User Tools

Site Tools


rocrailonastick-nl

Rocrail ZIP

Introductie

'Rocrail ZIP' wordt geleverd als een ZIP bestand, en worden gedownload van de Daily Build site.

Rocrail ZIP maakt het mogelijk Rocrail te installeren1) op (vrijwel) elke plaats op de computer; Dat kan bijvoorbeeld zijn op het bureaublad, op een tweede interne schijf, enz. Alle benodigde bestanden worden opgeslagen in één folder. Er worden geen bestanden in nadere mappen gemaakt of opgeslagen (behalve de optionele bureaublad-icoon).\
Wanneer genoeg geheugencapaciteit beschikbaar is 2), kan het ZIP-bestand zelfs uitgepakt worden op een memory-stick. Hiermee wordt het gemakkelijk om de software op verschillende apparaten te gebruiken, mits voorzien van hetzelfde OS (Windows 10, Windows 7, 64-bit, 32-bit, Mac, Raspberry, enz.).

Belangrijke Mededeling:

 1. Maak een backup vooraf van de werkruimten;
 2. Verwijder een oude(re) Rocrail installatie die is gemaakt met de Setup.exe;
 3. Om te voorkomen dat geen eigen bestanden worden overschreven (afbeeldingen, SVG, decoder specificaties, enz.), moeten deze worden bewaard met aangepaste bestandnamen of in een aparte map.
 4. De User- en AmericanThemes moeten indien gewenst apart worden uitgepakt. Gebruikelijk is de "svg"-map.
 5. Indien nodig, bestaande paden informatie in de eigenschappen Rocview en Rocrail moet worden aangepast aan gewijzigde opslaglocaties.


Instructie Video

Uitpakken en starten

Windows

Hulp bij het veranderen van een klassieke Rocrail installatie naar een installatie met een ZIP-bestand: Verander naar ZIP-Installatie stap voor stap uitgelegd

Onder Windows hoeft het bestand alleen maar te worden uitgepakt in een map van uw keuze. Vervolgens wordt Rocview gestart met dubbel-klik op desktoplink.cmd 3). Nu kan een "werkruimte" (is een map met alle bestanden {plan, ini, etc.} die Rocrail nodig heeft) worden gekozen om de Server te starten.

Voor het gemak bij toekomstig gebruik, kan een shortcut worden gemaakt op het bureaublad of in de taakbalk door te dubbel-klikken op desktoplink.cmd.

Bij de eerste keer opstarten kan een veiligheidswaarschuwing van Windows Defender worden weergegeven (screenshot). Eerst moet de tekst Meer info worden aangeklikt, daarna in het gewijzigde dialoogvenster (screenshot) knop Toch uitvoeren moet worden aangeklikt.

Gedetailleerde installatie-instructies zijn te vinden onder Installeer Rocrail onder Windows

Linux

Voor de eerste Rocrail installatie onder Linux, moet de afhankelijkheid wxWidgets zijn geïnstalleerd. Dit commando is opgenomen in installwx.sh.
Pak het bestand uit in de Home-directory (niet kopiëren naar de System-map) en dubbelklik op de desktoplink.sh om een Rocview Desktop-snelkoppeling te maken met alle benodigde parameters om een werkruimte op te starten.

Terminal

Wanneer bestandsbeheer de script bestanden opent in een Editor, is het gemakkelijker de Terminal te openen. Wissel dan de directory naar de plek waar het ZIP bestand is opgeslagen. Gebruik vervolgens de volgende commando's. (Deze kunnen ook gebruikt worden voor het updaten.)

cd 
unzip -u -d Rocrail Downloads/Rocrail*.zip
cd Rocrail
./desktoplink.sh

Wanneer de wxWidgets bibliotheek nog niet is geïnstalleerd:

./installwx.sh


Gnome Bureaublad

Een extensie is nodig als het Rocview Desktop-pictogram niet verschijnt.
Open een terminalvenster en typ de volgende opdrachten:

sudo apt install gnome-tweaks
sudo apt install gnome-shell-extension-desktop-icons
gnome-tweaks

Nadat Gnome Tweaks is geopend, selecteert u in de linkerkolom "Extensies" en activeert u "Bureaubladpictogrammen".
Het Rocview Desktop Icon zal er in eerste instantie uitzien als een tekstdocument. Activeer in het contextmenu, klik met de rechtermuisknop op dit pictogram en activeer "Starten toestaan".

