User Tools

Site Tools


rocrailini-automode-nl

Table of Contents

Auto mode instellingen

Inhoud Rocrail ServerInitialisatie
:!: Om de wijzigingen van kracht te laten zijn dient de server te worden herstart!


Blok

Gebruik de code om in het blok te zetten

Depends on: Use Bi-Directional Communication
If this option is set empty blocks will accept the the Loco with this code.
If the Loco is already in another block it will be moved if it is not in automatic mode.
Use this option only if the used system reports 100% reliable.

Spanning uit bij onverwachte ID

Als er een identificatiemelding komt uit een blok die niet verwacht wordt, dan wordt de baanspanning uitgeschakeld.

Automaat uit bij spookdetectie

Als een melder in een blok een onverwachte trein meldt en "Accepteer spooktreinen" niet aan staat, wordt het automatisch rijden uitgeschakeld.

Spanning uit bij spookdetectie

Als een melder in een blok een onverwachte trein meldt en "Accepteer spooktreinen" niet aan staat, wordt de baanspanning uitgeschakeld.
Als de boosters staan ingesteld en aan een blok is gekoppeld wordt alleen de betreffende booster uitgeschakeld.

Noodstop bij spookdetectie

Als een melder in een blok een onverwachte trein meldt en "Accepteer spooktreinen" niet aan staat, wordt een noodstop melding naar de centrale gestuurd.

Bewaar spookstatus

Houdt de spookstatus totdat deze met de hand wordt gereset.
Als deze optie niet is aan staat wordt de spookstatus beëindigd als de melder bij het blok niet langer actief is.

Stop niet pendeltreinen in kopstation

Stop the auto mode of none commuter trains after the IN event in a terminal station to be able to manually run around the locomotive to the other side of the consist.

Sluit blok na spookmelding

If the block does not accept ghosts, and it is electrically occupied, it will close on the first attempt to reserve this block.

Gebruik alleen de eerste code

Railcom section can detect multiple decoders.
Check this option to use only the first one reported to identify a locomotive.

Sluit indien geen melder

Close blocks if there are no events defined for running in auto mode.

Blok wachten uitschakelen voor half automaat

Set this option to avoid waiting in manual mode.

Automatically send a stop command to the manually controlled loco at IN in case no next destination is found.

Gebruik blok toeval quote

Blocks can be given a random rate to be able to influence the randomly selected block if more then one destination is possible.

Not activated

With a random number, in range of the size of the list of available destination blocks, a selection is made.

Activated

All available destination blocks are sorted by the Random rate.
All those rates are added together to determine the random range.
The bigger the block its random rate, the higher is the change it will be randomly selected; But it remains random and therefore unpredictable.

Example
Block Rate Random hit
b1 10 0…10
b2 40 11…50
b3 50 51…100


Activeer blok stroom test

At locking a block it will be checked if it has power If the block is part of a Booster District.

Min.blok - treinlengte

Minimale waarde dat een blok langer moet zijn dan de trein om de trein in het blok toe te laten.
Zie voor lengte instellingen ook:Loc lengte, Bloklengte

Pauze tussen blokinitialisatie

De wachttijd in ms tussen de wissel commando's tijdens het initialiseren.
Deze waarde wordt vaak gelijk of hoger gezet dan Rijweg wisselschakeltijd om te voorkomen dat teveel commando tegelijkertijd gegeven worden.
Standaard = 0 ms.

Melding

Tijd meldingen

:!: Pas op: Als er veel locomotieven in auto mode staan kunnen de Rocrail clienten overbelast raken met meldingen.

Als de modus van een locomotief in de wachtstatus staat zal elke seconde de resterende wachttijd worden doorgegeven.

Modus meldingen

Geeft de modus status van elke locomotief door aan de Rocrail clienten.
Om CPU rekenkracht te besparen kan deze optie worden uitgeschakeld.

Sein meldingen

In het geval van een rood sein in het huidig blok wordt er een rode stip in de linkerbovenhoek van de snelheidsaanduiding van de loc bediening weergegeven.

