User Tools

Site Tools


signal-int-nl

Seinen Interface

Addressering

Addressering, poort instellingen en keuze van het bedieningstype.

Interface-ID

Als er meer dan één centrale wordt gebruikt, wordt in dit veld de centrale vermeld die verantwoordelijk is voor de aansturing van de seindecoder. Het veld "Interface ID" kan leeg blijven als het object is verbonden met de eerste centrale (eerste 'digint' in rocrail.ini) uit de lijst met centrales.

Bus

UID-Naam

UID-Naam is het alternatief voor het Bus nummer en wordt ondersteund door:

  • BiDiB (String: Username)
  • RocNet

Adres, Poort en Uitgang

Protocol

Het protocol is afhankelijk van het gekozen besturingssysteem. Dit wordt alleen gebruikt voor SRCP (EN), DDX (EN), Dinamo (EN) en OpenDCC. In alle andere gevallen leeg (default) laten.

Dimmen

Deze keuze regelt de snelheid waarmee de LED's van een lichtsein worden gedimd (in seconden).

Helderheid

De helderheid bij gebruik van LED's.
Wordt ondersteund bij:

  • LEDii
  • WIO (WIP)

Parameter, Value

Speciale instellingen voor sommige panelen:


Besturing

Standaard

Basis poort besturing met het adres-veld, poort-veld en uitgangen (rood, groen). Zie Sein Setup (EN), hoofdstuk 3.1 voor details en voorbeelden.

Patronen

Seindecoders worden veelal aangestuurd met patronen op twee poorten. Deze patronen worden geinstalleerd in de Details tab.
Zie Sein Setup (EN), hoofdstuk 3.2 voor details en voorbeelden.

Seinlamp nummers

Gebruik de volgende seinlamp-nummers zoals gespecificeerd op het detailblad voor de stationare decoder.
De volgende centrales worden ondersteund:

Lineair

Deze keuze gebruikt alleen het eerste adres om alle seinlampen te sturen. (Alleen voor FADA/PADA adressen).
Voor seinen met 4 of minder seinlampen moet de Seinlamp nummers worden ingevuld.
Zie Signal Setup (EN), hoofdstuk 3.3 voor details en voorbeelden.

Binair

Wordt gebruikt om de seinlampen te sturen met 2, 3 of 4 uitgangen.
Voor seinen met 4 of minder lampen moet de aspect numbers worden ingevuld.

Addres > 0 of Poort > 0 Nummmer of bits Seinbeeld waarde
Rood 1 0,1
Rood + Groen 2 0,1,2,3
Rood + Groen + Geel 3 0,1,2,3,4,5,6
Rood + Groen + Geen + Wit 4 0,1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15

Voor FADA-adressering moeten de juiste poorten (rood/groen) worden ingevuld.

Functie

(Optie niet gevonden - VT601)
Deze optie gebruik functie uitgangen van mobiele decoders voor Lichtseinen.
Het rode adresveld wordt gebruikt als basis-adres van de mobiele decoder. De poort gebruit vervolgens het functie nummer: 0 t/m 32. Er worden maximaal 4 seinlampen ondersteund.

De witte lamp kan worden gebruikt om de rode/groen/gele lamp te adresseren, waarbij het bitpatroon wordt ingevuld in het "witte" adres-veld. Dit is van toepassing wanneer het ingevulde adres groter is dan 0 (nul) en het voor het sein 4 seinlampen gedefiniëerd zijn.

Bit Seinlamp
0x01 rood
0x02 groen
0x04 geel


Accessoire

Centrale Opmerking
BiDiB (EN) Gebruikt het accessoire commando in plaats van het poort commando.
Xpressnet (EN) Schakelt de uitgangen na 10ms uit.


Type

Poort type keuze.
Sommige decoders, zoals BiDiB LightControl, kunnen verschillende poort-typen aangeven op hetzelfde lokale adres.

Onderste regel

Geïnverteerd

Deze optie wisselt uitgang (gate) rood en groen en is alleen nuttig voor seinen met twee lampen.

Dubbele Uitgangen

Optie "Dubbele uitgangen" (Pair gates) kan gebruikt worden bij decoders die als onderstaand moeten worden bestuurd:

Seinlamp Poort Uitgang
rood LED aan ROOD groen
rood LED uit ROOD rood
geel LED aan GEEL groen
geel LED uit GEEL rood
groen LED aan GROEN groen
groen LED uit GROEN rood

Deze optie stuurt wissel-commando's in plaats van uitgang-commando's.

Wissel

De "wissel"-optie is alleen te gebruiken voor seinen met twee lampen om enige ondersteuning te krijgen voor protocollen die single gate adressering niet ondersteunen zoals p50 en slx. Er worden wisselcommando's gestuurd i.p.v. output commando's als deze optie gezet is.

Voor de toepasing zie Signal Setup (EN), hoofdstuk 3.1.
Een betere methode om seinen te bedienen, met decoders die geen aparte uitgangen kunnen sturen, is het koppelen van de uitgangen die tevens wisselcommando's sturen.

Opmerking: Gebruik de "wissel"-optie, wanneer maar één adres gebruikt wordt om tussen seinbeelden te schakelen. Het sein wordt dan geschakeld met wissel-commando's.

Wanneer het sein niet verandert in Rocview activeer dan de optie: Process Signal Events.

Schakeltijd

Enkele centrales staan toe dat een schakeltijd wordt ingevoerd. Lees hiervoor de handleiding voor details. De ingestelde tijd is in ms.

Commando tijd

De commandotijd (in ms) kan indien nodig aangepast worden voor centrales en decoders die niet in staat zijn om 2 of meer opdrachten kort na elkaar te verwerken.

Voorbeelden


NL-versie
Om een eenvoudige lichtsein of armsein , bijvoorbeeld het oude Märklin-type met motor, te sturen, moet alleen het decoderadres en de RED poort ingevuld worden. Bij de nieuwe seinen met led's kan voor iedere lamp/led een adres gekozen worden. De adressering is gelijk aan de NMRA DCC norm die uitgaat van decoders met 4 paar uitgangen.

Voorbeeld met twee lampen en de OpenDecoder

Opendecoder
signal-decoder.jpg

  • (tekening met toestemming van openddc.de)

In dit geval dien je enkel poort1 te zetten met enkel rood en groen.

Voorbeeld met 3 lampen en de OpenDecoder

OpenDecoder
signal-decoder-vr.jpg

  • (tekening met toestemming van openddc.de)

Hier gebruik je Vr0 op poort 1, Vr1 op poort 2 en Vr2 op poort 3.

Aspect Port Gate
Vr0 RED: 1 red
Vr1 YELLOW: 1 green
Vr2 GREEN: 2 red
signal-int-nl.txt · Last modified: 2022/01/29 16:19 by smitt48