User Tools

Site Tools


rocrail-cmdln-nl

Command Line Options

Onboard Help

Wanneer je Rocrail start met de command line optie

--help

krijg je:

----------------------------------------------------------------------
Rocrail commandline options:
-------------------------+--------------------------------------------
--help or -?       | Displays this help and quit.
-version         | Displays version info and quit.
-doc           | Writes documentation in Rocrail.html.
-------------------------+--------------------------------------------
-debug          | Switch on debug tracelevel.
-byte          | Switch on byte tracelevel.
-parse          | Switch on xml parse tracelevel.
-monitor         | Switch on controller monitor tracelevel.
-info          | Switch on info tracelevel.
-------------------------+--------------------------------------------
-console         | Read console input.
-nocom          | Switch off communication.
-auto          | Power and auto mode on.
-run           | Start all locos.
-resume         | Start prev. locos.
-w [workdir]       | Change the programs working directory.
-l [libdir]       | Library directory.
-img [imgdir]      | Images directory.
-p [portnr]       | Service port for clients. [8051]
-i [inifile]       | Ini file. [rocrail.ini].
-t [tracefile]      | Ini file. [rocrail].
-x [planfile]      | Ini file. [plan.xml].
-f            | Init field.
-------------------------+--------------------------------------------


Alle command line opties overschrijven de waarden in rocrail.ini.

Versie

Controleer de versie van de server om zeker te zijn:

 Rocrail 1.4.999 "snapshot" 
 build Feb 28 2010 21:54:57
 revision 1385
 librocs 1.4-0 build Feb 28 2010 15:45:42
 processid = 7138
   mac = 001A92FC0D5D0000


Documentatie

Het -doc commando geeft dezelfde info weer als online:
http://www.rocrail.net/doc/rocrail-wrappers/wrapper-en.html
Maar indien je dit nodig hebt zonder internet connectie …

Debug Levels

debug

Voorzichtig gebruiken; voor ontwikkelaars op zoek naar fouten. (Gebruikt veel CPU tijd.)

byte

Handig bij communicatieproblemen met de Command Station.

parse

Voorzichtig gebruiken; voor ontwikkelaars op zoek naar fouten. (Gebruikt veel CPU tijd.)

monitor

Geeft alle info weer afkomstig van de Command Station(s).

info

Normaal actief, maar handig indien dit niet aan staat in rocrail.ini.

Nocom

De -nocom optie kan je gebruiken om droog te rijden; er is geen communicatie tussen Rocrail en de Command Station(s).

Working Directory

Een andere werkfolder dan standaard geef je aan met de -w [path] optie.
Let wel dat Rocrail de folder vindt, indien nodig gebruik dan tevens de -l [path] optie.

Library Directory

Rocrail doorzoekt de werkfolder voor bibliotheken. Indien terug te vinden in een andere folder, dan kan je deze hier aangeven dmv de -l [path] optie.

Client Port

Indien de standaard poort reeds in gebruik is dan geef je hiermee een andere poort op -p [port#].

Init field

Deze optie heeft hetzelfde effect als die in Rocgui: Flip alle wissels om Rocrail te synchroniseren met de baan.

rocrail-cmdln-nl.txt · Last modified: 2023/08/20 15:59 by rjversluis