In Rocweb de achtergrond kleur van de rijrichtingsknop zal rood worden.

Gebruik bi-directionele communicatie

Schakel BiDi in voor het krijgen van BiDi terugmeldingen.

Maak gast loc aan voor BiDi

Een gast loc wordt gemaakt als een BiDi identificatie niet overeen komt met een bestaande loc.

20130714.155617.330 r9999I bidibrea OBiDiB  2743 BM port 5 reports loco 323
20130714.155617.360 r9999c bidibrea OBiDiB  1289 sensor bus=68000004 addr=6 state=occ ident=323 type=loco-addr-fwd
20130714.155617.361 r9999I bidibrea OBlock  0426 ident = 323
20130714.155617.361 r9999I bidibrea OModel  2493 try to find loco by addres [323]
20130714.155617.361 r9999I bidibrea OModel  2499 generating a loco for addres [323]
20130714.155617.361 r9999I bidibrea OModel  0667 adding lc 323...
20130714.155617.361 r9999I bidibrea OLcDrive 0606 LcDriver 2.0.0 loaded for 323
20130714.155617.361 r9999I bidibrea OLoc   3482 loco [323] enterside=[+]
20130714.155617.362 r9999a bidibrea OBlock  0513 set loco 323 in block 601
20130714.155617.362 r9999I bidibrea OBlock  2175 block 601 set locid=323
20130714.155617.864 r9999I 323   OLoc   1647 Runner for "323" started.


Vertraagde melders

Schakeld de optie voor vertraagde melders in.


Genereer niet-geregistreerde sensoren

Activeer deze optie als BiDiB-hardwaresystemen bevestiging verwachten van feedback van adressen die niet in Rocrail zijn gedefinieerd. Om de bevestiging mogelijk te maken, worden tijdelijke sensorobjecten gemaakt voor de ongedefinieerde adresgegevens.

<>
:!: Let op: Activeer de optie alleen als dit nodig is . In andere gevallen zijn storingen mogelijk, bijv. RocNetNode.

Meldingen negeren binnen...

Enter meldingen worden genegeerd als deze binnen de gespecificeerde tijdsframe vallen. (waarde = getal x 10ms)

Melder timeout

Een melding moet binnen de ingestelde tijd (seconden) plaatsvinden. Als dit niet gebeurt, verschijnt er een waarschuwingsboodschap in het Rocgui server window.

Met deze gebeurtenis kan een actie opgestart worden.
Optie is uitgeschakeld als de waarde 0 is. (Standaard)
Deze optie kan nuttig zijn als treinen niet zichtbaar zijn zoals in tunnels en om wat voor reden dan ook tot stilstand gekomen zijn.
Met een actie de status sensor event timeout kan worden gebruikt om een actie te activeren die een waarschuwing geeft dat er ergens een trein stil staat.
Voorkomende sensor event timeouts:

 1. Waneer een loc dat een blok verlaat niet de verwachte volgende enter melder activeert binnen de ingestelde tijd.
 2. Waneer een loc na een blok enter melding niet de volgende verwachte in melder activeert binnen de ingestelde tijd.


Rijweg

Geen snelheidsreductie bij wissels

Als er in de rijweg omgelegde wissels zijn dan toont het sein een wit-beeld en de loc snelheid wordt V_mid.
Om deze optie niet te gebruiken moet het vinkje worden gezet.

Sla wissel commando's over

Wissels die al goed staan worden over geslagen bij het reserveren van een route. Dit bespaart tijd.
Te gebruiken als de wissels betrouwbaar schakelen maar geen terugkoppeling geven.
Gebruik de Init veld commando bij het opstarten om zeker te zijn dat alle wissels goed staan.

Negeer sein commando's

Seinen die al goed staan worden over geslagen bij het reserveren van een route.
Gebruik de Init veld commando bij het opstarten om zeker te zijn dat alle seinen goed staan.

Synchroniseer rijwegen

Laat één route per keer instellen, ondanks de Rijweg synchronisatie timeout, om energieverbuik terug te dringen en overbelasting van wisseldecoders met meerdere uitgangen te voorkomen.

