User Tools

Site Tools


rocview-common-buttons-nl

Rocview: Algemene dialoog knoppen

Algemeen

De meeste Rocview dialogen hebben onderaan het venster algemene knoppen.
Niet alle dialogen bevatten al deze knoppen.
De volgorde en het uiterlijk van de knoppen kunnen per OS wat verschillen.


[ < ] en [ > ]

In object dialogen, zal worden geschakeld naar de vorrige of volgende onderdeel in de lijst uit de Index tab.
Het eerder geselecteerde object wordt bewaard. (Automatisch toepassen)

[ </> ]

Opent de XML-Editor met de data van het object.

[ + ]

Opent een dialoog om een bladwijzer te maken van het geselecteerde object type, ID en tab.
Zie ook: Bladwijzers

[ ABC ]

Opent een virtueel toetsenbord. Zie: ABC

[ Verzend ][ Help ]

Opent de bijhorende Rocrail wiki pagina in (zo mogelijk) de taal waarin Rocview staat ingesteld.

[ Overnemen ]

Slaat de wijzigingen gemaakt in de dialoog op. De dialoog blijft open.

[ Annuleren ]

Verwerpt de wijzigingen die zijn gemaakt in de dialoog en sluit de dialoog.

[ OK ]

Slaat de wijzigingen gemaakt in de dialoog op en sluit de dialoog.

rocview-common-buttons-nl.txt · Last modified: 2022/03/22 12:34 by smitt48