User Tools

Site Tools


rocrail-linux-user-nl

Auto start Rocrail voor de gebruiker

InhoudsopgaveRocrail ServerIn de voorbeelden wordt de gebruiker pi gebruikt.
De hier beschreven werkwijze is de beste manier om Rocrail Server automatisch te starten na een herstart, in plaats van het programma als daemon in root context te draaien.


Introductie

Als de Rocrail-server op een speciale computer zoals de Raspberry Pi draait, zou het voor de gebruiker handig zijn als de server automatisch start na elke herstart.
Er zijn verschillende manieren om dit te realiseren, maar de crontab-oplossing is heel eenvoudig te implementeren.


Start script

Maak een script met de naam startrocrail.sh in de home directory van de gebruiker pi (/home/pi) door in een (ssh) terminal een editor te starten, bijvoorbeeld nano startrocrail.sh en voer de volgende code in:

#!/bin/sh
cd /home/pi/Rocrail
/home/pi/Rocrail/bin/rocrail -l /home/pi/Rocrail/bin


Sla dit bestand op en sluit de editor nano af.

Maak het script uitvoerbaar met:

chmod +x startrocrail.sh

Optioneel: zet de Raspberry pi uit bij het afsluiten van Rocrail

Gebruik deze optie alleen als het voorgaande script perfect verloopt.
De gebruiker pi wordt verondersteld root rechten te hebben.

Om de Raspberry automatisch af te sluiten nadat de Rocrail server is gestopt, voeg de volgende regels toe aan het script startrocrail.sh:

if [ $? -eq 70 ]
then
  echo raspberry | sudo -S halt -p
fi


Na de opdracht 'echo' komt het wachtwoord van de gebruiker pi. In dit geval is dat 'raspberry', dat is het standaard wachtwoord van de gebruiker pi op een Raspberry PiOS.

Rocrail geeft de waarde 70 als het via het programma Rocview wordt afgesloten. De opdracht 'kill' geeft de waarde 0.


CronTab

Voeg de volgende regel aan het eind van de crontab lijst van de gebruiker pi toe met de opdracht crontab -e:

@reboot /home/pi/startrocrail.sh

Of doe dit direct in een (ssh) terminal sessie met:

(crontab -l ; echo "@reboot /home/pi/startrocrail.sh")| crontab -

Controleer crontab:

crontab -l


De volgende boodschap wordt getoond:

# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# 
# m h  dom mon dow   command
@reboot /home/pi/startrocrail.sh


Stop Rocrail Server

De opdracht shutdown op de RaspberryPi geeft de opdracht kill voor alle op dat moment actieve programma's en sluit tevens Rocrail server af.

Rocview

Rocweb (Engels)

andRoc

  • Systeem: Shutdown server.

Monitor

SSH Shell

killall rocrail
rocrail-linux-user-nl.txt · Last modified: 2022/02/28 19:10 by smitt48