Gebruik de Finder om een pad te zoeken

Hier mee zal de Finder worden gebruikt voor het vinden van een pad naar een bestemming.

Naar verkeerde bestemming wisselen toestaan

Deze optie kan worden gebruikt voor het herplaatsen van wegvoertuigen welke naar een verkeerde bestemming zijn gegaan door een niet werkende kruising of melder. Dit kan echter alleen werken als de RFID detectie 100% betrouwbaar werkt.

Geen officiële forumondersteuning


Reset het dienstrooster na een automaat stop

Dienstroosters worden niet herstart als een loc uit auto mode wordt gehaald.

Gebruik wissel terugmeldingen

Staat standaard aan.
Als er met de virtuele centrale getest wordt dan wil je de wissel terugmelding waarschijnlijk uitzetten om het testen met routes mogelijk te maken. Moet aan staan als gebruik wordt gemaakt van de terugmelding bij de Fiddle Yard.

Kies het kortste blok

Als de treinlengte en bloklengtes zijn ingesteld zal de kortste beschikbare en passende blok worden gekozen.
De willekeur variatie zal verminderen. In sommige gevallen kan het zijn dat elke keer het zelfde blok wordt gekozen.
Afhankelijkheden


Locatie Prioriteit

Indien geactiveerd (standaard) heeft het Locatie doorloopbeheer de voorkeur, indien niet ingesteld, hebben de prioriteiten van de rijwegen voorrang.

Activeer Router

Optie om gebruikt te kunnen maken van de analysator. (Standaard aan)
Uit te schakelen voor een demoserver.

Dwing vrijgave na noodstop

Alle rijwegen en wissels worden geforceerd vrijgegeven na een noodstop.
Dit werkt alleen als de optie 'Noodstop bij spookdetectie' is ingeschakeld.

Rijweg wisselschakeltijd

Tijd in ms tussen wisselschakelcommando's in rijwegen.
Bereik 0…10000ms. Standaard 500ms (Rev. 12.671+)
Als een trein over een rijweg met wissels wordt gestuurd, zullen deze wissels met de hier gedefiniëerde tussenpozen na elkaar worden omgezet. Het vertrek van de trein zal worden vertraagd totdat alle wissels hun commando hebben gekregen.

Wanneer er wissels zonder terugkoppeling worden gebruikt zal Rocrail niet weten wanneer de wissels in de juiste positie staan en de trein veilig kan vertrekken. Dit geld vooral bij servo aangedreven wissels waar het tijd kan kosten om de wissel om te zetten.

Note: De "Rijweg schakeltijd" is niet de tijd dat een wissel zelf aan het schakelen is. Het is de tijd interval tot de volgende wissel de opdracht krijgt om te gaan.


Rijweg synchronisatie timeout

Wanneer de optie Synchroniseer rijwegen actief is zal Rocrail wachten met het uitzetten van een 2e rijweg, maar alleen voor de gespecificeerde tijd. Wanneer deze tijd is verlopen zal de volgende rijweg worden gezet onafhankelijk of de 1e rijweg klaar is met instellen.

Virtuele timer

Tijd in seconden tussen enter2in meldingen bij virtueel automatisch rijden.
Bereik 2-60 seconden.

Loc

Reserveer het navolgende blok

Ook bekend als "Look a head" optie.
Dit is een algemene vlag die geldt voor alle loc's, er zal geprobeerd worden twee vrije blokken vooruit te reserveren bij een enter of een go signaal.
Als de optie per loc gezet wordt (zet dan niet dit vinkje) zal er meer variëteit in rijgedrag voor de loc's ontstaan: Locomotive Details

Note: Deze optie kan geen zgn. "deadlocks" voorkomen, gebruik daarvoor de kritische secties.
Note: Deze optie is in sommige gevallen nodig om een drie of vier seinbeeld seinen correct te gebruiken.


