User Tools

Site Tools


rocrailini-gen-nl

Algemeen

Inhoud Rocrail ServerInitialisatie
:!: Om de wijzigingen van kracht te laten zijn dient de server te worden herstart!


Spoorplan bestand

De huidige spoorplan bestandsnaam.

Blok bezetting

Dit bestand wordt gebruikt om de blok bezetting in op te slaan voor het afsluiten van Rocrail.

Locomotieven

Een XML bestand dat alle locomotieven, treinen en auto gegevens bevat.
Dit veld is optioneel en gewoonlijk leeg.
Indien leeg worden de gegevens in het bestand van het spoorplan opgeslagen.
Als een bestandsnaam wordt ingevoerd, moet Rocrail opnieuw worden opgestart. Daarna wordt met "File / Save" het planbestand opgeslagen en worden de locomotive definities verplaatst naar het nieuw gedefinieerde locomotief bestand.
De knop [ . . . ] kan worden gebruikt om de locomotive definities uit een bestaand bestand te kiezen.

Type

Als de bestandsnaam van het spoorplan niet bestaat geeft Rocrail bij het hernieuwd opstarten zelf een naam.

Type Beschrijving
Standaard Voor een normaal spoorplan.
Modulenplan Voor het maken van een module baan .


Reservekopie

Deze optie maakt een back-up map (als deze nog niet bestaat) en plaatst hier voorgaande spoorplannen.
Met een tijdstempel aan de begin van de naam.

Max.

Maximaal aantal reserve kopieën die worden opgeslagen.
Waarde kan van 10 t/m 10000. Standaard 100.
Overtollige reservekopieën wordt opgeschoond bij een "Opslaan" opdracht en bij het afsluiten van de server.

Tijdstempel

Jaar, Maand, dag, uur, minuten, seconden, milliseconden

Voorbeeld

Inhoud van de back-up map na 2 keer opslaan of afsluiten:

$ ls -l backup/
-rw-r--r-- 1 rob staff 3696 24 Aug 16:07 20120824160729833-plan.xml
-rw-r--r-- 1 rob staff 3696 24 Aug 16:22 20120824162215119-plan.xml


Sleutel map

Pad en naam van de Rocrail donatie sleutel.
Als er een absoluut pad wordt gegeven kan de sleutel kan worden gedeeld met alle werkruimtes.

Bibliotheek pad

De folder waar alle bestanden staan die Rocrail tijdens de uitvoering gebruikt. Een puntje is de directory waarin Rocrail is geinstalleerd. ( *.dll en *.so bestanden)

Afbeeldingen pad

Het pad naar de directory waar de afbeeldingen van o.a. de loc's zich bevinden.
Als Rocview een afbeelding van een loc op de lokale computer niet kan vinden zal het opgevraagd worden via de Rocrail server en het op de lokale computer opslaan. Dit is vooral handig als er meerdere computers op de server zijn aangesloten. Het voorkomt dat alle afbeeldingen handmatig op alle computers moeten worden gezet.

Note: Afhankelijk van het besturingssysteem (eg Windows) vereist Rocweb het absolute pad naar de afbeeldingen.

Vereiste voor de afbeeldingen:

 • Het afbeelding bestand mag niet groter zijn dan 50KB!
 • Er wordt geadviseerd de afbeeldingen te leveren met max. 256 kleuren. Dit om compatibel te zijn met mobile cliënten.

Recursief zoeken

Als een afbeelding niet in de standaard map wordt gevonden wordt er in de onderliggende mappen van de server.
Dit maakt een vrij gedefinieerde mappenstructuur mogelijk om bij veel afbeeldingen te sorteren.

Archief Box

Als er geen afbeelding wordt gevonden in de afbeeldingen pad. Dan wordt er gezocht in de Archief Box.

Kleine afbeeldingen

Sommige cliënten , zoals andRoc, vragen om kleine afbeeldingen: 50 pix in hoogte.
Rocrail zoekt in de subdirectory /small. De naam en de extensie moeten het zelfde zijn als in de afbeeldingen map.
Als Rocrail geen kleine afbeelding kan vinden dan wordt de normale afbeelding van 80 pix hoog gezonden.

Creëer kleine afbeeldingen in Linux

Als dit script in de afbeeldingen map wordt uitgevoerd zal het de map "small" maken, de afbeeldingen van 50pix hoog maken en hierin stoppen.

mkdir small
mogrify -path small -resize 300x50 -format png *
cd small
pngnq -e .pngx *.png
for i in *.pngx; do mv $i ${i%%.pngx}.png; done
cd ..
Note: mogrify is een onderdeel van het imagemagick pakket. pngnq is een eigen pakket.

