User Tools

Site Tools


pt-nl

Programmeer spoor

InhoudRocview


PT=Programming Track, een programmeer spoor om decoders te configureren met NMRA/DCC CV's.

PT Menu


Met menu is eenvoudig maar in staat om alle programmeer opdrachten uit te voeren. Je kunt zelfs de CV's opslaan en later weer teruglezen. Zelfs op bit nivo kan er geprogrammeerd worden.


Eigenschappen

  • lees/schrijf 8 CV's op naam
  • lees/schrijf CV's op nummer
  • lees/schrijf CV's zoals vastgelegd in de rocrail.ini: http://www.rocrail.net/doc/rocgui-wrappers/wrapper-en.html#cvconf
  • kopieer CV's van een andere loc
  • lees/schrijf CV's als onderdeel van de loc eigenschappen.
  • selcteer een loc uit de loc-lijst:alle opgeslagen waarden worden getoont in de tabel.
  • lees/schrijf CV's van en uit een *.CSV bestand.

PT

Sommige centrales hebben een start signaal nodig om het programmeerspoor te activeren. Kijk in de bijbehorende handleiding. Druk op PT voor activatie of nogmaals voor de-activatie.
(Toggle button)


Handmatig programmeren

Zet een loc op het programmeerspoor of sluit een accessoiredecoder aan en druk op Get/Set bij de CV van je keuze. Het menu is niet actief tijdens een lees of schrijf actie. Kies een CV waarde uit de tabel om deze waarde met de checkboxen bitsgewijs aan te passen.

Geselecteerd programmeren

Kies uit de keuzelijst een loc die je wilt programmeren. Alle eerder opgeslagen waarden worden zichtbaar. SaveAll slaat alle waarden daarna op.

Met de Load optie kun je een specifieke waarde oproepen.Save slaat deze waarde daarna op waarbij het loc adres als sleutel gebruikt wordt.

De CV's worden opgeslagen in het XML bestand: cvbyte

Alle CV's kopieeren

Met de Read all, Write all en Copy from knoppen kun je een nieuwe decoder programmeren met eerder opgeslagen waarden. Met de Copy from knop worden de waardes van de ene decoder in de andere gekopieerd. Kijk voor een demo op: http://rocrail.sourceforge.net/CVreadall-2.mpg

Copy From

De Copy from knop opent een menu waaruit een loc geselecteerd kan worden waarvan je de CV's wilt kopieeren. Je kunt al deze waardes daarna met de button Write all kopieeren of met Set alleen die waardes die je uitkiest.

POM Programming On the Main / Programmeren op het Hoofdspoor

Sommige Central Stations ondersteunen POM. Raadpleeg je handleiding. Pas Op: onder bepaalde omstandigheden programmeer je alle locs op het hoofdspoor met dezelfde waarden !! Het adres moet ingevuld zijn bij gebruik van POM.

Het opslaan van CV's in deze mode wordt door Rocrail niet ondersteund.

Kijk voor POM ondersteuning hier: Supported Control Stations

Manufacturer ID

Fabrikant code
Na lezen van de fabrikant code wordt de naam van de fabrikant getoond als tooltip.

Load...

Opent een door komma's gescheiden bestand, *.csv, .
Het formaat is: cv, waarde
Een paar gegevens per regel
Voorbeeld:

1, 11
2, 0
3, 10
4, 10

Save...

Slaat alle CV's op in een komma gescheiden bestand,*.csv.

Long Address

Gebruik L.Addr. om lange decoder adressen te schrijven of te lezen.
Bit 5 van CV29 bepaalt of er lange of korte adressen gebruikt worden.
Zet bit 5 van CV29 op '1', of tel 32 bij de huidige CV29 waarde op.


CV18 addr - 256 * (addr / 256)
CV17 (addr / 256) + 192


Vcurve...Kies No als je een snelheidscurve op wilt zetten zonder eerst alle oude 28 stappen in te lezen (Dit kan namelijk heel lang duren.)


lineair en logaritmisch


Lineair

Een lineaire berekening van de snelheidstrappen die liggen tussen tussen 1 en 28 .


Logaritmisch

Een logaritmische berekening van de snelheidstrappen die liggen tussen tussen 1 en 28 .


OK

Klik op OK en de nieuwe waarden worden naar de decoder weggeschreven.


Activeren van de curve

Of de decoder deze zelfgedefinieerde curve gebruikt hangt af van bit 4 van CV29:
Maak bit 4 van CV29 '1', of tel 16 op bij de actuele waarde van CV29.

CV29:
Set bit 4 of CV29 to '1', or add 16 to the current CV29 value.
Or use the Config dialog and check the "User defined speed curve".


Config


CV 29 kan met deze optie geprogrammeerd worden omdat de bits door de NMRA gestandaardiseerd zijn.
Lees de decoder handleiding in geval van twijfel.


FX

Deze optie is voor de setup van Digitrax FX setup .
Plaats eerst de gewenste waarde in het CVnr veld alvorens op OK te klikken.


pt-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1