Verhinder overnemen loc bediening

Deze optie voorkomt dat de bediening van een locomotief kan worden overgenomen van een andere handbediening.
Op de handbediening waarmee de locomotief bediend wordt moet deze expliciet worden vrijgeven vóórdat de bediening kan worden overgenomen door een andere handbediening.

Laat regelaars zonder ID toe

Verwerk ook loc bediening van onbekende regelaars (nul of lege ID).
Gewoonlijk staat deze optie uit om echo informatie naar de clienten te voorkomen.

Tip: Met sommige centrales (Zoals Intellibox, ECos, CS1, CS2) wordt de loc bediening niet weergegeven in Rocview. Deze optie herstelt dit.
Tip: Herstart zowel Rocrail als de centrale.


Loc vrijgeven indien inactief

Locomotief in de loc lijsten in de centrales vrijgeven als deze vanuit automode wordt gestopt en in idle wordt gezet.
Dit om in de loc lijst in de centrale weer ruimte te maken voor andere locomotieven.
Ondersteunde Libraries:


Zend een nul snelheid commando na baanspanning aan

Om Railcom decoders kanaal 2 te laten gebruiken. Dit is nodig voor als er 2 of meer Railcom decoders in de zelfde sectie zitten.
Dit commando wordt alleen gezonden als de loc snelheid al nul is.

Snelheid en functies terugzetten

Reset alle loc snelheden naar nul en schakelt alle functies uit bij het opstarten.

Leidt commandos om naar het hoofd van de tractie

Als een loc een onderdeel is van een multitractie worden de commando's voor deze loc omgeleid naar de hoofd loc.

Zend 0 snelheid bij noodstop

Bij een noodstop wordt een stop commando naar alle locomotieven gestuurd.

Gebruik de BiDi richting

Gebruik de richting die door de BiDi sensor wordt gemeld om de loc plaatsing in te stellen. In het geval dat de loc niet in automode staat en de automatisch rijden uit staat.
Gegenereerde locomotieven zijn uitgesloten van deze optie.
Deze optie heeft ook de Gebruik bi-directionele communicatie en Gebruik de code om in het blok te zetten nodig.

:!: Pas op: Gebruik met zorg. De gemelde richting kan conflicteren met de logische plaatsing/richting in Rocrail.
Zie ook blok polarisatie.

Blok aankomst zijde

Met deze optie zal de blok aankomstzijde worden gewijzigd i.p.v. de loc plaatsing.

BiDi richting uitschakelen bij automaat

Schakelt de rijrichting commando bij BiDi (Railcom) uit na het eerste automaat-commando.
Dit blijft zo gedurende de hele Rocrail sessie.

Dienstrooster terugzetten

Herstel bij het opstarten het laatst gebruikte dienstrooster.

Stop bij IN voor half automatisch rijden

Stuurt een stop opdracht naar de handmatig bediende locomotief als deze een IN melder bereikt en nog geen verdere bestemming heeft.

Loc start interval

De tijd in seconden tussen het starten van de locs in auto mode. Standaard is 0 sec.
Dit vertraagt het achter elkaar starten van de locomotieven wanneer start alle locomotieven of herstart alle locomotieven wordt gebruikt.
Problemen wanneer te gelijk te veel treinen vertrekken en te veel wissel commando's worden verzonden kunnen hiermee worden voorkomen.

Max. geljktijdig rijdend

Het maximum aantal loc dat gelijktijdig kan rijden in automode. Standaard is 0 (nul). Dit betekent dan "alle loks mogen gelijktijdig rijden".

Systeem

Baanspanning uit bij een reset

De baanspanning wordt uitgeschakeld bij een reset in het Auto menu.

Controleer of alle decoders aanwezig zijn

Dit voorkomt dat automatisch rijden wordt geactiveerd voordat alle gedefinieerde Decoders zich hebben aangemeld.
Ondersteunde systemen:


Actie tijdseenheid 60 sec.

Gebruik een tijdsinterval van 60 seconden voor het evalueren van actie timers.
Anders wordt een één seconde tijdsinterval gebruikt. Dit kost dan extra rekenkracht van de CPU.

Weer

Activeer de weer simulatie.

