User Tools

Site Tools


route-index-nl

Rijwegen

Index


Copy

Copy the selected Route and add it to the list with the same ID suffixed with "(copy)".

Nieuw

Er wordt een nieuwe route "NIEUW" gemaakt. Via het tabblad "Algemeen" kan de naam worden gewijzigd.

Verwijderen

Een ander dialoogvenster wordt geopend en daar kunnen meer routes worden geselecteerd.
Na het klikken op OK en een beveiligingsvraag worden alle geselecteerde routes verwijderd.

Test

Test de wisselcommando's van de geselecteerde route.

Houd er rekening mee dat wisselcommando's niet kunnen worden uitgevoerd als de route - en dus de wissel(s) - is/zijn vergrendeld. Daarom 'Test' bij een geblokkeerde route test op correct vergrendelde wissels. In dit geval vertonen de schakelaars geen reactie.

Vergrendelen

Een bestaande route vergrendelen.
Kan ook worden gebruikt om de routeweergave van sporen, wissels, enz. in de route te controleren.

Opmerking: Gebruik Reset (zie hieronder) om het slot te ontgrendelen.


Resetten

Stel deze route opnieuw in als deze werd vergrendeld of afgesloten door de wielteller.

Documentatie

Er wordt een lijst gemaakt van alle "gedefinieerde routes", als een webpagina en weergegeven met de standaardbrowser.

Kopiëren

Kopieer de geselecteerde route en voeg deze toe aan de lijst met dezelfde ID met het achtervoegsel "(kopie)".
:!: Nadat de kopie is gemaakt, moet de nieuwe Route worden geselecteerd, hernoemd en toegepast.

Automatisch vlaggen verwijderen

Na een klik op deze knop en het bevestigen van een beveiligingsverzoek, worden de als gegenereerde gemarkeerde routes ingesteld op niet gegenereerd.
De router zal geen routes aanraken die niet zijn gemarkeerd als gegenereerd; Wijzigingen van de routegebruiker gaan niet verloren nadat de router opnieuw is uitgevoerd.
Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.

route-index-nl.txt · Last modified: 2021/10/08 20:50 by smitt48