User Tools

Site Tools


powerman-nl

Energie beheer / Boosters

Introductie

De boosters die in Rocrail vastgelegd zijn worden bestuurd door een "Power manager"
Door gebruik te maken van meerdere boosters is o.a kortsluitdetectie eenvoudiger.
Bij module banen is het voordeel duidelijk als elke modulen groep een eigen booster heeft.

Blok reservering

Als een booster zijn energie status kan aangeven zullen de blokken die bij de booster staan ingesteld deze informatie gebruiken bij het reserveren.
Een reservering kan worden gewijgerd als de booster uit staat.

Waar moeten de boosters aan voldoen

Algemeen type

De ORD-2 en de GCA108 zijn geschikt .

  • ingang om de baanspanning aan/uit te schakelen
  • uitgang voor de status van de voeding (melder)
  • uitgang voor kosrtsluitstroom detectie (melder)
  • baanspanning uit als er geen digitaal ingangssignaal is , ter voorkoming het overschakelen van decoders op analoge aansturing (30ms).

BiDiB type

Rocview

Alle blokken en mudulles die gevoed worden vanuit een specifieke booster worden rood gekleurd als er een kortsluiting wordt gedetecteerd.

Deze afbeelding laat een sluiting zien in blok 2. Het bloksymbool krijgt een gele achtergrond (afhankelijk van het gebruikte thema).

Deze afbeelding toont een kortsluiting in blok 2 en module m1.

Index


Toont een overzicht van de geïnstalleerde boosters. Door te klikken op de kolom koppen wordt de tabel gesorteerd op alfabetische volgorde volgens de betreffende kolom.

Nieuw

Voegt een nieuwe booster toe aan de lijst.
Deze krijgt standaard de ID 'NEW'. Dit kan later worden gewijzigd.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde booster.

Algemeen


Nadat met NEW een nieuwe booster aangemaakt is kunnen op dit scherm de specifieke waarden ingegeven worden.

Alle tekst velden met tekst en gemarkeerd met een @ kunnen de @Box openen met een enkele klik op de label.
De tekstfeld inhoud zal worden gebruikt voor het zoeken.


ID

Een unieke codering voor deze booster.

Beschrijving

Willekeurige beschrijving. Bijvoorbeeld de naam van een module.

Interface-ID

ID van de Centrale waar de booster aan hangt.

Gebied

Korte beschrijving van het gebied waar de booster op aangesloten is. Dit is handig bij meldingen van kortsluitingen e.d.

I\O

Kortsluit melder

De ID van de melder die op de kortsluitsignalering van de booster is aangesloten. De kortsluiting melder geeft een event als deze wordt gedetecteerd en als deze wordt vrij gegeven.

Stroom melder

De ID van de melder die aangeeft of de booster baanspanning geeft.
Blokken kunnen controleren of de booster baanspanning geeft voordat er een reservering wordt geaccepteerd.

Stroom uitgang

De stroom uitgang voor het in/uit schakelen van de booster.
Deze ID dient te worden gedefinieerd in uitgangen.

Uniek ID

De decimal Unieke-ID van de booster of bezet detectie. (BiDiB)
De kortsluiting/stroom melder en de stroom uitgang worden niet gebruikt en kan leeg worden gelaten.

Aders

Booster poort en adres in de verbonden centrale.
Ondersteunde centrales:

  • MTTMFCC met Selectrix DCC Booster


Modulen


Voeg hier de naam of namen toe van de binnen rocrail gedefinieerde modules die door de betreffende booster worden gevoed.
Rocview kan hiermee de baanspanning status van de modulen bakken tonen.

Blokken


Voeg hier de Blokken, Opstelblokken, Fiddle Yards en Draaischijven toe die door de betreffende booster worden gevoed.
Rocview kan hiermee de baanspanning status van de betreffende blokken e.d. tonen.
Als de booster de baanspanning status kan door geven beïnvloed dit ook de reservering van de blokken.

Details

Kortsluiting

Stop alle locs in dit gebied

Schakel alle boosters uit

Schakel alle andere boosters ook uit bij kortsluiting.

Schakel baanspanning weer aan nadat de kortsluiting is verholpen

Schakel de baanspanning weer in nadat de kortsluiting is verholpen.

Status melden

In het geval dat de booster z'n status kan doorgeven (BiDiB UID) dient deze optie te zijn ingeschakeld.
Blokken kunnen de status controleren voordat een reservering wordt geaccepteerd.

Acties

Dynamische tekst

Layout


Actie besturing


DefinitiePower control/Stroom bewakings


Vanaf 60°C zal de achtergrond van de temperatuur cel van oranje naar rood verkleuren.

Ingeschakeld/Uitgeschakeld

Schakelt bij de geselecteerde booster de baanspanning aan of uit.

Reset

Reset bij de geselecteerde booster de min/max waardes naar nul. 1)

Historie

Historie log tijd in minuten.

Algemene knoppen

1)
in de Virtuele centrale activeert dit de random waarde generatie.
powerman-nl.txt · Last modified: 2019/08/27 11:10 by vt601