User Tools

Site Tools


roco:roco-z21-nl

Roco Z21

Z21/z21-firmware

Kenmerken

 • Baanspanning, belasting en interne temperatuur weergegeven in de statusbalk.
 • Baanspanning aan/uit.
 • Systeemstatus.
 • Programmeerspoor en POM.
 • DCC-locs aansturen met 14, 28 en 128 snelheidsstappen.
 • MM-ondersteuning voor adressen < 256.
 • 28 loc functies.
 • Wissel- en schakelopdrachten.
 • Tijdgeschakelde opdrachten voor magneetspoelen. 1)
 • Bezetmelderrapportage.
 • Wissel rapportage.
 • Loc rapportage.
 • Bewaking om de verbinding in stand te houden na 30 seconden inactiviteit.
 • R-bus programmering.
 • CAN Z21 10808 bezetmelderondersteuning.


Instelling


Hostname/IP-address

De fabriekswaarde is 192.168.0.111. Deze waarde wordt ook gebruikt als hier niets is ingevuld.

Port

De standaardwaarde is 21105 als dit veld nul wordt gelaten.

Locomotives

Deze optie is nodig voor het ophalen van informatie (snelheid, richting en functie) uit de centrale van handmatig bestuurde 2) locomotieven voor het synchroniseren van Rocrail clients.
Zonder deze optie wordt de informatie van de loc voor elke loc afzonderlijk opgenomen als Rocrail een snelheids- of functieopdracht verzendt.

Report absent

Als deze optie is aangevinkt dan verschijnt er een melding wanneer een loc-ID niet langer wordt herkend door een RailCom-detector.  

Check Hostname

:!: Vink deze optie uit en gebruik het statische Z21 IP-adres als er geen bezetmeldingen binnenkomen. :!:

Gebruik deze optie alleen als een hostnaam wordt gebruikt als statisch IP-adres voor de Z21.
In alle andere gevallen moet deze optie zijn uitgevinkt.
N.B.: Alleen voor netwerkexperts!

Booster events

Deze optie moet zijn aangevinkt als booster events moeten worden ontvangen van de Z21-centrale.

LocoNet detectors

Deze optie moet zijn aangevinkt als er RailCom-bezetmelders zijn aangesloten op de LocoNet-bus van de Z21-centrale.

Program FB

z21-10787.jpg Een Roco 10787 bezetmeldermodule programmeren.

 1. Lees de handleiding van de 10787.
 2. Controleer of er niet meer dan één sensormodule is aangesloten op de R-bus.
 3. Vul het gewenste adres in en klik op de knop "Program FB".
 4. :!: Programmeer altijd adres nul na bevestiging door de bezetmeldermodule.

Switch time

Standaard activeringstijd voor het aansturen van wissels.
Deze waarde wordt alleen gebruikt indien de Schakeltijd voor een afzonderlijk wissel nul is.
N.B.: Als deze optie is aangevinkt dan wordt de uitgang naar het wissel pas gereset nadat deze tijd is verstreken.


Adressering

Accessoires

Bus Netwerk Z21-firmware
0 DCC 1.0
1 Loconet 1.2

Wissels, uitgangen en seinen gebruiken alleen het adresveld.

Bezetmelders

Bus Netwerk Z21-firmware Opmerking
0 R-Bus 1.0
1 LocoNet 1.2 LocoIO, DR5088RC(Feedback), GBM16XN, DR5088RC(Block)
3 CAN 1.29 Roco Z21 CAN Detector

"Flat" addressering

Module 1 → Adresreeks 1-8
Module 2 → Adresreeks 9-16


Bijzonderheid

In de standaardinstelling van de z21/Z21 treedt er een adresverschuiving van +4 op tussen Multimaus en Rocrail. Dit betekent dat in Rocrail de adressen 1-4 niet kunnen worden gebruikt. Als bijv. adres 1 van de Multimaus moet worden gebruikt is dit in Rocrail adres 5. Maar er is een elegante manier om deze verschuiving te omzeilen. Hiertoe wordt de Z21 verbonden met de computer via de Z21 Maintenance Tool. Vink op het tabblad "Settings" de optie "DCC-switch address shift +4" resp. "DCC tournout-addressing according to RCN-213" aan en bevestig deze keuze daarna met "Write". Nu kunnen de adressen vanaf 1 ook in Rocrail worden gebruikt. De adressering gebeurt uitsluitend volgens FADA (flat addressing).

Energiebeheer

Om de Z21 toe te voegen aan het Energiebeheer:

Het adres is vast ingesteld op 21, het Interface-ID is optioneel.


CAN-detector

Vink alle emulaties uit met de Z21 Maintenance Tool om ongewenste gebeurtenissen te vermijden:


Problemen oplossen

LAN

eth-switch.jpg De Z21 kan geen verbinding maken met het LAN via een "oude" Ethernet-hub.
De gemakkelijkste manier om verbinding te maken is door een kleine desktop Ethernet-switch op te nemen tussen de "oude" hub en de Z21. (Switches zijn al te koop voor een paar tientjes.)

:!: Stel de "Baanspanning bij het opstarten van de Z21" in op STOP!


z21start

z21start.jpg
De (witte) z21start heeft een beperkte netwerkinterface die geen opdrachten kan ontvangen van Rocrail of andere programma's.
Om de z21start toch te kunnen gebruiken met Rocrail moet een Vrijgavecode (10818) of een compleet z21 WLAN-pakket (10814) worden geïnstalleerd.


1)
Commando's voor hetzelfde adres worden geweigerd als de timer nog niet is verstreken.
2)
Externe rijregelaar
roco/roco-z21-nl.txt · Last modified: 2021/05/02 18:45 by smitt48