User Tools

Site Tools


servermonitor-nl

Servermonitor

Inleiding

De Rocrail Server Monitor biedt basisinformatie en controle over de Server met een WEB Browser. Het draait op een lichtgewicht HTTP-server die in Rocrail is ingebouwd en die u kunt doorbladeren vanaf elke computer die de server kan bereiken via TCP/IP.

Standaard is de Server Monitor beschikbaar op poort 8008. Deze service is niet beschikbaar via een internetverbinding, tenzij de poort is geopend in alle firewalls tussen de server en het internet. U moet uw firewalls en netwerk configureren om de Server Monitor beschikbaar te maken voor elke computer behalve de Rocrail Server.

Traceerniveaus

Algemene traceringsniveaus kunnen worden geactiveerd en gedeactiveerd.

  • Informatie
  • Auto mode
  • Monitor

Opdrachten

Afsluiten

Na het selecteren van deze opdracht wordt de vraag gesteld of ook het systeem moet worden afgesloten (Linux).

OS-update

Werk het onderliggende besturingssysteem bij (Linux).

Herstarten

Start de server opnieuw op in een optionele Werkruimte-map (Linux).
Als er niets is geselecteerd, wordt het opnieuw opgestart in ~/Rocrail, anders in ~/Rocrail/<werkruimtemap>.
De selectie is een combobox, dus een niet bestaande map, relatief aan ~/Rocrail, kan worden gespecificeerd en zal worden aangemaakt.

Bijwerken

Werk de Rocrail-installatie bij volgens de geselecteerde Linux-distributie en architectuur (Linux).

Trace files

Laat alle trace files zien.
Optie om de niet-active trace files te verwijderen.

Issue files

Laat alle issue files zien.
Optie om alle issue files te verwijderen.

BackTrace

Laatste 10 uitzonderingen en waarschuwingen.

Test de monitor

Om de Server Monitor te testen, voert u een browser uit op dezelfde computer waarop de Server draait en gaat u naar deze URL:

http://localhost:8008

Als u de poort hebt gewijzigd, moet u het nummer na de puntkomma (:) wijzigen zodat het overeenkomt.


Toegangsmonitor in LAN

Om de servermonitor vanaf een andere computer op hetzelfde LAN of segment te bekijken, vervangt u "localhost" door het IP-adres van de servercomputer. Als de server bijvoorbeeld draait op een computer met het IP-adres 192.168.0.1 en u de servermonitor wilt bekijken vanaf een andere computer in het 192.168.0.x-segment, gaat u naar deze URL:

http://192.168.0.1:8008

Dit zou moeten werken voor alle computers binnen hetzelfde LAN, zolang de firewall van de servercomputer verkeer op de juiste poort toestaat.

servermonitor-nl.txt · Last modified: 2022/02/28 22:26 by smitt48