User Tools

Site Tools


route-speed-nl

Rijweg: Snelheid

InhoudRocrail-ObjectenRijwegenTab: Rijweg Snelheid

Snelheid

Hiermee kan de snelheid voor de rijwegen worden ingesteld:

  • Keuze Blok: De instellingen voor de Vertreksnelheid van het startblok worden gebruikt. Wanneer de Aankomstsnelheid voor het bestemmingsblok is ingevuld, dan worden de instellingen hiervan gebruikt.
  • Overige Keuzen: De gekozen snelheid wordt gebruikt (zie onderstaande tabel). Dit heft de vertreksnelheid van het startblok en de aankomstsnelheid in het bestemmingsblok op. De ingestelde snelheid is van toepassing vanaf het begin van de route to aan de IN-melder van het bestemmingsblok.

Wanneer het nodig is de snelheid aan te passen (bijv. bij het passeren van afbuigende wissels) de kan de keuze Verminder Snelheid worden gebruikt.

Voor de relatie tussen rijweg en locomotief snelheid, zie onderstaande tabel (Voor meer informatie wordt verwezen naar Locomotieven: Interface):

Rijweg Snelheid Loc Snelheid
Blok zoals ingesteld in het blok
Min. V_min
Mid. V_mid
Max. V_max
Cruise 80% van V_max 1)
% xx% van V_max

1) indien niet anders gedefinieerd in V_cru.


Snelheid voor wachten

Deze hier aangegeven snelheid wordt gebruikt wanneer een trein moet stoppen in een van de blokken van de rijweg, ongeacht of dit gezet is in een van de blok-opties (wachten) of door een rood sein.
Deze snelheid moet lager zijn dan de normale rijweg-snelheid of blok-snelheid, en kan worden gebruikt wanneer de afstand tot de Enter-melder van het bestemmingsblok niet lang genoeg is om de normale snelheid te bereiken in de acceleratie fase.
Wanneer de loc gebruik maakt van BBT (EN) met de snelheidsoptie, wordt een aanvullend BBT record aangemaakt voor de het bestemmingsblok met de "Snelheid voor wachten".

Rangeersnelheid

Deze hier aangegeven snelheid wordt gebruikt wanneer een trein rangeert blokken van de rijweg.
(Opm. VT601) verder gegevens ontbreken in wiki EN en DE

Percentage

Het standaard percentage dat wortd gebruikt bij de snelheidskeuze in procenten (%).

Max. KmH

De hoogste snelheid in de rijweg in KmH.

  • Alleen van toepassing voor locs waarbij de loc-snelheid is ingesteld in KmH of perecentage vde de KmH.
  • Locomotief snelheden veranderen niet wanneer de werkelijke snelheid kleiner is dan de aangegeven snelhied in KmH.
Opmerking: De instelling "Max KmH" moet worden gemaakt bij gebruik van de Realtime Calculation (EN) / Realtime Berekenen (NL) in Virtual Automatic (EN) / Virtual Automatic (NL).

Opties

Verminder Snelheid

De snelheid wordt gezet op V_mid in het geval dat een wissel afbuigend staat in een rijweg en de actuele snelheid hoger is dan toegestaan. De verminderde snelheid wordt toegepast tot de ENTER-melder van het bestemmingsblok is geactiveerd.
Seinen worden in de stand "wit" of, afhankelijk van de beschikbare seinlampen, "geel" om de verminderde snelheid aan te geven.

Opmerking: De algemene instelling No Speed Change For Switches (EN) in de Rocrail Eigenschappen overruled deze instelling van de rijweg. Deze keuze in de Rocrail Eigenschappen moet worden uitgezet, indien deze rijweg-instelling gebruikt moet worden.

Wit seinbeeld

Gebruik de "witte" seinlamp om de verminderde snelheid aan te geven.

Wit

Het sein toont de witte seinlamp (4e lamp) om de verminderde snelheid aan te geven.
Wanneer het sein slechts beschikt over 3 seinlampen, wordt in plaats van de witte lamp de gele lamp getoond. Dit is gebruikelijk voor de meester landen.
Voor het Duitse seinsysteem: kies de gele lamp.

Geel

Het sein toont het gele seinbeeld (3 seinlamp) om de de verminderde snelheid aan te geven.
Dit wordt gebruikt in seinsystemen waar de 4e lamp een andere betekenis heeft.
In het Duitse seinsysteem wordt de witte lamp gebruikt voor rangeren. (Sh1)

Voorwaarden

Het veld "voorwaarden" wordt gebruikt voor het aanpassen van de percentages. Hiervoor moeten Type, Klasse and Variabel overeenkomen (indien ingevuld) om de actief te worden voor het standaard percentage van de rijweg-snelheid.
Wanneer geen waarden worden ingevuld, gelden zij voor alle treinen.

Beschrijving

De beschrijving is gebruikt als referentie om de gekoppelde eigenschappen voor deze voorwaarde op te zoeken.

Type

Het treintype is optioneel, maar indien ingevuld moet deze overeenstemmen.

Klasse

Dit veld mag meerdere klassen aanduidingen bevatten, welke gescheiden moeten zijn door komma's. Een van deze klassen moet overeenkomen met de trein/loco klasse.
Dit is optioneel, maar moet overeenkomen indien ingesteld.

Variabel

In deze velden kunnen van links naar rechts worden ingevuld:

  • Variabele ID
  • Optioneel Sub-ID (Format als bij Acties)
  • Vergelijking (Format als bij Acties)

Dit veld is eveneens optioneel. De waarden moeten overeenkomen om actief te worden.

route-speed-nl.txt · Last modified: 2021/07/27 11:35 by smitt48