User Tools

Site Tools


rocgui-gen-nl

Rocview Algemeen

InhoudRocview:!: Voor de meeste instellingen moet Rocview worden herstart om te activeren.


Linker kolom

Clock type

Standaard AM/PM 24u digitaal geen

Het logo dat gebruikt is bevindt zich in het icon path, met name logo.png. Je kan dit vervangen met je favoriete logo.
De 24u klok en de digitale klok geven ook de 1e twee letters van de dag.

Spoorplan weergave

Widget breedte

De widget breedte voor de Loco Widgets Panel (EN).

Monitor buffer

Buffer grootte voor monitoring kan hier worden ingesteld.
Het instelbereik is van 1 kB t/m 16 kB. Standaard is 4 kB.
Kleine buffer groottes zal CPU last beperken en geadviseerd voor normaal gebruik.
Een grotere buffer kan nuttig zijn voor de Router startup check.
De tweede waarde is om de lettergrootte in de monitorvensters aan te passen met -10…+10 punten. Standaard is 0.

Lettertype tabel aanpassen

Dit past de lettergrote aan in het Loc Overzicht tabel.
Bereik is van -5 t/m +5. Standaard is 0.

Spoorplan grootte

Als de standaard grootte van het spoorplan, 64 x 48, niet groot genoeg is dan kan dit vergroot worden door deze waarden aan te passen. CX/CY zijn de afmetingen in X en Y-richting.
Na aanpassen dient Rocrail opnieuw opgestart te worden.

Modulenplan grootte

Als de standaard grootte van het moduleplan, 128 x 96, niet groot genoeg is dan kan dit vergroot worden door deze waarden aan te passen. CX/CY zijn de afmetingen in X en Y-richting.
Na aanpassen dient Rocrail opnieuw opgestart te worden.

Resolutie

De resoluties (pixels) van de aangesloten monitoren die door het systeem zijn gedetecteerd of gedefinieerd, worden weergegeven.

AUI-weergave bij meerdere monitoren

Als deze optie is geactiveerd, wordt de Docking view automatisch gebruikt als er meerdere monitoren zijn aangesloten.

R2RNet

Gebruik R2RNet voor het scannen van Rocrail Servers in het netwerk.
Dit wordt gebruikt in de ConnectDialog en voor de veiligheid bij het (her)openen van een Werkruimte.
R2RNet moet geactiveerd zijn om een Rocrail Server te kunnen ontdekken.

Kleur lokbediening functieknoppen.

Een door de gebruiker gedefinieerde kleur kan worden geselecteerd voor de lokfunctieknoppen.
Opmerking: Dit heeft alleen effect als het niet is ingesteld op zwart. (RGB=0x000000) Bij zwart worden de Standaardwaarden gebruikt.

Midden kolom

Beperk het editten in auto mode

Beperkt de aanpassingsmogelijkheden in Auto-Mode. Als er meer edit mogelijkheden gewenst zijn in Auto-Mode zet dit vinkje dan uit.

:!: Let op: Niet alle wijzigingen hebben direct effect; sommige wijzigingen vragen om een server herstart en en sommige verstoren de werking van de Auto-Mode.

Gamepad support

Sta het gebruik van een gamepad toe.
Sommige systemen komen in een loop als niets is verbonden. Als je systeem in een loop terecht komt zet dit vinkje dan uit.

Gebruik de mode kolom voor dispatch

Maakt de ID van de handregelaars zichtbaar in de kolom "mode".

Terugzetten Loc Besturing

Opent bij het opstarten alle bedieningsscherm voor het bedienen van locomotieven die open stonden bij het afsluiten van Rocrail.

Monitoren

Activeert centrale en server monitoring.
De hoeveelheid van de getoonde informatie is afhankelijk van de Trace level.
Als Rocview traag reageert kan deze optie beter worden uitgeschakeld.

Alleen relevante Dienstroosters.

Deze optie toont alleen die dienstroosters in het contextmenu van een blok die in dat blok starten.
Indien niet ingesteld, worden alleen de eerste 40 dienstroosters weergegeven.

Blok ID

Toon de ID van een blok in het blok symbool.

Laat secondenwijzer zien

Activeer de secondewijzer in de klok.

Opnieuw verbinden na beëindigen server.

Als er met meerdere clients wordt gewerkt en de server moet opnieuw gestart worden voorkomt deze optie dat Rocview afgesloten wordt. Rocview zal proberen opnieuw te verbinden.
De werking is gelijk aan het maken van een handmatige verbinding met de server.

Snelheid terug zetten na rij richting verandering


Gebruik alle snelheid stappen


Anti-aliasing

Anti-aliasing gebruikt de “GraphicsContex” engine.

 • + Ziet er beter uit met zoom.
 • + Draaischijf ziet er veel beter uit.
 • - Kost meer rekenkracht.
 • - Veel Windows versies bieden geen volledige ondersteuning. (Inclusief Windows 7)

:!: Heeft geen effect onder Mac OS X. (Laat uitgeschakeld.)

Anti-aliasing Standaard


UTF-8

Opent werkruimtes die speciale tekens bevatten.

