User Tools

Site Tools


plan_health_-nl

Baanplan gezond ?

Introductie

Ieder keer als Rocrail opgestart wordt, wordt er gekeken of het plan logisch opgebouwd is.
De bedoeling hiervan is om de gebruiker te behoeden voor een onverwacht gedrag van Rocrail.

Waar te zien

De meldingen zijn alleen te zien in het server window.
Rocrail geeft een medling in de status regel.Zie: status regel.

Welke informatie wordt getoont

 • onderdelen die elkaar overlappen
 • meerdere ID's voor het zelfde onderdeel
 • negatieve coordinaten
 • informatie over het meest ver weg gelegen onderdeel.

Voorbeeld uit het server window

r9999I main   OModel  0443 parsePlan file: plan.xml
r9999I main   OModel  0346 checking plan health...
r9999I main   OModel  0354 checking list [lclist]...
r9999I main   OModel  0354 checking list [zlevel]...
r9999I main   OModel  0354 checking list [tklist]...
r9999E main   OModel  0386 object [tk] with id [tk20110106111943015] has invalid coordinates [-1279,-1279,0]
...
r9999I main   OModel  0354 checking list [swlist]...
...
r9999E main   OModel  0362 object [sw] with id [14] at [13,12,0] already exist at [13,12,0]
r9999E main   OModel  0377 object [sw] with id [14] at [13,12,0] overlaps object [sw] with id [14]
...
r9999I main   OModel  0422 object [tk] with id [tk20110106113037593] at [34,5,0] is the most far away object in the plan
r9999W main   OModel  0472 ------------------------------------------------------------
r9999W main   OModel  0473 ***** This plan is not healthy! *****
r9999W main   OModel  0474 One or more double ID's and or overlapping symbols are found.
r9999W main   OModel  0475 Check the trace and correct the exceptions before using it.
r9999W main   OModel  0476 ------------------------------------------------------------

Fouten

Voor sommige onderdelen zoals wissels en melders maakt Rocrail sleutels aan. Een sleutel is gebaseerd op o.a. een adres en de ID. Als er meerdere onderdelen geplaatst zijn met het zelfde standaard adres of meerdere onderdelen hebben het zelfde adres en ID, verschijnt er ook een melding.

plan_health_-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1