User Tools

Site Tools


rocgui-menu-nl

Table of Contents

Menu

InhoudRocview


Menu's van Rocview: 1)

* Opmerking: De menu's in Rocview zijn aangevuld met een "Toon hulp voor dit menu" link naar deze wiki-pagina.


Bestand (File)

Verbindt met... (Connect to...)

Als Rocview niet verbonden is met een server of hij moet met een andere server verbonden worden volg dan dit menu.

Ga offline (Go offline)

Verbreek de verbinding met de Rocrail server.

Rocview eigenschappen...

Pas de Rocview settings aan zie hoofdstuk Configuratie.

Note: Onder Mac OS X staat dit menu item in het Rocview menu.

Rocrail eigenschappen...

De meeste instellingen worden verklaard in hoofdstuk Rocrail configuratie.

Note: Deze optie is alleen beschikbaar als er een verbinding met een server is.

Spoorplannaam...

Verandert de naam van het huidige spoorplan.

Werkruimte Openen...

Opent een Rocrail werkomgeving.
Lees het hoofdstuk over Werkruimte

Nieuw, Open...

Een nieuw spoorplan maken of een bestaande opennen.
Kijk op: Maken / wijzig een spoorplan modify

Note: Deze optie is alleen beschikbaar als Rocview offline is; dus niet verbonden met een server.

Opslaan, Opslaan als...

Slaat het huidig spoorplan op.
Bij het afsluiten van Rocrail wordt dit automatisch ook al gedaan.

note: Als bij Opslaan als… het spoorplan wordt opgeslagen onder een andere naam of een andere locatie dan het huidige spoorplan. Dan moet de verwijzing in de rocrail.ini handmatig ook worden aangepast en de server moet worden herstart.

Analyseren

Spoorplan nivo opslaan als...


Spoorplan nivo importeren...


Printen...

Print het huidige spoorplan.

Upload...

Deze optie is alleen beschikbaar als Rocview verbonden is met de server Rocrail. Alleen voor ervaren gebruikers! De Rocrail server slaat de ontvangen file in de lokale werk directory op met de naam overeenkomstig het spoorplan.
Het nieuwe spoorplan wordt gebruikt nadat het gewijzigd is in de Algemeen en de server opnieuw is gestart.

Rocrail en Rocview beëindigen

Deze optie is alleen beschikbaar als Rocview verbonden is met de server en de server draait niet in Console Mode.

Afsluiten

Koppel los van de server en sluit Rocview.


Bewerken (Edit)

Herstel...

Het Herstel Menu is alleen beschikbaar als er verwijderde objecten in de edit mode zijn.


Auto (Automatic)

Auto mode

Zet de "Automatisch rijden" aan en uit.

Start alle locs

Start alle locs die in de tabel staan.

Beschikbaar in automode.

Herstart alle locs

Start alle locs die gestopt zijn in een voorgaande sessie. .
Beschikbaar in auto mode .

Melders simuleren

Sta toe een sensorstatus te wijziggen door erop te klikken.
Staat standaard aan, maar kan worden uitgezet om ongelukken te voorkomen door een onbedoelde klik.

Activeer acties

Activeer/ deactiveer acties en XmlScripts.

Stopt alle locs

Geeft aan alle locs de opdracht in het huidige of komende blok te stoppen.
Alleen beschikbaar in auto mode.

Reset

Alle active componenten krijgen een soft reset, en actuele blok reserveringen worden bewaard.
:!: Stop eerst alle locomotieven met Stop alle locks. Dit om te voorkomen dat een trein halverwege naar een volgend blok staan als de reset wordt uitgevoerd.
Alleen beschikbaar in auto mode.

Reset all

Alle actieve componenten krijgen een harde reset; ook de blok reserveringen worden gereset. !!
Alleen beschikbaar in auto mode.


Spoorplan (Track plan)

Bedienen

Dit is de standaard modus.
locomotieven kunnen rijden en objecten zoals wissels en seinen kunnen worden bediend.

Bewerk scherm

Deze modus laat het huidige spoorplan bewerken.
Ook wordt het Onderdelen toevoegen dialoog geopend.

Modulenplan bewerken

In deze modus kan de module layout worden veranderd.

Note: Alleen actief bij een module spoorplan. (link)

Onderdelen toevoegen...