Iconen pad

Optioneel extra pad voor een map met iconen.
Bruikbaar voor grote banen met veel locomotieven en iconen.
Zoekvolgorde is dan:

 1. Afbeeldingen pad
 2. Kleine afbeeldingen pad
 3. Iconen pad
 4. Recursief


Incident pad

Locatie waar de bestanden bij het maken van een Incident worden geplaatst.

Geluiden map

Het pad op de harde schijf waar de geluidsbestanden staan voor locomotief functies.

Geluid afspeler

Het programma dat de geluiden af moet spelen. Geef hier ook aan waar Rocrail dat programma kan vinden.

Aanbevolen

OS Naam Opmerking
Mac OS X afplay Voorgeïnstalleerd
Linux mplayer Pakket mplayer
Windows wmplayer Voorgeïnstalleerd
Windows sndrec32 Voorgeïnstalleerd; alleen wav, maar meerdere tegelijk mogelijk.
Note voor Windows gebruikers:
De "wmplayer" kan veel verschillende bestandsformaten aan, maar kan er maar één tegelijk afspelen.
Het is beter de bestanden te converteren naar 'wav' en af te spelen met sndrec32.
Dit is makkelijk uit te voeren met een script: c:\windows\system32\sndrec32.exe /play /close /embedding %1
Note voor Win7 gebruikers:
Kopieer sndrec32.exe naar de map: C:\Windows\System32\.
Wijzig de eigenschappen/compatibiliteit van het sndrec32.exe bestand naar Windows 7.
Note voor Win64 bit gebruikers:
Kopieer sndrec32.exe naar de map: C:\Windows\SysWOW64\.
Wijzig de eigenschappen/compatibiliteit van het sndrec32.exe bestand naar Windows 7.
Zie dit duitse forum topic


Voeg locatie parameter toe

Vink deze optie aan als geluiden afgespeeld moeten worden als een loc zich op een specifieke plaats op de baan bevindt.
Dit vraagt wel om de aanmaak van een script bestand.
Vanuit Rocrail worden aan deze script bestanden attributen meegegeven op basis waarvan een in de script bestand beslissingen worden genomen.
Als voorbeeld :

Parameters

 1. Geluids bestand (SOUNDFILE)
 2. Blok ID (BLOCKID)
 3. Melder ID (SENSORID)
Script voorbeeld
#!/bin/sh
SOUNDFILE=$1
BLOCKID=$2
SENSORID=$3
 
if [ ! $1 ]; then
 echo "usage : rrsound.sh [file] <blockid> <sensorid>"
 echo "example: rrsound.sh typhoon.mp3"
 exit $?
fi
 
if [ $2 ]; then
 echo "blockID =" $2
fi
 
if [ $3 ]; then
 echo "sensorID =" $3
fi
 
echo "afplay" $1
afplay $1


XmlScript pad

De XmlScript pad wordt gebruikt voor het opzoeken en opslaan van xml scripts.
Spaties worden niet ondersteund!
Zie XmlScripting

Decoder pad

Het decoder pad wordt gebruikt voor het opzoeken van decoder specificaties gebruikt in RocPro.
Spaties worden niet ondersteund!

Kortsluiting

Sommige boosters hebben een extra uitgang die een melding van kortsluiting kunnen doorgeven geven, zoals de MGV105.

Melder

De melder voor ontvangen van het kortsluiting signaal.

IID

De centrale dat wordt geïnformeerd over de kortsluiting.

PT IID

Bij gebruik van een andere Centrales om decoders te programmeren dan de standaard, eerste in de lijst, dan kan die die centrale hier worden aangegeven.
Zie ook Extra Programmering Controller

LC IID

Bij gebruik van een andere Centrale voor loc-decoders dan het standaard CS, de eerste in de lijst, dan kan die centrale hier worden worden aangegeven.
Dit is voor loc's waar de iid niet vastgelegd is.

DP IID

Bij gebruik van een andere Centrale voor dubbel tractie dan het standaard CS, de eerste in de lijst, dan kan die centrale hier worden aangegeven.

SV IID

Bij gebruik van een andere Centrale voor LocoNet dan het standaard CS, de eerste in de lijst, dan kan die centrale hier worden aangegeven.

UTF-8

Schakel deze optie uit als je systeem geen UTF-8 is.

 • Laad afbeeldingen met speciale tekens.
 • Lees/schijf baanplannen met speciale tekens.
 • Schakel deze optie als Rocrail en/of Rocview op Windows draait.

Naar klembord kopiëren

Kopieert de complete Rocrail configuratie naar het klembord.
Encodig is UTF-8.


:!: Om de wijzigingen van kracht te laten zijn dient de server te worden herstart!


rocrailini-gen-nl.txt · Last modified: 2022/02/27 14:42 by smitt48