User Tools

Site Tools


route-gen-nl

Rijwegen Algemeen

ContentObjectsRijwegen
Tip: Het handmatig aanmaken van een route wordt aanzienlijk vereenvoudigd als de "Record a route" van de Commandorecorder wordt gebruikt.


ID

De ID wordt in het hele Rocrail-programma gebruikt als een unieke sleutel om naar deze route te verwijzen en is daarom erg belangrijk.

Nummer

Dit nummer wordt gebruikt om een schakelopdracht op adres toe te wijzen aan deze route om deze te activeren.
Zie WLANmaus voor meer details.

Module-ID

Modulaire lay-outs hebben route-ID's nodig om ervoor te zorgen dat automatisch gegenereerde routes niet worden opgeslagen in de tabel met algemene routes.
Min of meer alleen voor intern gebruik, maar voorzien van deskundige correcties ter plekke.

Beschrijving

Beschrijving van de route. De inzendingen zij informeel. "Generated by the router" geeft aan dat deze route is gegenereerd door de router. ​ Of de route opnieuw wordt verwerkt door de router of wordt verwijderd door de draaitafelmanager aan het einde van de bewerking, moet worden gedefinieerd door de optie Automatisch gegenereerd in te stellen.

Van blok

Startpunt van de route. Lees ook: Richting in Rocrail
De optie + moet worden geactiveerd als de trein vertrekt vanaf de + kant van het startblok.

Naar Blok

Eindpunt van de route. Lees ook: Richting in Rocrail .
De optie "+" moet worden geactiveerd als de trein het bestemmingsblok aan de "+" kant binnenrijdt .

Kruisende / via blokken

Als het From-To-blok andere blokken kruist, moet het hier worden ingesteld om botsingen te voorkomen.
Het is een door komma's gescheiden lijst van blok-ID's zonder witruimte (spaties).

De knop met de drie stippen rechts vanuit dit veld opent de Blokdialoog . Er kunnen een of meerdere blokken geselecteerd / gemarkeerd zijn. Als het dialoogvenster wordt gesloten met OK, wordt de selectie in dit veld ingevoegd als een door komma's gescheiden lijst van kruisende / via-blokken.

Opmerking : Alle blokdefinities worden genegeerd als dit blok wordt gebruikt als een via blok in een route. Afgezien daarvan kan dit blok nog steeds in andere routes worden gebruikt als gewoon of als via blok.

Tips

 • Via blokken kunnen een beetje worden misbruikt om een ​​route over een of meer normale blokken op te zetten om een ​​zeer snelle verbinding tussen twee punten van de lay-out te krijgen.
 • Via bloksignalen kunnen worden bestuurd door ze toe te voegen aan de routecommando's.
 • Via blokken kunnen worden gebruikt om routes over een blok te maken voor niet passende treinen. (Lengte, toestemming …)

Voorbeeld:

Als een trein van blok "BK1" naar blok "BK4" moet reizen, zonder te stoppen in blok "BK2" of blok "BK3", dan kunt u een route "BK1-" naar "BK4+" aanmaken ", met een vermelding in " Via Blokken " van " BK2, BK3 ".

Van / naar signaalpaar

Bepaalt welk signaalpaar moet worden ingesteld voor de huidige looprichting.
De optie "Geen" heeft geen enkele signaalverwerking.

Blokzijde
Vooruit
Achteruit

Wagons tellen voordat gebeurtenissen worden afgevuurd

Let op: :!: Deze optie moet met zorg worden gebruikt, aangezien ontbrekende gebeurtenissen tot inconsistenties zullen leiden.

Indien ingesteld wordt het aantal sensoractiviteiten vergeleken met de aantal wagons gespecificeerd voor de rijdende trein.
Gebeurtenissen voor automatische besturing worden naar de Rocrail-motor gestuurd, niet voordat het aantal wagens overeenkomt met de trein.


Polarisatie

Van blok

Spoorstuurprogramma

Polarisatie van het Van blok kan negatief of positief worden ingesteld.
Ondersteunde systemen:

 • Dinamo → Besturingsopdracht blokkeren

Naar blok

Deze optie kan worden gebruikt voor routes van en naar een draaischijfbrug.
Dit zal de Brug polarisatie overschrijven indien anders ingesteld dan geen.

Spoorstuurprogramma

Polarisatie tussen de blokken kan worden omgekeerd door deze waarde in te stellen op Invert .
Ondersteunde systemen:

 • Dinamo → Block Link Command (Het From block is de bron van de link.)

Opties

Draai logische richting daarna om

Dit verwisselt de logische plaatsing vlag nadat de loc de route heeft gepasseerd en het volgende blok binnenrijdt. Het wisselt ook de richtings vlag om de loc het wisselblok te laten passeren zonder te stoppen.

Handmatig

De schakelaars in deze route moeten handmatig worden ingesteld; De locomotief wacht totdat alle schakelaars zijn ingesteld volgens de commandolijst.
Zie ook: Handmatig bediende routes

Tonen/Toon ID

Toont een routesymbool met de ID van de route . Een klik op het symbool stelt de wissels in volgens de route.