Opent de "Onderdelen toevoegen" dialoog om nieuwe symbolen aan het spoorplan toe te voegen.
Dit gaat met
Drag&Drop.

 • In de linker kolom kan een categorie worden geselecteerd.
 • Het uiterlijk van de symbolen is afhankelijk van de geselecteerde thema(s).
 • De Accessoire categorie bevat standaard alleen de symbolen voor output, tekst en spoorwegovergangen.
  Om ook gebouw symbolen erbij te krijgen moet de Accessory thema worden toegevoegd aan de Rocview SVG Tab.
 • Voor wegen moet de Roads Thema worden toegevoegd aan de Rocview SVG Tab.

Voeg spoorplan toe...

Voegt een nieuwe spoorplan toe.
Titel en niveau kunnen worden ingesteld.

Spoorplan eigenschappen...

Wijzig de naam/titel van het spoorplan en niveau instelling.

Spoorplan verwijderen.

Spoorplan verwijderen ontbreekt in dit menu.
Het verwijderen van een spoorplan kan alleen in bewerken scherm modus en dan op het spoorplan rechts te klikken.

Plan boom...

Opent de plan boom dialoog.

Tabellen (Tables)

Besturing (control)

Communicatie aan

Schakelt controller communicatie aan of uit. Ondersteunde libraries: (tot nu toe)

 • cbus
 • ecos
 • p50x (tamsmc, opendcc)
 • virtual (Alleen ter informatie; Geen effect op functioneren.)
 • xpressnet

Nood stop (Emergency break)

Dit geeft een Nood stop commando naar alle locomotieven en schakelt het automatisch rijden uit.
Al een Centrale het Nood stop commando niet ondersteund zal het worden vertaald als een "Schakel uit" commando.
:!: In combinatie met de server optie Dwing vrijgave na noodstop kan dit tot chaos leiden.

Begin van de dag (SoD)

Init veld

Om er zeker van te zijn dat alle wissels in de goede stand staan worden ze twee keer omgeschakeld.
Alle gedefinieerde seinen krijgen een commando met het laatste bekende status. Indien er geen laatste status bekend is wordt het 'ROOD' commando gegeven. Kijk ook op: Command Line Options and Console Mode (EN)

Bezet melders afvragen

Vraagt de status van alle bezet melders.
Ondersteunde centrale protocollen:

 • CBUS
 • LocoNet
 • Xpressnet
 • BiDiB

Decoders afvragen


Schakel reserveerde rijstraten

Herhaald de wissel opdrachten voor alle gereserveerde rijwegen.
Dit kan handig zijn mochten er rijwegen zijn gereserveerd en wissels zijn om gegeaan terwijl de baanspanning uit stond. Door bijv. kortsluiting of een ontsporing.

Bedrijfseinde...

Voor het volledig afsluiten en uitschakellen van het gehele systeem. Het wachtwoord van de computer wordt gevraagd omdat gewoonlijk sudo en administrator rechten nodig zijn om de computer te mogen uitschakellen. Als er geen wachtwoord wordt gegeven wordt er geen uitschakel opdracht gegeven en worden clients ook niet geïnformeerd.

Nadat de RocRail server een EoD opdracht krijgt volgen de volgende stappen:

 1. Auto mode wordt uitgeschakeld
 2. Er wordt gewacht zodat alle loc's stil kunnen gaan staan. De standaard bedrijfseinde timeout is 60 seconden.
 3. Alle clients krijgen een uitschakel opdracht en worden automatisch afgesloten. (Als er een wachtwoord is gegeven.)
 4. Alle verbonden centrales krijgen een stop opdracht en zo mogelijk een uitschakel opdracht.
 5. De computer met de Rocrail server krijgt de opdracht uit te schakellen. (Als er een correct wachtwoord is gegeven.)

Verzend korte ID's

Sommige central stations accepteren korte id's voor gebruik bij handbedieningen Short ID .

Gast locomotief...

Hier kan je tijdelijk een extra locomotief invoegen.
Deze locomotief wordt niet opgeslagen en is dus weer weg als je Rocrail herstart.

Commando recorder...

De commando recorder kan worden gebruikt om commando's die vanuit Rocview naar de server worden gestuurd op te nemen.

Model klok...

Toont de klok in een apart venster.
Dit venster kan naar de gewenste afmeting worden uitgerekt.

