User Tools

Site Tools


mbus:functions-nl

Table of Contents

Functie Codes

InhoudCentralesCAN


WIP, Under construction. / In bewerking


Introductie

Onderstaande tabel definieert de codes voor elke functie decoder, om zo een grafische weergave met iconen mogelijk te maken.
Let op: De waarden zijn deels verkregen door reëngineering van het CAN-CS2 protocol.

Categorieën

Categorie Omschrijving (EN) Omschrijving (NL)
0 Undefined Niet gedefiniëerd
2 User defined Gebruiker gedefiniëerd
3 Exterior Light Buiten verlichting
4 Interior Light Binnen verlichting
6 Mechanical Mechanisch / Aandrijving
7 Sound Geluid
8 Background sound Achtergrond geluiden
9 Announcement Aankondiging
10 Shunting Rangeren
11 Motor management Motor management


Codes

Undefined / Niet gedefinieerd
Categorie Code Description / Omschrijving Icoon suggestie
0 0 F0…F31 #50…#81
User defined / Gebruiker gedefinieerd
Categorie Code Description/ Omschrijving Icoon suggestie
2 2
Exterior Light / Buiten verlichting
Categorie Code Description / Omschrijving Icoon suggestie
3 3 General exterior Light / Algemene Buiten verlichting #1
Interior Light / Binnen verlichting
Categorie Code Description / Omschrijving Icoon suggestie
4 4 General interior Light / Algemene Binnen verlichting #2
Mechanical / Mechanisch
Categorie Code Description / Omschrijving Icoon suggestie
6 6 General mechanical function / Algemene mechanische functie
6 32 Telex coupler / Telex koppeling #9
6 33 Smoke generator / Rookgenerator #7
6 34 Pantograph / Pantograaf #6
Sound / Geluid
Categorie Code Description / Omschrijving Icoon suggestie
7 7 General sound function / Algemene geluid functie #5
7 36 Bell / Bel #13
7 37 Horn / Hoorn (Tyfoon) #10
7 38 Whistle / Fluit #12
7 40 Blower / Ventilator #29
7 41 Compressor / Compressor #19
Background sound / Achtergrond geluiden
Categorie Code Description / Omschrijving Icoon suggestie
8 8 Operating sounds / Bedrijfsgeluiden #23
Announcement / Aankondiging
Categorie Code Description / Omschrijving Icoon suggestie
9 9 Station announcement / Stations omroep #25
Shunting/ Rangeren
Categorie Code Description / Omschrijving Icoon suggestie
10 10 Shunting drive / Rangeerstand #8
Motor management / Motor management
Categorie Code Description / Omschrijving Icoon suggestie
11 11 Enable/disable acceleration/deceleration #8
Aanzetten/Uitzetten Acceleratie/Remvertraging


Vertaald en bijgewerkt 2019-07-18 - VT601

mbus/functions-nl.txt · Last modified: 2021/01/12 17:51 by smitt48