User Tools

Site Tools


rocrailini-trace-nl

Trace

Inhoud Rocrail ServerInitialisatieIn traces wordt het programma verloop vastgelegd zodat zichtbaar wordt wat er gebeurd, dit kan nodig zijn om problemen op te lossen. Traces kunnen op de navolgende verschillende nivo's worden gemaakt .

Voor beter presteren van het programma kunnen de trace niveau's worden uitgeschakeld.User trace nivo

Informatie

Voor het bekijken van alle Rocrail-serveractiviteiten; Beter om uit te schakelen als alles goed werkt.

Auto

Deze mode laat in detail zien welke opdrachten er gegeven worden en is vooral handig voor het ontdekken van problemen als Rocrail in de auto modus draait.

Permissie

Geeft aan waarom een ​​locomotief of trein geen blok mag inrijden of een traject mag gebruiken.

Opmerking Een handige trace om te zien waarom een loc niet naar het volgende blok gaat.

Monitor

Deze mode staat standaard uit en laat het dataverkeer zien naar de decoders en melders. Gebruik deze optie zorgvuldig want alle boodschappen worden naar Rocview gestuurd en dat kan zorgen voor stagnatie in het programma. Zet deze optie uit als alle decoders en melders naar behoren werken.
Standaard is UIT.

Berekening

Traceert de MVTrack-snelheid en BBT berekeningen.
Ook worden de eindresultaten van de Router getraceerd.

Zoek

Extra trace voor als er geen bestemming wordt gevonden.
Standaard is UIT.

Router

Extra trace van de Router.
Standaard is UIT.

Developer trace nivo

Byte

:!: Niet voor algemene gebruikers :!:

Deze mode is speciaal voor de software ontwikkelaars en legt op byte nivo vast wat er in het automatiseringsproces tussen rocrail en het command station gebeurd.
Standaard is UIT.

Geheugen

:!: Niet voor algemene gebruikers :!:

Deze mode is speciaal voor de software ontwikkelaars en traceert als er extra geheugen wordt gealloceerd.
Standaard is UIT.

Trace bestanden details

Aantal trace bestanden

Maximaal aantal trace bestanden die worden gebruikt. Standaard is dit 3.
Als deze instelling op 0 of 1 wordt gezet zal er maar 1 trace bestand worden gebruikt. Dit bestand zal oneindig blijven groeien!

Trace bestand grootte

Maximale bestands grote in KB van de trace bestanden. Standaard is dit 100KB.
Voor het gebruik van de trace grote laat dit op 100KB.

Trace bestand

Naam van de trace bestanden.
De bestanden krijgen een oplopend nummer.
Als dit veld leeg is, zullen er geen trace bestanden worden opgeslagen.

Pad

Locatie waar de trace bestanden worden opgeslagen.
Wanneer leeg gelaten zullen de bestanden in de werkruimte map worden opgeslagen.

Trace line formaat

20081018.150939.425 g9999I main     render   1203 setting signal 8s11 to white

timestamp app code level thread object source line message
20081018.150939.425 g 9999 I main render 1203 setting signal 8s11 to white


Timestamp formaat

YYYYMMDD.HHmmSS.sss


Level Code

Level Code Opmerking
TRCLEVEL_EXCEPTION E
TRCLEVEL_INFO I
TRCLEVEL_WARNING W
TRCLEVEL_DEBUG D
TRCLEVEL_BYTE B
TRCLEVEL_METHOD T
TRCLEVEL_MEMORY M
TRCLEVEL_PARAM A
TRCLEVEL_PROTOCOL P
TRCLEVEL_ERROR R
TRCLEVEL_PARSE S
TRCLEVEL_WRAPPER Z
TRCLEVEL_USER1 a auto mode
TRCLEVEL_USER2 b HTTP
TRCLEVEL_MONITOR c
TRCLEVEL_XMLH d
TRCLEVEL_CALC v
TRCLEVEL_DEVELOP q
TRCLEVEL_PERMISSION p Blok en rijweg permissie


Trace IDs

ID Range Usage
2001…2099 Model rijweg selectie
4001…4199 loc auto mode
5001…5199 Blok permissie
4001…4199 Rijweg permissie

Zie ook: Trace Filter

Melding documentatie

rocrailini-trace-nl.txt · Last modified: 2022/04/02 14:17 by smitt48