Controleer trace acties

Acties kunnen worden geactiveerd door trace ID in combinatie met systeem acties.

Pauze tussen Init commando's

Time (in milliseconds) between the commands during init field.
The value is often set to the one of the Route switch time or higher to allow switches to be set correctly and to avoid sending too many commands in a short period of time.

Initialiseer bij baanspanning aan

Het in de juiste positie zetten van de wissels kan met en zonder baanspanning gebeuren. Door een vinkje te zetten kan een keuze gemaakt worden.
Bij 2-rail systemen, met gepolariseerde puntstukken in de wissels, is het beter om de railspanning uitgeschakeld te houden om kortsluiting te voorkomen als er wagons of Locomotieven in een wissel staat.

Bedrijfseinde Timeout

Amount of seconds to wait for all locos to become idle.
See also the End of Day menu.

Bedrijfseinde Vertraging

Amount of seconds to wait for shutdown and power off the system.

Sein

Standaard seinbeeld

Het standaard seinbeeld voor een niet bezet blok.

Groen sein als volgend rood is

Als het volgende blok rood toont wordt in het voorgaande blok geel niet getoond.

Verwerk signaal meldingen

In het geval van een rood sein in het huidig blok wordt er een rode stip in de linkerbovenhoek van de snelheidsaanduiding van de loc bediening weergegeven.

In Rocweb de achtergrond kleur van de rijrichtingsknop zal rood worden.

Sein resetten

Timer (in seconds) to wait for resetting signals of current block and/or route to red.
If the distance between the signal and the next block enter event is very long it make sense to set this timer. The event which comes first will reset the signals: enter of next block or end of Reset signal timer.
Default set to zero: Not used.

Armsein tijd

Time (in seconds) to wait for a semaphore to get from red into green/yellow position. Default 1s.
This option prevents trains starting before the signal is showing the correct aspect. This value can, in addition, be increased to simulate the reaction time of the engine driver.

Note: This option is only effective on signals linked with a block.

Sein tijd

Stel hier de wachttijd in (seconden) voordat seinen naar rood terugezet worden.
Wordt niet gebruikt als de waarde 0 is. (standaard)
Als de afstand tussen het sein en het volgende blok erg lang is kan van deze optie gebruik gemaakt worden.
De actie die het eerst komt reset het sein: enter in het volgende blok of de timer met de ingestelde tijd.

Wissel

Gebruik wissel terugmeldingen

Staat standaard aan.
Als er met de virtuele centrale getest wordt dan wil je de wissel terugmelding waarschijnlijk uitzetten om het testen met routes mogelijk te maken. Moet aan staan als gebruik wordt gemaakt van de terugmelding bij de Fiddle Yard.

Schakeltijd

Tijd in ms voor de lengte van een schakelcommando.

Note:
Veel Centrales gebruiken een eigen ingestelde schakeltijd. Deze optie heeft dan geen effect. Hierom wordt geadviseerd de wissel schakeltijd niet lager te maken dan de instelling van de centrale.


Wissel terugsteltijd

Tijd in (seconden) waarna de wissels terug gesteld worden naar hun terugstel positie.

OLDER ITEMS / TO BE REARANGED (VT601)

Midden kolom

=

Sluit blok na spookmelding

Als een melder in een blok een onverwachte trein meldt en "Accepteer spooktreinen" niet aan staat, wordt het blok gesloten.

Tijd meldingen

:!: Pas op: Als er veel locomotieven in auto mode staan kunnen de Rocrail clienten overbelast raken met meldingen.

Als de modus van een locomotief in de wachtstatus staat zal elke seconde de resterende wachttijd worden doorgegeven.

Sein meldingen

Experimental; WIP.
In het geval van een rood sein in het huidig blok wordt er een rode stip in de linkerbovenhoek van de snelheidsaanduiding van de loc bediening weergegeven.

In Rocweb de achtergrond kleur van de rijrichtingsknop zal rood worden.