Raspberry Pi

Updaten

Belangrijke mededeling:
Om te voorkomen dat geen eigen bestanden worden overschreven (afbeeldingen, SVG, decoder specificaties, enz.), moeten deze worden bewaard met aangepaste bestandnamen of in een aparte map.
Voorbeeld: 1. Eigen plan, 2. Rocrail installatie

 1. Download het nieuwe ZIP bestand.
 2. Pak alle nieuwe zip-bestanden uit in de Rocrail folder.
 3. Bevestig de vraag "Vervang bestanden.. (Replace the files in the destination)":


Advanced Update Optie

 1. Download het nieuwe ZIP bestand.
 2. Pak alleen het bin-bestand uit in de Rocrail folder.
  Hiermee worden alleen Rocview, Rocrail-server en bibliotheken bijgewerkt.
 3. Bevestig de vraag "Vervang bestanden.. (Replace the files in the destination)":


* Belangrijke opmerking:
Aangezien bestanden in andere mappen (svg, decpecs, …) ook onregelmatig worden bijgewerkt en uitgebreid, wordt het sterk aanbevolen om vaker volledige updates uit te voeren.

Demo-Plan en Wiki-Demo-Plan

Demo-Plan Wiki-Demo-Plan
"Step bij Step"

Om toegang te krijgen tot het Demo-plan kies "Bestand→Demo Werkruimte" (File→Demo Workspace).
Om toegang te krijgen tot het Wiki Demo-plan kies "Bestand→Open Werkruimte" (File→Open Workspace) en zoek daar naar de wikidemo folder en kies deze.

 • Let op: Wanneer een werkruimte actief is, dan moet het afsluiten van de Server worden bevestigd.


Map structuur

Rocrail
├───desktoplink.cmd  (Windows -- Icoon op de desktop)
├───rocview.cmd    (Windows -- Rocview en Server)
├───readme.txt    (Windows and Linux Informatie)
├───start.html    (Startup Help met links naar de stepbystep-xx Wiki-pagina's)
├───desktoplink.sh  (Linux  -- Icoon op de desktop)
├───installwx.sh   (Linux  -- Installeer wxWidget)
├───rocview.sh    (Linux  -- Rocview en Server)
├───rocrail.sh    (Linux  -- Alleen Server)
├───startrocrail.sh  (Linux  -- Script for use with crontab; Copy or symlink it into ~)
├───initdefault.sh  (Linux  -- Init default workspace with symlinks to: svg, web, images, decspec)
├───update.sh     (Linux  -- Update Rocrail by Server Monitor)
├───sysupdate.sh   (Linux  -- Update OS by Server Monitor)
├───default      (Standaard lege werkruimte in geval van crontab en/of Server Monitor)
├───wikidemo     (Standaard demo werkruimte gebruikt in de wiki stepbystep-nl)
|  └───plan.xml   (Wiki demo plan)
├───demo       (Standaard demo werkruimte)
|  └───plan.xml   (Groter spoorplan met schaduw station)
├───web        (Rocweb data)
├───bin        (Client/Server/Libraries - exe en dll)
├───decspecs     (Rocpro decoder specificatie)
├───images      (Afbeeldingen: Symbolen, Locs, Wagons, ...)
└───svg        (Scalable Vector Graphics)
  ├───userthemes.zip
  ├───americanthemes.zip
  └───themes
    ├───Accessories
    ├───Roads
    ├───SLIM
    ├───SLIM-COLOR
    └───SpDrS60


* Opmerking: De individuele "Rocrail Zip" ZIP archives bevatten alleen de delen van de directorystructuur hierboven
die zijn relevant voor het betreffende besturingssysteem.

Tip

Wanneer de stick groot genoeg is kan het ZIP-bestand compleet worden uitgepakt op een memory stick.
Dit maakt het mogelijk om het programma op verschillende computers te gebruiker. (Wel moet daarbij hetzelfde besturingssysteem worden gebruikt).

1)
Rocrail ZIP is niet echt geïnstalleerd, maar alleen uitgepakt
2)
voor Win64 met alle ZIP-bestanden en alle thema's is dit ongeveer 120 MByte
3)
afhankelijk van uw Windows-installatie wordt de .cmd mogelijk niet weergegeven. See: FAQ
rocrailonastick-nl.txt · Last modified: 2022/02/23 12:31 by smitt48