User Tools

Site Tools


modular-concept-nl

Hoe e.e.a. te combineren tot een module baan

Inhoud Module banenVoorwoord

Een modulaire layout is in opbouw flexibel en het is wenselijk dat de software dit zo goed mogelijk ondersteund.

Rocrail is in eerste instantie niet opgezet voor de ondersteuning van module banen. Maar met de ontwikkelingen tot op dit moment wordt het mogelijk ook hierin te voorzien.

Inmiddels zijn vele onderdelen om een module baan aan te sturen geimplementeerd maar de praktijk zal uitwijzen dat er nog vele wensen zullen zijn.

Copyright http://www.m-track.org/

Opdelen in eenheden

Het maken van aparte spoorplannen in rocgui voor alle modules is de eerste stap. Maar hoe 'plak' je alles logisch aan elkaar met routes en tijdschema's ? De loklijst dient eveneens in een aparte file te zitten of in de hoofdmodule.

Iedere module/spoorplan heeft zijn eigen tab in Rocgui, en omdat je meerdere Rocgui's gekoppeld hebt met de server is het mogelijk om de gehele layout te tonen over een aantal computers.

In sommige gevallen is het groeperen naar één logische module/spoorplan zinvol:

Delen van de baan of zelfs bepaalde modules zonder enige functionaliteit kunnen dan weggelaten worden.

Routes en blok-gebeurtenissen zijn afhankelijk van hoe de modules gelinkt zijn. De routes kunnen in afzonderlijke bestanden staan, maar de blok-gebeurtenissen zijn een onderdeel van de module. Momenteel is er nog geen oplossing voor de blok-gebeurtenissen….

 • sets van sensor-gebeurtenissen?
 • uitbreiden van blok ID's met het module ID?
 • in geval van rotatie toevoeging van west/oost suffix ?

Projectplan

In het projectplan ( een .xml file) worden alle bestanden vastgelegd die nodig zijn om de baan op te bouwen: http://www.rocrail.net/doc/rocrail-wrappers/wrapper-en.html#modplan Inhoud:

 • n Modules

> listings: tklist, bklist, swlist, sglist, colist, fblist, ttlist, txlist

 • Lokomotieven

> listings: lclist

 • Routes

> listings: stlist, linklist, locationlist, sclist

Voorbeeld

<modplan title="Goes 2008" locs="locdb.xml" routes="beveland.xml">
 <module title="Bergen op Zoom" filename="bergenzoom.xml"/>
 <module title="Rilland" filename="rilland.xml"/>
 <module title="Kruiningen" filename="kruiningen.xml"/>
 <module title="Goes" filename="goes.xml"/>
 <module title="Heinkenszand" filename="heinkenszand.xml"/>
 <module title="Arnemuiden" filename="arnemuiden.xml"/>
 <module title="Middelburg" filename="middelburg.xml"/>
 <module title="Souburg" filename="souburg.xml"/>
 <module title="Vlissingen" filename="vlissingen.xml"/>
</modplan>

Elke module heeft zijn eigen laag startend bij '0' en vervolgens de volgorde in het hoofdplan.an.

Modules Samenvoegen

svn2391: Met succes zijn 2 modules samengevoegd.

<modplan title="Plan-F" locs="Plan-F-1.xml" routes="Plan-F-1.xml">
 <module title="Waldbrunn" filename="Plan-F-1.xml"/>
 <module title="Neustadt" filename="Plan-F-2.xml"/>
</modplan>

Plan-F-1.xml bevat eveneens de lok en route data.

Tip: Verberg het Lok Panel om plaats te maken voor het banenplan.

Modules draaien

<modplan title="Plan-F" locs="Plan-F-1.xml" routes="Plan-F-1.xml" occupation="occ.xml" initfield="true">
 <module title="Waldbrunn" filename="Plan-F-1.xml"/>
 <module title="Neustadt" filename="Plan-F-2.xml">
  <rotate x="0" y="1" cx="16" cy="6"/>
 </module>
</modplan> 

First rotation test with svn2399:

Blok bezetting

Verzamel de blok bezetting in een extra betand en laat de module baanlayout bestanden schoon. occ.xml svn2402:

<modocc title="Plan-F">
 <occ bkid="1" lcid="v160-22"/>
 <occ bkid="4" lcid="NS2433"/>
 <occ bkid="7" lcid="" closed="true"/>
</modocc>

De gegevens worden op schijf weggeschreven :

 • na een opdracht tot opslaan
 • als de server wordt afgesloten

Het Init veld

Om er zeker van te zijn dat alle wisselstanden goed worden weergegeven, voor het geval er geen stand terugmelding van de wissels komt, zorgt het init veld ervoor dat alle wissels twee keer een schakelcommando krijgen.

Bewerken van een samengestelde baanlayout

 • Het module overzicht zorgt er voor dat wijzigingen worden weggeschreven in het module layout bestand waardoor het baanplan gekoppeld wordt met de nivo's, de levels .

Visualiseren van een Module ontwerp

Van af svn2899 is het mogelijk het module plan te visualiseren.:

DE Rocgui moet opgestart worden met de optie -modview om in deze mode te komen.
De module posities in het overzicht worden vastgelegd in het modplan.:

<modplan title="Plan-F" locs="locos1.xml" routes="routes1.xml" occupation="occ.xml" initfield="false">
 <module title="Waldbrunn" filename="mod1.xml" modviewy="0"/>
 <module title="Schönblick" filename="mod4.xml" modviewx="0" modviewy="8"/>
 <module title="Neustadt a/d Weinstrasse" filename="mod6.xml" modviewx="12" modviewy="8"/>
</modplan>

In dit voorbeeld bevinden de rijwegen en de loks zich in gescheiden xml bestanden. De rijweg bestanden kunnen opgesteld worden voor een bepaalde module samenstelling , als het goed is hoeft dit slechts eenmaal te gebeuren.

Het is aan te bevelen de modules zo compact mogelijk te tekenen om zo veel mogelijk modules in 1 view te krijgen zonder dat er gescrolled hoeft te worden.
Er kan terug gezoomd worden tot 25%, maar daar wordt de layout niet leesbaarder van.Tot 50% geeft een beter resultaat.

Als Rocgui opgestart wordt met de -tabview optie is het normale multi-view overzicht beschikbaar.:

Gebruik de -s <index> optie om bij het opstarten een gewenst beeld als eerste te krijgen.

XML Documentatie

modular-concept-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1