 15731 gezet.

Overzicht

Als alles goed is gegaan, staat de CS3 in het CANBUS dialoogscherm:

Menu: Rocview → Programmering → CANBUS

Melders

S88 CS2/CS3/CS3plus

Deze setup is nodig om de melderstatus in te lezen bij de start van Rocrail.
This setup is needed to be able to detect the sensor state at start up.

Check the CS3 System setup for ID and number of connected modules.
Controleer het CS2/CS3-systeem voor de ID en volgnummer van de verbonden S88-modules.

ID

"Kennung"1) (NL:)
De S88 melder ID wordt gebruikt bij "Start van de dag".
Deze ID is eveneens de gemelde BUS-waarde.

Opmerking (VT601):

  • GFP3-1 is de bus aan de onderzijde van de CS3-plus.
  • De L88 (60883) heeft 3 busreeksen, genummerd Bus 1, Bus 2 en Bus 3. De lengte daarvan moet ingesteld worden bij het L88-icoon aan de linkerzijde van het systeem-scherm.

Modules

"Länge S88 Bus"2) (NL: Lengte S88-Bus)
Het aantal verbonden S88-modules (met elk 16 uitgangen).

LinkS88

Deze opstelling is niet langer nodig; Het wordt automatisch gedetecteerd.

Deze setup is noodzakelijk om de melderstatus bij de startup te bepalen.

Dit moet voor elke aanwezige Link88 module worden gedaan.
Controleer het CS2/CS3-systeem voor de ID en volgnummer van de verbonden S88-modules.

Opmerking (VT601):

  • De L88 (60883) heeft 3 busreeksen, genummerd Bus 1, Bus 2 en Bus 3. De lengte daarvan moet ingesteld worden bij het L88-icoon aan de linkerzijde van het systeem-scherm.

Opties


Zie ook: MBUS Options
Zie ook: MBUS Opties

Terugmeldingen bevestigen

Deze optie heeft alleen effect wanneer de GC2a (EN) wordt gebruikt voor terugmelding.
De optie zal alleen de HIGH-status van terugmeldingen bevestigen.
Zet voor andere systemen deze optie uit.

Adressering

Wissels/Uitgang

een voorbeeld voor wissel adres 12:

Type Adres Poort Opmerking
MADA 3 4
PADA 0 12 Aanbevolen: Dit is hetzelfde als het adres op het scherm van de CS2/CS3 GUI.
FADA - - !Niet ondersteund!

Loclijst/Ontdekken

Rocview → Control → Discover

Het ontdekken commando kan worden gebruikt om loc over te nemen vanaf de CS2/CS3.
De tijdens een Rocrail-sessie nieuw ontdekte locomotieven worden automatisch opgenomen in de loclijst van Rocrail.

WEB Server

De CS3 heeft een ingebouwde webserver, die kan worden benaderd met de volgende URL:

http://cs3-06294

Hierbij is cs3-06294 de hostnaam de de CS3.
De webserver levert de volgende diensten:

  • Help
  • Setup
  • App Service
  • And meer…


Instellen van de CS2 / CS3 in Rocrail

Maak na het starten van Rocview een nieuwe of open een bestaande werkruimte zoals beschreven in hoofdstuk 2.0 van de step bij step instructies.
Bereid het toevoegen van de centrale voor zoals beschreven in hoofdstuk 3.0

Nadat de virtuele centrale is verwijderd volgens de bovenstaande instructies, selecteer MBUS in het vervolgkeuzemenu Nieuw . De geselecteerde centrale wordt toegevoegd door op Toevoegen te drukken.
Een nieuwe centrale met interface-ID NIEUW en controller MBUS wordt weergegeven in de lijst. Na het selecteren (klikken op) dit item en het klikken op Eigenschappen wordt een nieuw dialoogvenster geopend.
De Interface ID NIEUW moet worden overschreven door een geschikte individuele naam, bijv. CS3 of CS-3 . Het Type moet worden ingesteld op TCP . De Hostnaam is het IP-adres van de CS2 / CS3 en moet hier worden ingevoerd. Voeg na de dubbele punt '15731' toe als communicatiepoort.
Apparaat , baudrate en CTS moeten ongewijzigd blijven. Protocol(s) die niet vereist zijn, moeten uitgeschakeld worden.
Na het sluiten van zowel de MBUS dialoog als de eigenschappen dialoog met OK moet Rocrail herstart worden.

Om de configuratie na het herstarten te controleren, wordt de eerder bewerkte werkruimte weer geopend. Met de CS2 / CS3 gestart en in Stop-modus kan de stroom van het spoor worden in- en uitgeschakeld door het gloeilamp-symbool in de werkbalk. Als de centrale op deze test reageert, is de installatie voltooid.
Extra controle: Na het openen van Menu → Programmering → CANBUS moeten de CS en de GFP in de lijst worden weergegeven.

1) , 2)
Screen shot van de Duitse instelling
mbus/cs3-nl.txt · Last modified: 2021/05/19 15:01 by vt601