 • Opmerking: Standaard staan ​​de symbolen van alle routes op positie "0,0,0". Het kan in de bewerkingsmodus naar een andere locatie worden verplaatst.
  Het routesymbool wordt weergegeven nadat Rocview opnieuw is opgestart.
 • Als het User SVG-thema 1) met prioriteit is gedefinieerd, dan wordt het alternatieve symbool wordt gebruikt om de routerichting te zien.

Voorkeur (= "Prioriteit")

Overstemt de Use Random Block Rate als een of meer routes naar alle mogelijke bestemmingen de voorkeur hebben> 0 .
Als er meer dan één route afkomstig is van een blok (naar verschillende blokken of slechts naar één blok), wordt de route met het hoogste voorkeursnummer gekozen.
De standaardwaarde is nul. Het bereik is 0 tot 100.

Belangrijke prioriteitsinformatie Hoofd- en subblokken op locaties

Afbuigende wissels

Rapporteert altijd een switch gebeurtenis als er geen in de lijst met opdrachten staat.
Deze optie kan gebruikt worden in combinatie met SBT en verminder snelheid bij enter .

Route snelheid bij enter

Gebruik de routesnelheid bij ENTER.
Normaal gesproken wordt deze snelheid gebruikt bij het IN-evenement.
Dezelfde optie moet worden ingesteld voor de Route snelheid .

Synchroniseer Sein commando's

Standaard worden seinen pas afgegeven nadat een locomotief op deze route wil rijden.
Als de optie is ingesteld, worden de signaal commando's gegeven direct nadat deze route is gereserveerd en ingesteld.

Controleer rode seinen

Alle signalen in de commandolijst worden gecontroleerd als ze niet allemaal rood zijn ingesteld.
De trein moet wachten voor het geval een of meer seinen het rode aspect hebben.

Via blok seinen

Stel de via-bloksignalen in overeenstemming met de van-bloksignalen in.
Deze optie is alleen nuttig als de via-blokken dezelfde +/- oriëntatie hebben als het van-blok. In alle andere gevallen moeten de kruisende/via blokseinen als commando's in de route worden toegevoegd, wat over het algemeen ook wordt aanbevolen in plaats van deze optie te gebruiken.

Skip Finder

Is de optie geactiveerd, dan wordt deze route uit de Finder niet gebruikt.

Schakel Stack in/uit

Deze rijweg opnemen of uitsluiten van de locomotieven Gebruik Rijweg Stack.
Om statisch gedrag te voorkomen, moet ervoor gezorgd worden dat deze optie "Schakel Stack in/uit" ook hetzelfde is ingesteld voor alle andere mogelijke rijwegen van het van blok.

* Opmerking: De volgende opties kunnen Stack logica belemmeren:
Rijwegen: Voorkeur/Prioriteit
Globaal: Kies kortste blok
Blok-Rijwegen: Kies kortste blok

Status

De huidige routestatus wordt aangegeven en kan worden gewijzigd.

Status in de baanplansymbolen

Status Symbool Beschrijving
vrij -
gesloten Gedwongen door commando of wieltelling kwam niet overeen.
vergrendeld Een trein heeft deze route vergrendeld in de automatische modus.
geselecteerd Geselecteerde staat gecontroleerd door CTC.
niet geselecteerd Ge-deselecteerde status gecontroleerd door CTC.


Automatisch gegenereerd

Status selectievakje macOS Windows Beschrijving Opmerking
Leeg Niet automatisch gegenereerd. De route is statisch.
Automatisch gegenereerd door de router. De route wordt verwijderd bij de volgende run van de router.
- Automatisch gegenereerd door de draaitafelmanager Routes die zijn gemarkeerd als gegenereerd, worden verwijderd wanneer de server wordt uitgeschakeld.

Een vinkje geeft aan dat deze route wordt gegenereerd door de router of draaitafelbeheer. In dit geval wordt de route gewijzigd (Status = Gesloten) en daarom moet het vinkje worden verwijderd zodat de router of draaitafelbeheer de handmatige wijzigingen niet opheft.

Acties ...

Zie Acties voor meer details.

Contextmenu

 • Reset
 • Buiten bedrijf gesteld
 • In bedrijf gesteld
 • Eigendommen


Voorbeeld


De volgende details zijn gebaseerd op deze foto.

Er zijn twee routes gedefinieerd: 1 → 2 (2 is een zijspoor) 1 → 3 (3 is een rechte baan)

Nu is het erg handig om de snelheid van een locomotief te verminderen, wanneer hij blok 1 verlaat om de route 1 → 2 te gebruiken, vanwege de volgende redenen:

 • snelheid moet altijd worden verlaagd wanneer een wissel afbuigend is
 • het zijspoor kan vrij kort zijn en er is niet genoeg ruimte om te vertragen
1)
Rocrail / svg / userthemes / User
route-gen-nl.txt · Last modified: 2022/03/22 21:43 by smitt48