Bestuurder en treinen...

Zie …linkEngelse link

Muis...


Loc Besturing...

Wissels testen...

Toont een venster waarmee je wissel kan testen zonder ze op de layout te hebben.
Zie link

Rijweg testen...

Toont een venster om rijwegen te testen.
Zie link

Programmeren (Programming)


Een speciaal programmeer menu.

Beeld (View)

Verwijder boodschappen

Maakt de velden met meldingen van de server en de centrale leeg.

Taal (Language)

Hier kan de gewenste taal voor Rocview worden ingesteld.
De nieuw ingestelde taal wordt pas actief na het herstarten van Rocview.

Zoom

Stelt de zoomschaal van het spoorplan in.

Loc scherm

Verbergt/toont het loc overzicht.
Nuttig voor het gebruik van meer schermen van Rocview.

Note: Kan niet worden verborgen samen met het spoorplan.

Locomotief widgets


Spoorplan

Verbergt/toont het spoorplan.
Nuttig voor het gebruik van meer schermen van Rocview.

Note: Kan niet worden verborgen samen met het loc scherm.

Trace

Verbergt/toont de server en centrale meldingen.

Sorteer locs naar adres

Wanneer aangevinkt zal Rocview de locomotieven sorteren op basis van adres i.p.v. "#_".

Loc aanzicht filter

Selecteer de soort locomotieven die zichtbaar moeten zijn.

Selecteer locomotief kolommen

Selecteer welke kolommen wel en niet zichtbaar moeten zijn in het Loc overzicht.
(Alleen beschikbaar als wxWidgets versie 3.02 of hoger is.)

Block menu

Selecteer opties die zichtbaar moeten zijn in het rechter muisklik menu van een blok.
(Standaard staat alles geselecteerd.)

Toon ID's

Toon de ID's van de onderdelen in het spoorplan.

Note: Als 'Toon tellerstanden' ook aan staat overstemd dit de ID weergave van de bezetmelders.

Toon tellerstanden

Laat de tellers van de bezetmelders zien in het spoorplan.
De bezetmelder tellers worden weergegeven als: teller,wagenteller,wielenteller

ID Tellers

> Note: Als de Toon ID's ook aan staat wordt deze bij de bezetmelders overstemd door de tellerstanden.

Laat gereserveerde wissels zien

Maakt de de wissel achtergrond lichtrood als de wissel bezet is.
Zie wissels

Laat vlottende wissel zien

Maakt de de wisselachtergrond rood als de wisselstand niet klopt met de terugmelding.
Zie wissels

Raster tonen

Toon een raster in het spoorplan.

Infotekst

Toon/verberg infotekst bij het muispijltje.

Werkbalk configuratie

Selecteer welke werkbalk knoppen beschikbaar mogen zijn.

Volledig scherm

Activeert volledig scherm modus.

Note: Niet langer beschikbaar op Mac OSX. Ga weer naar normaal scherm met

Spoorplan achtergrond

Hier kan de achtergrond kleur van het spoorplan worden ingesteld.

Help

Handboek...

Opent de online Rocail handleiding (deze wiki) in je browser.

Note: Een actieve internetverbinding is vereist.

Opent de online Rocail handleiding over de menubalk in rocview (deze wiki pagina) in je browser.

Note: Een actieve internetverbinding is vereist.

Forum...

Opent de Rocrail gebruikers forun in je browser.

Note: Een actieve internetverbinding is vereist.

Vertalingen...

Opent in je browser een website over Rocrail's vertalingen.

Note: Een actiever internetverbinding is vereist.

Ondersteuning...

Opent het Support scherm

Giling Computer Applications...

RocNet...

Incident...

Creëert alle nodige bestanden om een probleem te rapporteren.
Zie: Creëren van een incident

Trace...

Toont het laatse trace rapport.

@Box...

Info...

Informatie dialoog (engelse pagina) met diverse informatie van Rocview en Rocrail.

Ubuntu & Menu Icons

Om de menu iconen te activeren, installeer de "dconf-tools":

sudo apt-get install dconf-tools

Activeer de menu iconen met:

dconf write /org/gnome/desktop/interface/menus-have-icons true
Getest met Ubuntu 14.04 & 16.04
1)
Click menu name to follow link
rocgui-menu-nl.txt · Last modified: 2022/03/29 21:47 by smitt48