 • Uitschakelen als het bestandssysteem geen UTF-8 is.
 • Uitschakelen als Rocrail en/of Rocview op Windows draait.

Werkbalk

Activeert de werkbalk.

Verticale werkbalk

Zet de werkbalk verticaal.


 • In verticale positie in onder windows de combobox is verwijderd. Omdat het niet juist wordt weergegeven. (Mac OSX toon het niet gewillig.)
 • Onder Linux/GTK de werkbalk is in beide posities zwevend en fixeerbaar.
 • Mac OS X keert de check werkbalk items om→ wxWidgets/OS X Bug.

Locomotief afbeelding

Toont de locomotief plaatjes in het Loc overzicht.

Trein afbeelding

Toont de trein plaatjes in het Loc overzicht.

Monitor geen tekstterugloop

Activeert horizontale scrollbalken bij de server en centrale meldingen als de melding langer is dan het tekstveld.
Indien gedeactiveerd zullen lange meldingen zich over meerderen regels verdelen.

Snelheidsmeter

Toont een snelheidsmeter bij de loc besturing in het Loc overzicht.

Toon lok afbeelding in het blok

Toont de locomotief plaatjes in de blokken.
Is alleen effectief in blokken met deze optie geactiveerd loc afbeelding . ​


Tips voor loc plaatjes:

 • Alleen PNG plaatjes
 • Verwijder de witvelden boven en onder het loc plaatje. (De V200 in dit voorbeeld heeft te veel.)
 • Maak de achtergrond transparant. (De BR103 in dit voorbeeld heeft een transparante achtergrond.)

Toon de trein ID in het blok

Toont de trein ID in het blok.

Grijze pictogrammen

Gebruik gray icons in de werkbalk i.p.v. gekleurde.

Grijs


Kleur


Melder monitor in automaat mode

Maakt de melder monitor ook beschikbaar in auto mode.

Rechter kolom

Snelheid presets

Toon snelheidsknoppen naast de schuif:

Label Snelheid
IV Vmax
III Vcru
II Vmid
I Vmin

Altijd de index vullen

Sommige dialoog vensters vullen niet altijd de gehele index als het wordt geopend. Dit om de initialisatie van de dialoog te versnellen.
Als de computer en OS snel genoeg zijn kan je dit met deze optie overschrijven.
Vooral van toepassing op:

Multi venster overzicht

ASCII���Screenshot Toont alle Spoorplannen niveaus in verschillende vensters.
Ondersteunde systemens:

 • macOS
 • Windows

Onder Linux GTK wordt het geprecenteerd als een normale normal TabView.

Note: Als deze optie weer wordt uitgeschakeld zal de spoorplan optie weer actief worden.

Vaste breedte-lettertype


Regelaar infotekst

Toont infotekst bij het muispijltje bij de rij regelaar.

Wagon tab

Toont een tap met het Wagon Overzicht naast het Loc Overzicht.

Trein tab

Toont een tap met het Trein Overzicht naast het Loc Overzicht.

Wagon afbeelding

Toont de wagenafbeelding op het wagentabblad.

Standaard werkruimte

Als deze Werkruimte is ingesteld start Rocrail hier standaard mee op.

Afbeeldingen pad

Locatie waar de afbeeldingen van de Locomotieven staan.

Updates pad

Locatie voor het downloaden van de updates "Help->Software Updates".

XSL pad

Locatie waar de documentatie formats staan.

Decoder pad

Gebruikt voor:

Spreek voor blok

Een door komma's gescheiden opsomming van blok ID's voor een gezamenlijke tekst melding.
Een * kan gebruikt worden als alle blokken bedoeld zijn.

Spreek opdracht

Het praat commando voor dynamische tekst updates.
Dit commando wordt uitgevoerd op de client wanneer een tekst is geüpdatet door een blok in "Spreek voor blok".

Rijrichting afbeelding

Optionele richtingsplaatjes kunnen worden gebruikt in de rij regelaar.
Bestandslocatie: Afbeelding locatie
Vereiste bestandsformaat: PNG met transparante achtergrond.
De bestandsnamen moeten compleet worden gedefinieerd. (plaatjenaam.png)


Booster UID

In de status balk kan de status van één booster worden getoond.
Bij meerdere boorsters kan hier de UID worden gebruikt om de status van de gewenste booster te tonen.

@Box

WEB

De web zoekmachine url voor de @Box.
De volgende zoekmachines worden ondersteund: * Google * Ecosia * DuckDuckGo * Yahoo * Bing

Serverterminal

MacOS en Linux.
Opent de Rocrail Server in een terminal.
MacOS-opmerkingen:

 • Stel de Terminal-optie "When the shell exits: Close the window" in.
 • De venstergrootte kan worden ingesteld in de Terminal-voorkeuren.

Linux-opmerkingen:

 • De xterm-applicatie moet geïnstalleerd zijn. (sudo apt install xterm)
 • De standaardvenstergrootte is 132x32 tekens.

Kopiëren naar klembord

Kopiëert de complete Rocview configuratie naar het klembord.
Encoding is UTF-8.

rocgui-gen-nl.txt · Last modified: 2024/02/24 10:50 by rjversluis