User Tools

Site Tools


rocrail-components-nl

Rocrail's Componenten

InhoudBasicsAlgemeen

Rocrail bestaat uit twee programma's. Rocrail.exe en Rocview.exe deze programma's staan bij een standaard Windows installatie in de map c:\program files\rocrail. Het programma Rocrail is de server en het programma Rocview is de grafische interface, ook wel client genoemd. Dit laatste bestand laat de afbeelding van de baan en alle menu's om de instellingen te doen zien. Als Rocrail de baan bestuurt zijn beide programma's nodig.
Opstarten van Rocrail kan op twee manieren:

  1. eerst de server, rocrail, opstarten en dan rocview of
  2. gebruik maken van de optie "werkruimte": dan eerst Rocview opstarten waarna automatisch de server, Rocrail, op start.


Andere belangrijke bestanden voor Rocrail zijn de zgn .ini files. Er is een rocrail.ini en een rocview.ini. In deze bestanden worden de standaard opstart opties en je eigen voorkeuren, voor Rocrail opgeslagen.
Nog een bestand dat echt belangrijk is, is het bestand dat eindigt op .xml. Bijvoorbeeld plan.xml. In dit bestand is precies vastgelegd hoe het spoorplan er uit ziet , welke loc's er geïnstalleerd zijn, welke wissels gebruikt worden en nog veel meer.


De inhoud van de .ini bestanden en het .xml bestand kunnen bekenen worden met een eenvoudige tekstverwerker zoals Wordpad.


Als Rocview alleen opgestart wordt dan kun je het programma gebruiken om je eigen baan te ontwerpen.


Rocrail Componenten

Server

De kern van Rocrail is de Server die het model van de (model)baan bevat en die communiceert met de Central(es) en de Client (RocView) bediend.

Objecten

Alle actieve onderdelen van het model worden aangeduid als "Objecten". Elk Object heeft een eigen unieke ID dat gebruikt wordt door de Server om de modelbaan te besturen.

:!: Een Object, van hetzelfde type en met hetzelfde ID als een eerder gemaakt Object, zal worden overschreven in het model op de Server.
:!: Wijzigen van Object-ID's maakt het noodzakelijk dat de Rocrail Server opnieuw wordt gestart, voordat de wijziging actief wordt!

Automatisering

In deze pagina's wordt aangegeven hoe de Rocrail Server geconfigureerd moet worden om automatisch te kunnen rijden.
:!: Het is niet mogelijk automatisch te rijden zonder gebruik te maken van terugmelders.

Viewer

De Viewer (RocView) is de Client die een afbeelding genereert van de (model)baan en alle gebeurtenissen grafisch weergeeft.
Rocview is de primaire Client, maar de Server is ook in staat een Webbrowser te gebruiken als Client.


rocrail-components-nl.txt · Last modified: 2019/05/09 14:50 by vt601