Rechter kolom

Controleer of alle decoders aanwezig zijn

Dit voorkomt dat automatisch rijden wordt geactiveerd voordat alle gedefinieerde Decoders zich hebben aangemeld.
Ondersteunde systemen:


Reset het dienstrooster na een automaat stop

Dienstroosters worden niet herstart als een loc uit auto mode wordt gehaald.

Gebruik alleen de eerste code

Een Railcom sectie kan meerdere decoders detecteren.
Met deze optie wordt alleen de eerste gedetecteerde decoder gebruikt om een locomotief te identificeren.

Actie tijdseenheid 60 sec.

Gebruik een tijdsinterval van 60 seconden voor het evalueren van actie timers.
Anders wordt een één seconde tijdsinterval gebruikt. Dit kost dan extra rekenkracht van de CPU.

Dienstrooster terug zetten

Herstel bij het opstarten het laatst gebruikte dienstrooster.

Kies het kortste blok

Als de treinlengte en bloklengtes zijn ingesteld zal de kortste beschikbare en passende blok worden gekozen.
De willekeur variatie zal verminderen. In sommige gevallen kan het zijn dat elke keer het zelfde blok wordt gekozen.
Afhankelijkheden


Sluit indien geen melder

Sluit een blok als er geen melders zijn toegewezen om in auto mode te rijden.

Blok wachten uitschakelen voor half automaat

Zet deze optie om wachten te voorkomen bij locomotieven die handmatig worden bediend.

Stop bij IN voor half automatisch rijden

Stuut een stop opdracht naar de handmatig bediende locomotief als deze een IN melder bereikt en nog geen verdere bestemming heeft.

Zend een nul snelheid commando na baanspanning aan

Om Railcom decoders kanaal 2 te laten gebruiken. Dit is nodig voor als er 2 of meer Railcom decoders in de zelfde sectie zitten.
Dit commando wordt alleen gezonden als de loc snelheid al nul is.

Groen sein als volgend rood is

Als het volgende blok rood toont wordt in het voorgaande blok geel niet getoond.

Standaard seinbeeld

Het standaard seinbeeld voor een niet bezet blok.

Snelheid en functies terugzetten

Reset alle loc snelheden naar nul en schakelt alle functies uit bij het opstarten.

Verwerk signaal meldingen

Functie decoder meldingen die geen melders of wissels zijn worden verwerkt als sein opdrachten.
Gebruik deze optie als de seinen handmatig of direct op de centrale worden bediend. Sein standen zouden correct in Rocrail moeten worden weergegeven.

Gebruik blok toeval quote

De toeval quote van de blokken wordt gebruikt voor als er meerdere bestemmingen mogelijk zijn. Met de toeval quote wordt de kans bepaald dat een specifiek blok wordt gekozen.

Toeval quote niet actief

Alle blokken hebben gelijke kans om te worden aangedaan.

Toeval quote actief

Van alle beschikbare bestemming blokken wordt de Toeval quote bij elkaar opgeteld.
Het breukdeel van de toeval quote bepaalt hoe groot de kans is dat dat blok wordt gekozen, maar het blijft een kans en daarmee onvoorspelbaar.

Voorbeeld
Blok toeval quote kans
b1 10 0…10
b2 40 11…50
b3 50 51…100


Leid commandos om naar het hoofd van de tractie

Als een loc een onderdeel is van een multitractie worden de commando's voor deze loc omgeleid naar de hoofd loc.

Weer

Activeer de weer simulatie.

Zend 0 snelheid bij noodstop

Bij een noodstop wordt een stop commando naar alle locomotieven gestuurd.

Controleer trace acties

Acties kunnen worden geactiveerd door trace ID in combinatie met systeem acties.

Activeer de blok stroom test

Als een blok onderdeel is van een booster gebied wordt er bij het reserveren gecontroleerd of deze wel spanning heeft.

Blok wachttijd voor dienstroosters

Als er in de dienstregeling geen vertrektijd of minimale wachttijd staat gedefinieerd zal de blok wachttijd worden gebruikt.
Voor compatibiliteit staat deze optie standaard aan.

rocrailini-automode-nl.txt · Last modified: 2022/02/27 14:44 by smitt48